Sex in helsinki homo sex turku

sex in helsinki homo sex turku

Karjalan teologinen seura, Joensuu Sama sukupuolta olevien avioliitto luterilaisen teologian näkökulmasta, Parisuhde- ja perhekysymysten seminaari, järj. Itä-Suomen yliopiston teologian osasto ja Karjalan teologinen seura, Joensuu, 8. Created and last modified by Vesa Hirvonen on Mar 28, Vesa Hirvonen, University Lecturer, Docent.

Markku Laitinen, M Soc Sc. Finnish maturity examination; Swedish oral and literal knowledge; English text understanding and oral knowledge; Latin basic, extension and additional course; Greek basic and extension course; Hebrew basic course Other language exams at the university: German practical knowledge; Dutch basic course Other language studies: Pedagogy 20 op , University of Helsinki Supervised academic theses selection preliminarily examined four doctoral dissertations University of Helsinki, University of Tampere.

Reception and Transformation conference, Århus, Denmark, International Congress of Medieval Philosophy S. Can too much Ascetism Lead to Mental Disorder? Human Beings and their Relationships, Myöhäiskeskiajan ihmiskäsitys [Late medieval anthropology], reaaliaineiden opettajien koulutuspäivä, Kuopio, Luterilainen kirkko ja reliikit [Lutheran Church and the relics], Academicum Catholicum, Helsinki, Luterilaisen kirkon oppi ja homoseksuaalisuus [Doctrine of the Lutheran Church and homosexuality], Seksi ja valta 5 - armoa arjessa.

Helsingin seurakuntayhtymän järjestämä seminaari, Helsinki Luterilainen kirkko ja homoseksuaalisuus [Lutheran Church and homosexuality], Tasa-arvoseminaari, järj. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalivaliokunta, Jyväskylä, Entä viidentoista vuoden päästä?

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalijaosto, Jyväskylä, Näkymättömästä näkyväksi - seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema uskonnollisissa yhteisöissä [From invisible to visible — the position of sexual and gender minorities in religious communities], Suomen sosiaalifoorumi Seminaari, järj.

Yhteys-liike , Helsinki, 2. Demarinuoret ja Pinkkiruusu, Helsinki, 7. Homoseksuaalisuus, usko ja rakkaus [Homosexuality, faith and love]. Kommenttipuheenvuoro Olli-Pekka Vainion esitelmään Homoseksuaalisuuden eettisestä arvioinnista, kirkon parisuhdelakiseminaari Luterilainen kirkko ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet [Lutheran Church and partnerships of the same sex], Kirkkopäivät Näkymättömästä näkyväksi -seminaari, järj. Yhteys-liike , Turku, Raamatun vai järjen mukaan?

Mitä on luterilainen etiikka? What are Lutheran ethics? Vammalan srk, Vammala, 7. Miksi politiikan, seksuaalisuuden ja uskonnon yhdistäminen on niin vaikeaa? Homoseksuaalisuus kirkossa [Homosexuality in the Church], Keskustelutilaisuus, järj.

Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys, Helsinki, Taizén ja veli Rogerin opastus rukoukseen [Taizé's and Brother Roger's guidance to prayer], Hiljentyminen ja mystiikka seminaari, järj. Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki, Kirkkoa repivä rakkaus vai rakkautta repivä kirkko Paneeli , Kirkkopäivät, Jyväskylä Luterilainen seksuaalietiikka, Opiskelijailta, järj.

Porn Studies 14th of February   http: Politics and Politicians in Playboy Magazine. Media History 18th of July   http: Pin Ups and Political Passions: Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave McMillan, UK  Tankeromaan superpresidentti ja tasavallan tohvelisankari. Teoksessa Lotta Lounasmeri toim. Airing Emmanuelle on Finnish Television. Journal of Scandinavian Cinema 5: The Nordic Media and the Cold War.

Nordicom , Memory-Work and Pornography Consumption in Finland. Between Sovietism and Americanization. Ideals of femininity during and after the Cold War in Finland. Feminist media Studies Political Masculinities in Literature and Culture.

Cambridge Scholars Publishing , Women's Magazines in the Nordic Style: Politics, Politicians and the Welfare State. European Journal of Communication Success Story, Suomi-kuva ja tennissukat. Talouden ja kulttuurin muuttuvat suhteet. Vastapaino , The Journal of Dress, Body, Culture Kansainväliset valokuvamallit ja urbaani kansallinen mielikuvitus. Teoksessa Mikko Lehtonen toim. Erkka Railo ja Paavo Oinonen toim. Historia mirabilis 9 , Arka paikka ja naisen intiimein raikkaus.

Tender place and the female intimate freshness. Cultural history of the Finnish hygiene advertisements in popular magazines Lähikuva Lenita Airisto, Seitsemäs hetki ja inhoamisen kulttuurit. Lenita Airisto, Seventh Moment and the cultures of hating tv-personalities. Sari Elfving ja Mari Pajala toim. Monitieteisyyden ongelma aikakauslehtitutkimuksessa — kohti konsepti- ja tutkimustietoisuutta.

Naistenlehdet journalismina ja julkisuutena. Tampereen yliopisto, viestinnän, median ja teatterin yksikkö Julkisuuskulttuurin muutos suomalaisissa ajanvietelehdissä Talks and Presentations in English.

Gender, Equality and Policy. The Price of Freedom: Media Freedom International Symposium. Travel, Race and Sex Abroad in a 70s pornographic magazine. Voice of the Enemy.

..

Sex s homoseksuaaliseen ilmainen seksi elokuva

sex s homoseksuaaliseen ilmainen seksi elokuva

Eläintä nämä eivät välttämättä kiinnosta. Tämänlainen tilanne on vaikkapa se, kun aktivistit vapauttavat eläimiä tarhoista siksi että eläimille kuuluu abstrakti "vapaus".

Tästä voi seurata luontokatastrofi jos vapautetut eläimet ovat vaikkapa minkkejä. Tämänlaista toimintaa ei voi kutsua "eläinten oikeuksiksi" vaan "edesvastuuttomuudeksi, typeryydeksi ja eläimen välineellistäminen ensisijassa oman arvomaailman symboliksi.

Ilkka Koivisto on tunnettu eläinten oikeuksien ystävä. Hän kannattaa etologiapohjaista eläinten hyvinvoinnin määrittelyä. Tätä kautta hän voi osallistua keskusteluun jossa parannetaan eläinten hyvinvointia tiedon kautta.

Kirjassaan "elämänmittainen luontoretki" hän kuvaakin sitä, miten tarhakettujen tutkimus tuotti yllätyksiä. Ihminen helposti ajattelee että luonnollinen olosuhde on eläimelle se mukavin. Kuitenkaan kettujen kohdalla erilaisesta olosuhteesta ei ole enää haittaa. Koivisto kuvaakin sitä että kenties ketun älykkyys onkin tässä apu ; Kettu oppii elämään hyvin erilaisissa olosuhteissa ja viihtymään niissä.

Sen sijaan Koivisto hätäileekin enemmän kanojen kanssa. Ne eivät ole yhtä älykkäitä kuin ketut, eivätkä siksi yhtä joustavia. Niiden toiminnassa luonnonolojenmukaisuuden olisi oltava siksi kovempi ja voimakkaampi.

Kanat toisin sanoen kärsivät enemmän kuin älykkäämmät ketut. Ja juuri älykkyyden puutteen takia. Tämä muistuttaa siitä, että vaikka eläinten älykkyyttä pidetään usein koventavana asianhaarana, eli älykkäitä eläimiä tulee kohdella paremmin jo niiden korkeamman tietoisuuden takia, jolloin ne koetaan sellaisiksi että ne voivat kokea hyvin monisyisempää tuskaa ja ovat tästä myös tietoisempia.

Ja samoin älykkyytä pidetään riskinä kärsimykselle ; Ajatellaan jotenkin että älykäs eläin kärsisi enemmän luonnottomissa tuotanto-olosuhteissa. Kuitenkin tilanne ei ole näin yksinkertainen. Kana lienee tässä muistutus ajatuksenmuutostarpeesta.

On hyvä arvioida muutakin kuin älyä ihannoiden. Tämä kettuihin enemmän kuin kanoihin kiinnittäminen heijastaakin osittain sitä että älykkyyttä pidetään erityisen arvokkaana. Ja toisaalta tässä on taustalla ajatus kuolleen ruhon välineellistämisen eriarvoisuudesta. Sehän ei itsessään koske eläimen elämän kärsimystä itseään vaan sitä mitä sille tapahtuu sen kuoleman jälkeen. Kanaa katsotaan sormien välistä koska syömistä pidetään jotenkin arvokkaampana välineellistämisenä kuin nahan talteenottoa.

Tämä taas on eläimen hyvinvoinnin kannalta puhtaasti inhimillinen symboliarvo. Kettua ei varmaan kiinnosta eikä se tykkäisi turkistarhaelämästä sen enempää tai vähempää jos se tietäisi että se syötäisiin sen sijaan että vain sen turkki otettaisiin talteen.

Sigmund Freud piti keräilyvimmaa persoonallisuuden kehittymisen häiriönä. Freudista kyseessä oli anaalivaiheeseen jäämisestä. Tässä mielessä monen miehen seksuaalisuus näyttää vajavaiselta, koska he keräävät pornografiaa. Pornokokoelmat ovat kuulemma yleisiä. Kuuntelin kerran erään tietotekniikkarikoksia tutkivan poliisin esitelmää jossa hän kertoi että likimain jokaisessa koneessa on pornografiaa. Tämä ei tule koneeseen käyttöliittymän mukana mikä voisi olla kiinnostava ratkaisu eikä pornografia myöskään lataa itseään valitettavasti, se säästäisi aikaa.

Nykyisessä psykoanalyysissä selitykseksi voidaan saada vaikkapa metsästysviettinä, jossa pornografian hakemisesta saatava jännitys ja kiinnijäämisen riski voivat olla olennaisin osa pornokokoelman keräämisessä.

On viehättävää miten tämä laittaa ihmisen samaan jonoon esimerkiksi punatulkkujen kanssa jotka suuttuvat punaisille tupsuille joissa ei ole linnun ulkonäköä On erikoista että monilla miehillä on valtavan kokoinen pornografiakokoelma. Syynä onkin se, että kokoelmia ei itse asiassa uudelleenkatsota. Ytimessä on "uuden löytämisen ilo". Taustalla on Coolidge effect , joka johtaa siihen että miehet kiinnostuvat eniten uusista naaraista ja ovat jopa vähemmän kiinnostuneita naisista jotka ovat jo saavuttaneet.

Uutuudenviehätyksen takana on ajatus miehestä joka ei suinkaan ole yksiavioinen, vaan joka levittää geenejään. Tämä vie tarinan tietysti Batemanin periaatteeseen , joka on vanha näkemys jossa koiraat levittävät geenejään ja naiset ovat sitoutuneita yksiavioisia. Tämänlainen selitys on tietysti sinänsä ongelmallinen että se ei näytä osuvan kovin hyvin yhteen ihmisen suhteellisen vakiintuneiden parisuhteiden selittämiseen. Ihmisillä on taipumus yksiavioisuuteen, tai jos ei ihan täysin sellaiseen niin ainakin sarja-avioitumiseen jossa on välissä pidempiä sitoutumiskausia yhteen.

Näin on selvää että Coolidge effect ei ole yksinään riittävä selitys kattamaan kaikkea ihmisen käyttäytymistä. Tämä ei sinänsä ole ongelma, koska itse asiassa on varsin tavallista että lopputulos on jonkinlainen kompromissi kahden keskenään vastakkaisen valintapaineen välillä ; Itse asiassa ihmisen parisuhdekäyttäytymisen selittävä evolutiivinen teoria joutuukin selittämään samanaikaisesti yksiavioisuutta että taipumusta syrjähyppyihin ja pikaromansseihin.

Aluksi on pari vuotta kestävä huuma ja tämän jälkeen vakiintuneempi vaihe joka voi syntyä jopa ilman sitä huumavaihetta. Opimme artikkelista että "ihminen rakastuu matelijanaivoillaan" ja "Rakkaus syntyy älyllistävän aivokuoren tuntumassa.

Nykyinen romantiikkakäsitys on jostain syystä sekoittanut huumavaiheen pysyvään intoon, mikä voi tietysti olla pettymys monille. Alkuhuuma on sitä sivusta seuraaville kenties huvittavaakin seurattavaa ; kuten "unkuri" opettaa: Tästä päästään tietysti siihen varsinaiseen aiheeseen. Ihmiset rakentavat pysyviä parisuhteita ja vakiintuvat. Mutta tämä ei onnistu niiden tyttöystiväen kanssa joiden sukunimi on ".

Onkin kenties hieman irvokasta esittää että pornoa kohdatessaan miehet ovat toteuttamassa hieman sitä, mitä nykyinen romantiikkanäkemys pitää kauneimpana ja arvokkaimpana. Järkeä pornoilutouhussa ei tietysti hirveästi ole - sitähän joudutaankin osittain selittämään erehtymisen selittämisellä eikä sillä miksi se olisi järkevää. Kirjoittajan näkemyksen mukaan Freud olisi voinut laittaa peppuvaiheen lisäksi tissivaiheen, jotta valtaosa pornomieltymyksistä saataisiin kategorisoitua omaan luokkaansa Noin karkeasti tässä kritisoidussa artikkelissa kuvattiin sitä miten lestadiolaisyhteisö katsoo erilaisia asioita sormiensa välistä ja siksi sen piirissä voidaan tehdä kaikenlaista.

Vastaus oli kuitenkin kiinnostava lähinnä vain siksi että se näyttää varsin mallikelpoisesti sen, miten uskontokeskustelua sävyttää nykyään pseudodiplomatia, mukasuvaitsevaisuus.

Sellainen jossa uskontokriittiset mielipiteet kielletään ja uskonnon asiallinen tosiasiapohjainenkin kritiikki kielletään, ja kriitikko esitetään automaattisesti vaarallisena natsina. Ja että tätä käydään varsin epäkonsistenteilla keinoilla ja kuvitteellisin eifaktuaalisin pelotteluleimakuvin väritetyin salaliittoteorioin. On hyvä aloittaa siitä miten kirjoittajan mielestä yksilön virheet on asetettava suhteessa yhteisöön.

Yksityiselämässään haastateltava oli paennut väkivaltaista miestään. Jos yhteisön jäsen tekee hyvää ansioksi katsotaan yhteisö. Jos yksilö tekee pahaa, hän ei edusta koko ryhmää. Tämänlainen on PR -puhetta. Kirjoittaja kuitenkin laajentaa kritiikkikieltoa selvästi myös ideologioihin sillä hän sanoo "Yhteisöt eivät ole elollisia, suojeltavia olentoja, mutta ne koostuvat ihmisistä, jotka ovat.

Tuollainen julkinen nimittely ja diagnosointi on paitsi loukkaavaa, myös hälyttävää, mielestäni sellainen on vaarallista. Hän käyttää tässä apuna kafka-analogiaa, jossa Kafka -kirjassa Kafkan nuoruutta käsittelevässä osiossa oli kuvattu sitä miten juutalaisiin liitettiin erilaisia salaliittoteorioita. Tästä seurasi sitten seuraava: Logiikka on se, että juutalaisten ihmisarvoaan saatettiin halventaa, koska he olivat "syyllisiä".

Lopputulos on vaatimaton ja ystävällinen "Soisin mielelläni, että itseään valistuneina pitävät tahot eivät lähtisi tahoillaan tukemaan joidenkin ihmisten henkistä ja fyysistä turvallisuutta uhkaavan ilmapiirin lietsomista. Onkin hauskaa huomata miten puolustuksessa hypätään yhteisötasolta yksilötasolle aina tilanteen mukaan.

Tämänlainen "yksilö-yhteisö" -ambivalenssi on sen verran epäkoherenttia että se vie perustelusta kaiken siinä potentiaalisesti olevan eheyden ja rakentaa siitä jotain jonka tarkoituksena on näemmä lähinnä puolustautua epätoivoisesti keinolla millä hyvänsä.

Ja tässä on onnistuttu varsin huonosti koska kokonaisuus on niin epäkoherentti. Joten tältä osin lestadiolaisilla ei näyttäisi menevän kovin hyvin. Tekstiä lukiessa tulikin samastumispiste tavalliseen lestadiolaiseen joka mahdollisesti tämänlaisen tekstin lukiessaan lausuu mielessään lähinnä seuraavat sanat.

Jolloin yksilöihin viittaaminen on relevanttia. Muuten mihinkään ideologiaan tai instituutioon ei koskaan missään voitaisi kohdistaa mitään kritiikkiä. Tämä seuraa tietysti sitä vanhaa logiikkaa jossa Jumala ja Kirkko ovat eri asioita ja pappien ja instituution teot ovat jotain johon voi pettyä, mutta tämä on pettymystä ihmisiin mutta ei Jumalaan.

Ongelmana tässä vain onkin juuri se, että lestadiolaisuus ei ole Jumala vaan se yhteisö. Joka koostuu niistä ihmisistä. Tässä tapauksessa uutisen kohdalla olisikin olennaista kritisoida tilannetta. Eli osoittaa että voiman artikkelin väitteet olisivat ns. Eli väkivaltaa ei ole tapahtunut. Ja tämä on olennaista, kun ottaa huomioon että vastine on itse asiassa melkomoisen pitkä. Kun journalisti kaivaa esiin yhteisön jossa yhteisö katsoo pahuutta sivusta ja ajaa uhrin pois yhteisöstä, ei auta jos kerrotaan että teko on yhden tekemä ja että mikään yhteisö ei ole "lukossa" siihen tapaan kuin se olisi "vankila, jossa ovet ovat lukossa ja avain takavarikoituna".

Kukaan ei kyseenalaistanut sitä että väkivaltaa ei harjoittaisi yksilö, eikä väitetty että yhteisön kaikki jäsenet olisivat väkivaltaisia tai että lestadiolaisista ei voitaisi lähteä pois.

Lähteminen vain vaatii perheen hylkäämistä, joka on sen verran rankkaa että mitään sen kummempia lukkoja ei välttämättä tarvita. Hupaisinta - itse en voi olla käkättämättä huomiolle ääneen - on tietysti huomata että vaikka kirjoittaja kuvaakin näkemystään esimerkiksi "Kafka-esimerkiksi" hän itse asiassa rakentaa varsin standardimuotoisen natsikortin.

Rakenne on nimen omaan se, ja ilmeisesti joku oikeasti kuvittelee että Kafkalla tehty pohjustus muuttaisi näkemyksen joksikin muuksi kuin natsikortiksi. Natsikortti peittää sen että väite onitse asiassa se, että kritiikinlausuma sinällään olisi sama asia kuin vainoaminen ja sen lietsominen.

Yleisyyskään ei vielä ole mikään argumentti, koska joskus tilanne on sellainen että. En ole esimerkiksi löytänyt kovinkaan suurta määrää asiallista journalismia joka olisi ylistänyt vaikkapa punaisten khmerejen hirmutekojen toimintaa. Jotkut aiheet nyt vain ovat sellaisia että asiallinen journalismi moittii sitä ja kehuja tulee lähinnä propagandistisilta tukijatahoilta.

Jos ideologia päätyy tämänlaiseen tilanteeseen, kannattaa kenties miettiä että kannattaisiko muuttaa yhteisöä vähemmän väkivaltaa lietsovaksi. Ja viimeistään siinä vaiheessa kun henkilö varoittelee väkivaltaisisuuksien suojelusta ja salaliittojen rakentamisesta rakentamalla salaliitotteoriaa siitä että journalisti on esittänyt yhden ihmisen kokoisen casen institutionaalisoitua väkivaltaa.

Aitoa tapausta ja sen tietoontuomista vastaan puolustaudutaan kuvitteellisella vainosalaliittoteorialla jossa tätä väkivallantekijää ja kritiikin kohdetta tulisi suojella joltain todistamattomissa olevalta potentiaaliselta väkivallalta. Rakennetaan uhkakuva jota ei voida oikein mitenkään konkretisoida. Siksi olisikin hyvä huomata mikä on se olennainen asia.

Se on se salaliittoteorian ja aktuaalisen journalismin ero. Pahanteko on voitava jollain lailla sitoa konkreettiseen. Kaikki kriitiikit eivät synnytä vainoja. Osa kritiikeistä vaikuttaa yhteiskunnallisesti positiivisesti, kuten esimerkiksi Amnesty tekee paljastamalla erilaisia piiloteltuja väärintekoja. On hyvä huomata kritiikin ero ; Esimerkiksi minä pidän tätä mielessäni toistuvasti, koska kritisoin uskontoja hyvin usein.

Kriitiikki ei kuitenkaan ole sitä että vihjaisin että uskovaisten yhteisö haluaisi heittää minut keskitysleirille - Vaikka yksilönä kuvani uskovaisten väkivallattomuduesta ja haluttomuudeesta tarttua kidutusvälineisiin ovatkin varsin railakkaat. En voi kuitenkaan heittää näitä epäluuloisia subjektiivisuuksiani oikein mihinkään koska ne rakentuvat lähinnä "omaan paranoidisuuteeni".

Toki, rehellisyyden nimissä, en toki usko että lestadiolaiset olisviat mitenkään erityisen väkivaltainen ryhmittymä. Kritiikin ulkopuolella he eivät ole eivätkä saa olla. On nimittäin selvää että yleisesti ottaen kaikkea uskonnollista toimintaa suomessa ympäröi suojakupla joka tekee niistä merkitystään suurempia ja joiden sisäistä pahaa sensuroidaan ulospäin. Toisin sanoen erityisen väkivaltainen uskonnollisen ryhmittymän ei nykyään tarvitse ollakaan ollakseen huolestuttava toimija. Piilopahutta tapahtuu ainakin seuraavista syistä 1: Pahuutta ei pidetä pahuutena vaan hyvyytenä, kuten esimerkiksi omakohtaisesti olen kokenut helluntailaisten lastenleireillä voi olla valvotusrukoilusessioita myöhäiseen yöhön.

Ja että niissä on "pinnallinen lupa lähteä esirukouksen kautta pois", mutta lähteminen on halveksittavaa uskonelämän heikkoutta. Aivopesun termien kautta tämä näyttää siltä että ryhmäpaineella ihmiset altistetaan valvottamiselle jonka vaikutus on tunnetusti ihmisen normaalin ajattelevan minuuden rikkominen.

Pyhän Hengen saaminen jota näillä leireillä tapahtuu lapsille sekä näyttää ja kuulostaa psykoottiselta kohtaukselta, mikä ei tässä valossa ihmetytä. Sitä kuitenkin pidetään kunniakkaana ja hyvän uskonelämän merkkinä eikä sitä siksi nähdä väkivaltana vaan enemmänkin opettavaisena yhdessäolona.

Uudelleenmäärittely ei kuitenkaan muuta sisältöä. Nimilappu ei muuta myrkkyä mansikkahilloksi. Asiaa ei siis hyväksytä ja sille jopa tehdään jotain, mutta esivallan vastuuseen ei mennä. Tällöin riskinä on se, että yhteisö alkaa joko lynkkaamaan pahantekijöitä itse tai sitten uhrit jäävät ilman kunnon oikeuksia kun poliisille asian vieminen olisi uskonyhteisön uhan alle asettamista. Pahaa tehdään mutta suurin osa ihmisistä on sääliöitä jotka vain katsovat sivusta tekemättä mitään.

Tämä on psykologisesti normaalia. Jo yksin tieto muista, katsojavaikutuksen kautta, voi vaikuttaa siihen että asiaan puuttumisen kynnys kasvaa kohtuuttomasti. Kun sen voisi tehdä joku muukin. Siksi uskonnolliset yhteisöt ovatkin yleensä itse asiassa suojeltuja. Lestadiolaisten erityissuhde valtionkirkkoomme on näkyvä esimerkki siitä miten voimakasta suojelua ryhmä itse asiassa saa. Siksi kaikesta uutisoinnista tuleva kohkaaminen yllättää. Lestadiolaiset osaavatkin käyttää herkkänahkaisuutta loistavasti yleisenä vallankäyttövälineenä jossa kaikki kritiikki pyritään sensuroimaan.

Oveluuspointsit heille siitä että he osaavat havaita yhteiskunnallisen manipuloinnin herkät paikat ja toimivat strategiat. Valitettavasti tämän soveltaminen on sitten pois niistä hyvyyspointseista, joita esimerkiksi perheväkivallan jatkumisen tukemisesta kiinni jääneen yhteisön kannattaisi erityisesti vaalia.

Komedioissa on naurunauhoja laugh track. Niiden tehtävänä on alleviivata vitsejä ja vedota jonkin verran ihmisen sosiaaalisuuteenkin. Kun ihminen kuulee naurua, hänen on helpompi nauraa mukana. Ajatus naurunauhasta on tietysti myös tasapäistävä, ja antaa kenties kuvaa siitä että sarjassa olisi enemmän huumoria ja vitsejä kuin mitä muuten voisi luulla. Nauha on myös ikään kuin tunnustettu kuuntelijan aliarviointi, joka kertoo milloin pitää nauraa tai olla huvittunut että ei menetä kasvojaan ja saa huumorintajuttoman mainetta.

Naurunauhojen kulta-aika oli -luvuilla. Ja kun nauru oli kerran nauhoitettu, sitä tietysti voitiin käyttää useita kertoja. Usein sarjat tekevätkin aluksi omat naurunauhansa jota sitten kierrätetään koko sarjan ajan. Tästä päästään tietysti "Man on the Moon" -elokuvaan. Siinä Andy Kaufmanin hahmo pistetään sanomaan että monet naurunauhat ovat kuolleiden ihmisten naurua.

Ne on tehty niin pitkän aikaa sitten. Esimerkiksi "Frasier" -sarjan naurunauhat ovat hyvin vanhaa tekoa , -luvulta. Tämä tietysti suorastaan kutsuu luokseen sarjaa parodioivaa "Marisvitsiä" ; Sarjassahan Maris oli Nilesin vaimo jota ei oikein nähty mutta josta kuultiin usein puhetta. Nauru oli yhtä eloissaa kuin Maris. Voikin kuvitella että jos Niles rikkoisi neljännen seinän hän sanoisi jotain seuraavaa "I hear laughter.

Is it ghost or you Maris? Toki kierrätystä käytetään muutenkin ja esimerkiksi uusimmassa Indiana Jonesissa taas käytetään huutoa, jonka päästää kuollut mies. Eli vaikka nauhat usein kiertävät vain muutaman vuoden, ja kenties vain yhden komediasarjan yhden kauden verran, osa nauhoista on hyvinkin pitkäikäisiä. Tätä ajatellessa voi mieli tulla surulliseksi, sillä on hyvinkin mahdollista että monet naurunauhat ovat hyvinkin vanhoja.

Näin ollen kuulemmekin nauhoilla ihmisiä jotka ovat jo haudassa. Ensivilkaisulla sitä voisi ajatella että tämänlainen epäluonnollinen epäkuolleiden zombie -nauru olisi irvokasta.

Mutta sitten muistaa että nämä ihmiset ovat muuttuneet omalla tavalla ikuisiksi käsitteiksi juuri näiden pitkäikäisten naurunauhojen kautta. Ja se se vasta onkin irvokasta. He ovat ikään kuin ikuisiksi ajoiksi kahlehdittu kulttuurimme kenties omituisimpaan tarkoitukseen. Tiedättekö, mitä minä tekisin jos olisin tälläinen naurunauhalla naurava jo kuollut?

Minä taatusti kääntyisin haudassani. Jos vain vielä eläisin. Katainen ilmaisi huolensa siitä että Suomalaisten ilmaisutapa on muuttunut. Tässä on kuitenkin kaksi piirrettä. Ehdottomuus on toisaalta dogmaattisuutta jossa vaikeutetaan diplomatiaa, suvaitsevaisuutta ja kompromissintekoa. Ja toisaalta se on sitä että sitoudutaan asioihin loppuun asti. Sitoutuminen ja asian vieminen johtaa kenties muutoksiin ja tuloksiin. Ehdottomuus onkin itse asiassa potentiaalisesti sekä positiivinen ja negatiivinen.

Sen oikea käyttäminen vaatiikin lähinnä huolellisuutta. Nähdäkseni Suomen ilmapiirin ongelmana onkin pitkän aikaa ollut pseudodiplomatia , jossa tehdään kompromissia kompromissin vuoksi. Lopputulos on muutosvastarintainen tilanne, jossa kaikki mahdollisesti asioita muuttava koetaan uhkaavana. Ja tämän uhkan peittelyä kutsutaan leppoisuudeksi. Näin loukkaantumisesta on tullut voimakkain ase, jolla erilaisia mielipiteitä vaiennetaan.

Jos joku loukkaantuu, ei asiasta ikään kuin enää saa puhua. Paitsi jos tällä on jo perinne ja tällä hetkellä valta-asema, jolloin muutosvaatimus tässäkin nähdään uhkana. Tämä on näkynyt esimerkiksi uskontokeskustelussa ; Kun uskovainen loukkaantuu pelkästään siitä että joku on ateisti ja sanoo sen ääneen, on ateistista saatu rakennettua hirviö pelkästään sillä että joku loukkaantuu.

Näin herkkänahkaisuudesta on tullut vallankäytön suurin muoto. Lopputuloksena on nykyinen valtionkirkon henki, joka on mukasuvaitseva mutta pelaa kuitenkin käytännössä vain tiukimpien uskovaisten asiaa.

Valitettavasti tämä on heijastunut myös maahanmuuttokeskusteluun, ja etenkin siihen. Kun nimittäin katsotaan PerusSuomalaisten siiven argumentointia, on havaittavissa että natsikortti heilahtaa automaattisesti. Tämä on siitä ongelmallinen että syytös ikään kuin kuluu tylsäksi. Tehokkuus katoaa muutaman toiston jälkeen. Kovimman ja tiukimman linjan maahanmuuttokriitikot ovatkin itse asiassa natseja joille natsikortti osuisi, mutta he voivat ohittaa syytökset koska sitä on ylitarjottu likimain kaikille ; Kun ihminen kerran huomaa että syytös on liioiteltu, käy helposti niin että uskottavuus menee myös niissä tapauksissa kun varoitus olisi aiheellinen.

Tosiasiassa ehdottomuus kuvaakin myös sitä suvaitsevaiseksi käsitettävää. Heidän dogmansa on se, että jotkut mielipiteet ovat yksinkertaisesti vääriä. Tällöin ihminen tietysti asettaa ehdottoman dogman asemaan oman näkemyksensä, josta poikkeaminen on rasismia, syrjintää ja natsismia. Katainen on siis väärässä puhuessaan siitä että ehdottomuus olisi jotain epäsuomalaista. Eikä pelkästään siksi että PerusSuomalaisten "jytky" -menestys vaaleissa näytti että ehdottomuus on hyvinkin "talon tapa".

Vaan siksi että ehdottomuutta on itse asiassa harjoitettu jo kauan aikaa. Se on vain ollut ovelasti naamioitua. Vanha linja oli vain passiivis-aggressiivista ja uusi linja aggressiivis-aggressiivista.

Siinä on kompromissihakuisia kyyhkysiä, ja aggressiivisia haukkoja. Pelitilanne on siitä mielenkiintoinen että kannattavuus riippuu muista; Se, onko syytä olla haukka vai kyyhky riippuu ympäristöstä. Pelillä on tasapainotila ; Jos enemmistö on haukkoja on tiimiytyminen kannattavaa koska haukat röykyttävät toisiaan.

Mutta jos joka paikka on täynnä kyyhkyjä, kannattaa ruveta haukaksi koska riskejä toiminnasta ei ole. Näin aggressiivinen ympäristö johtaisi rauhallisten yksilöiden tuloon. Ja voitaisiin sanoa että nykynen aggressiivisuus johtuisikin luontevasti liista leppoisuudesta. Kuitenkin politiikassa ei haukka-kyyhky -pelin tapaan katsota pelkkää frekvenssiä. Siinä kyetään nimittäin arvioimaan jossain määrin sitä, keitä vastaan siinä pelataan. Tällöin tulee muistaa likimain se, että jos kyyhky kohtaa haukan, kyyhky häviää.

Kyyhkyille luvassa vain röykytystä. Itse asiassa passiivis-aggressiivisen pelitilanteen tehokkuus onkin juuri sitä että toinen puoli pakotetaan kyyhkyiksi kun itse ollaan haukkoja ; Näin toinen osapuoli pakotetaan joustamaan kun itse ei jousteta, jolloin lopulta oma näkemys saadaan vallitsevaksi kun toinen ensin pakotetaan kävelemään puolimatkaan ja itse jäädään paikalleen ja sitten pakotetaan tämä tekemään toinen kompromissi.

On selvää että tässä toinen itse asiassa kulkee koko ajan kohti sitä dogmaatikon kantaa, pelkästään antamalla periksi. Eli vastustajan ennaltatietäminen johtaa helposti siihen että konfliktit rakentavat lisäkonflikteja ; Haukan on vain vältettävä haukkoja ja käytävä kyyhkyjen kimppuun. Kyyhky taas voi vain keräytyä yhteen ja välttää kontaktia haukkojen kanssa. On selvää että tämä ei ole kovin kannattava strategia ; Konfrontaationvälttäminen johtaa jakautuneeseen yhteisöön jossa kyyhkyt toimivat yhdessä ja välttelevät haukkoja tilanteessa jossa kyyhkyt ovat koko ajan uhan alla ilman että haukoilla on olennaista riskiä.

Siksi ehdottomuutta vastaan voi olla syytä nousta ehdottomuudella eikä harjoittaa diplomatiaa diplomatian vuoksi. Toisin sanoen joskus on osattava olla hyvien puolella pahaa vastaan. Itse asiassa Matt Ridleyn "Jalouden alkuperässä" ihmisen erityisen voimakkaan altruismin syntyminen vaatiikin ehdottomuutta. Koska yhteistyö helpottaa välistävetäjien roolia, ja tekee siitä kannattavan ratkaisun, ovat ihmiset joutuneet muuttamaan altruismipeliä antamalla "pelillisesti ylikovia rangaistuksia".

Ihmiset haluavat siksi kostaa ja rangaista voimakkaammin kuin se olisi puhtaasti strategisesti laskien käytännöllistä ; Ihmiset ovat valmiita ottamaan takkiin extraa, maksamaan lisää, siitä että varasta rangaistaan mojovammin.

Syynä on se, että vain tällä "lisää häviävällä" tavalla välistävetoa voidaan pitää hyvin epäkannattavana ja sen määrä pienenä. Toisin sanoen, vaikka se on kenties epäintuitiivista, altruismi ja kompromissintekokyky vaatiikin -ollakseen pysyvä asiantila - tiukkaa ehdottomuutta oikeissa paikoissa.

Siinä hän muun muassa kertoo että yksilöllisiä piirteitä voidaan käyttää eläinyksilöiden tunnistamiseen. Esimerkiksi leijonien viiksikarvat ovat hieman yksilöllisesti rivissä. Koivisto kuitenkin myöntää että tämä tunnusmerkki on lähinnä jotain jolla eläintenhoitajat tunnistavat hoitamansa eläimen.

Leijonat tuskin tunnistavat toisiaan ensisijaisesti viiksikarvoista, koska nämä erottuvat vasta melko läheltä. Tämä muistuttaa että vaikka tunnistamisen apuvälineenä olemisen tärkein piirre on yksilöllisyys, niin se, että ominaisuus on yksilöllinen ei vielä tarkoita että sitä myös käytettäisiin tunnistamiseen.

Toisaalta joillakin eläimillä esiintyy vastavuoroista altruismia. Silloin he auttavat enemmän niitä jotka joskus ovat auttaneet itseä. Näissä tapauksissa on selvää että yksilöt tunnistavat toisensa jostakin, mutta voi olla vaikea kertoa mikä piirre on se, joka on ratkaisevan tärkeä.

Toisin sanoen joskus meillä on piirre jota voidaan käyttää yksilöntunnistamiseen, mutta emme voi olla varmoja käyttääkö kyseinen eläinkin tätä samaa piirrettä - osa "eilaumaeläimistä" ei välttämättä edes tunnista toisia yksilöitä ollenkaan. Leijonat ovat laumaeläimiä joten ne todennäköisesti tunnistavat. Ja joskus tiedämme että laji tunnistaa toisia yksilöitä vaikka meidän itsemme voisi olla vaikeaa erottaa mitään oleellisia yksilöllisiä piirteitä.

Ainakin ihmisten kohdalla tunnistaminen tapahtuu montaa kautta ; Vaikka tunnistaminen tehdään yleensä kasvoista, niin kuitenkin hyvin monet asiat paljastavat henkilön. Näin esimerkiksi meidän miekkailukoululla kauan olleet tunnistavat toisensa vaikka kasvot on peitetty maskilla ja pukeutuminenkin on melko lailla samasta muotista.

Vanhan hokeman mukaan "kaikki kiinalaiset näyttävät samanlaisilta". Syynä tähän on tietysti länsimaisen silmän tottumattomuus. Näin tullaankin Ilkka Koiviston tapaan käsitellä ihmisten äänentunnistamista. Sillä tässä kohden hän korostaa että ihmisten äänet ovat hyvin erilaisia. Hän on toki oikeassa siinä että ihmiset tunnistavat useita eri ääniä. Tämä tunnistamisherkkyys ei kuitenkaan ole aivan sama asia kuin se, että piirteet ovat todellakin yksilöllisiä.

Se voi kertoa myös tarkastelutarkkuudesta. Tämä on tärkeää koska Koivisto pitää äänen yksilöllisyyttä adaptaationa ; On hyödyllistä olla tunnistettava.

Tämä on kuitenkin hieman hankalaa, koska monesti sukulaisilla on hyvinkin samanlaisia ääniä. Esimerkiksi en kykene erottamaan puhelimessa puolisoni ja hänen sisarensa ääniä toisistaan. Ulkonäöltään he ovat taas kuin kaksi marjaa. Jos marjat ovat vadelma ja mustikka. Näin samaan joukkoon kuulumisen näyttäminen, ei toisista erottaminen, olisi olennainen asia.

Onkin luultavaa että äänessä on vastakkaisia valintapaineita ; Jos variaatiota on paljon, syntyy uniikkeja ääniä jotka sanovat "minä olen minä", mutta joka vaikeuttaa sitä että se muistuttaa että "kuulun teidän joukkoon". Ehkä kompromissi näiden välillä onkin se, että on järkevää erottaa omanlaisista hienoisiakin piirre-eroja niin että ei haittaa vaikka he ovat maskissa.

Mutta muista riittää että tunnistaa että he ovat erilaisia, vaikka "kiinalaisia". Tällöin piirteen eroavaisuuden lisäksi voidaan tarkastella asioita eri tarkkuudella. Oletuksena on että kiinalaiset eivät ole keskenään sen samannäköisempiä kuin eurooppalaiset keskenään. Kun ihminen kohtaa katastrofaalisen tapahtuman, se helposti "tragedioidaan". Tämä on mielenkiintoinen sanavalinta, koska tragediat on perinteisesti käsitetty hyvin voimakkaasti ohjatuiksi asioiksi.

Niissä on vahva, jopa deterministisen väistämätön, tuho. Ytimessä on jonkinlainen hamartia joka kulminoituu tuhoutumiseen. Tragedia on ymmärrettävä ja selkeä. Kuitenkin näitä tapahtumia kuvataan nimen omaan järjettömiksi ja joksikin jota ei voi ymmärtää.

Tämä kertonee siitä että termi on irronnut "akateemisesta yhteydestä" ja sitä käytetään hyvin arkisesti. Mutta tosiasiassa "tekojen järjettömyys ja käsittämättömyyskin" on jokin joka ei vastaa ihmisten tapaa suhtautua näihin tekoihin. Ihmiset nimittäin haluavat aina etsiä syitä ja ymmärtää tekijää. Tämä tarkoittaa sitä että he rakentavat jonkinlaisen tarinan siitä mistä syistä tekijä on tehnyt tekonsa. Motiivien kaluamista suorastaan odotetaan.

Näinollen ihmisten "käsittämättömyys" ei tarkoitakaan ymmärtämättömyyttä vaan enemmänkin sitä että tekoja ei voi hyväksyä eettisellä tasolla vaikka niiden syyt tietäisikin.

Näin tragedioinnille saadaan tilaa. Yksi erikoisin ja yleisin tarina näyttää olevan jonkinlainen tarina kontrolloimattomasta vihasta. Ongelmia yritetään siksi hoitaa pistämällä ihmisiä kontrolloimaan itseään selittämällä erilaisin syin, että vihaaminen ei kannata.

Näin olisikin luontevaa nähdä syy sille miten vihapuhe on nyt noussut vahvasti esille ; Se nähdään vaarallisena ja pelottavana koska sen katsotaan edustavan tätä riskikäyttäytymistä, vihan hallitsemattomuutta.

Kuitenkin tässä yleensä unohdetaan miettiä sitä, miksi vihaa syntyy. Ongelmana tässä on se, että kontrolli ei välttämättä ollenkaan ratkaise ongelmaa. On mahdollista rakentaa tilanne, jossa ainoa tunne, jonka ympäristö ilmaisee itseä kohtaan tai jonka se herättää itsessä, on juuri viha. Kontrolliin laitto, vapauden karsinta, vastustus. Ne herättävät ihmisessä kostonhimoa. Tämä on sinänsä ongelmallista koska esimerkiksi kouluampumisten kohdalla on oikeutettua puhua liioitellusta paniikista ; Ja tässä tilanteessa koulukiusatut joutuivat kovasti hankalaan välikäteen.

Ensin heitä kiusasivat lapset, ja tämän jälkeen yhteisö yhteiskuntaa myöten piti heitä riskinä, ja kohteli heitä ikään kuin aikapommeina. Tämä ei varmasti vähentänyt heidän vihantunteitaan vaan lisäsi niitä. Ongelmaa kenties pahennettiin yrittämällä parantaa sitä. Vihassa olisi hyvä katsoa mikä on vihan syy. Siksi jos koulukiusatut olisivatkin oikeasti riskiryhmä kouluampumisille, ei oikein tilanne ole tiukentaa otetta heihin.

Olisi syytä katsoa mistä tämä viha kumpuaa ja mennä tämän jälkeen läimimään ongelmia a koulukiusaajille jotka toimillaan synnyttävät kiusattuja ja rakentavat kiusattujen toivottomuuden ja kaunantunteet ja b passiivisille sivustaseuraaville sääliöille jotka tietävät ongelman mutta eivät silti tee sille mitään, paitsi ehkä itkevät kotona miten siellä kiusaamispiirin ulkopuolella on "niinq ahistavaa olla.

On kivaa pelätä jotain halveksittavaa. Koulukiusaamistakaan ei ole niin ahistavaa seurata kun ajattelee että kiusattu on kenties vaikka potentiaalinen kouluampuja. Siksi ei kontrolloida ongelma-alueita, vaan kontrolloidaan ihmisiä. Ja näin ongelmaa ei todennäköisesti ratkaista aan pahennetaan.

Vaihtoehtona on tietysti se, että kaikki nämä psykologisoinnit kertovat enemmän ihmisestä itsestään kuin ihmiskunnasta. Kenties tragediointia pitäisi välttää. Uskottavia tarinoita on helpompi keksiä kuin todistaa. Tämä tilanne johtaa siihen että moni kehittää narraatioita tilanteeseen, projisoi siihen omia pelkojaan ja saa tästä leimakirveen jolla voi sitten tehdä paljon pahaa ympäristössään.

Fyysisen väkivallan pelko nostaa tällöin jonkun "uhaksi koetun ryhmän", joka on mahdollisesti vain jo valmiiksi kyseisten ihmisen omien ennakkoluulojen kohde eikä oikea uhka. Ja tähän tahoon kohdistetaan aktuaalista henkistä väkivaltaa. Siksi olisikin kenties parempi että "tragedioinnin" sijaan asioita pidettäisiin katastrofeina, kauheina ja käsittämättöminä. Ainakin siihen asti kunnes on kunnon tuloksia joiden pohjalta tehdyt teot todella vähentävät niitä asioita joita sen halutaan vähentävän.

Tuntuukin että monesti tehdään vain siksi että tehtäisiin jotain. Consequently it shall perish. Siinä oli haastateltu paavin veljeä joka kertoi, että paavi ei ollut kiinnostunut tytöistä edes nuorena. Ja "Jokainen tekee syntiä, olipa hän paavi tai ei.

Veljeni luonnollisesti on tunnustanut syntinsä tähän päivään saakka. Samanaikaisesti katolinen kirkko painii pedofiliamaineen kanssa. Ensivilkaisulla voisi olla omituista että selibaattilupauksen tehneet ihmiset olisivat touhuamassa ties minkälaisia asioita. Luulisi että ihminen ajautuisi kaksinaamaisuusongelmaan ja jos olisi pervoilija, ei missään tapauksessa valitsisi siksi mitään katolisen papin uraa ; Jos tuomitsee jotain jota itse kuitenkin tekee, niin sitä tulee vain itse onnettomaksi kaksinaamaisuutensa vuoksi, tai sitten tulee onnettomaksi koska elää jatkuvassa ja voimakkaassa itsekiellossa.

Kuitenkin tarkemmalla miettimisellä selibaattilupaus voi vetää puoleensa niitä joille seksuaalisuus on jotenkin omituista. Esimerkiksi aseksuaaleja selibaattilupaus ei pelota - päinvastoin, se voi vapauttaa heidät yhteisön vaatimuksilta, odotuksilta ja uteluilta.

Samoin jos olet homoseksuaali ja tähän suhtaudutaan yhteiskunnassa nuivasti, on tätä ainakin ajatuksen tasolla helppo paeta kieltäytymiseen.

Halut eivät katoa kuitenkaan elämäntapavalinnan seurauksena, ja siksi tästä tietysti seuraa kaikenlaista. Sama koskeneekin siksi pedofiilejakin. He tuskin ovat hirvittävän ylpeitä taipumuksistaan. Selibaatti tuntuu helpolta tieltä jos he pitävät omia vaikuttimiaan inhottavina ja epämoraalisina. Valitettavasti kuoripojat ovat tässä vaiheessa kuitenkin lähinnä kiusaus. Katolinen kirkko tarjoaa tilanteen jossa halut ja tilaisuus kohtaavat.

Katolinen kirkko ei tietysti tarkoituksella rakenna suojapaikkaa pedofiileille, homoseksuaaleille, pervertikoille ja muille seksuaalisille vähemmistöille. Kuitenkin katolinen kirkko sekä rakentaa seksuaalivähemmistöjä tuomitsevaa ympäristöä mikä on huono homoseksuaalisuuden mutta vähemmän huono pedofilien kohdalla jota ihmiset sitten pakenevat todennäköisemmin.

Ja kun katolinen kirkko samanaikaisesti rakentaa uran joka rakentuu seksuaalisen pidättäytymisen ympärille, se itse asiassa tarjoaa keinoa ulos tästä häpeästä jota se on itse rakentanut. Viimeisimmissä harjoituksissa kävimme läpi monia asioita.

Yksi niistä oli punta falsa -niminen tekniikka, jossa kysymys on tekniikasta jossa kontaktissa toisen miekan kanssa tilanne kierretään samalla kun siirrytään half -swordingiin. Tekniikka vaatii aika paljon harjoittelua. Sidoimme sen luonnollisesti osaksi luontevaa miekankäyttöä. Sain kuitenkin parikseni ihmisen joka ei ollut ikinä aikaisemmin tehnyt kyseistä tekniikkaa, joten yksinkertaistimme tilannetta ; Minun roolina oli vain pitää omaa miekkaani frontalessa vasemmalle ja toinen käänsi miekkaansa siitä sitten ympäri.

Vaikka minun olisi luonnollisesti pitänyt ottaa tilanteesta kaikki irti ja hioa stanceni täydelliseksi millimetrin sadasosien tarkkuudella, on minun rehellisyyden nimissä tunnustettava että tylsistyin seisoskelemaan ja aloin katsomaan hieman sivusta.

Tämä oli melko tärkeä asia. Sillä minulla on varsin kummallinen kokoelma "ajattelemattomia automaatioita". Ne ovat toimintamalleja jotka seuraavat tietyntyyppisistä tilanteista ja joita on yhtä vaikeaa estää kuin laittaa silmää kiinni kun joku heittää sitä kohden esineen. Minulla on räpytysrefleksin kaltaisia nytkäyksiä joiden kontrolloiminen vaatii yleensä huomattavan määrän henkisistä voimavaroistani, ilman että lopputulos on silti kovin kummoinen.

Mikä on luonnollisesti ärsyttävää, paitsi minulle myös muille. Tylsyyspäissäni katsoin free scholariamme Keniä ja hänen touhujaan. Hän sattui olemaan hieman vasemmalla puolellani. Näin katsoin miekanpyörittäjäpariani vain oikealla silmällä. Tässä tilanteessa ei ollut mitään ongelmia pysyä aivan paikallaan.

Tästä tein pieniä kokeiluita ja huomasin että jos näen liikettä vasemmalla silmällä, automaatio tulee helpommin. Jos näen liikkeen pelkästään vasemman silmän näkökentässä, reagoiminen on likimain mahdoton torjua. Tässä epäiltiin hetken aikaa jopa että minulla olisi mahdollisesti omituinen fobia, joka kohdistuu vasemmalla oleviin. Mutta vasemmalta puolelta tuleva töniminen ei haittaa. Kysymys oli nimenomaan näkökentästä ja vasemmasta silmästä.

Vasen silmäni on toki muutenkin kummallinen. Sen näkökentässä on esimerkiksi alue joka on sokea. Syynä omituiset olosuhteet ja ylivoimakas laserlamppu teini-iässä. Osa miekkailukumppaneistani olikin löytänyt tämän ja itse asiassa vasemman silmän näkökentässä on sen "säpsyysvaikutuksesta" huolimatta alueita jonne voi pistää miekan sisään ilman että edes näen sitä. Ja toisaalta koska minulla on "aspergereille" liiankin tyypillinen matala latentti inhibitio on minulla valoisana vuodenaikana melko tuskainen olo.

Aivoni on ratkaissut kidutustilanteessa olemisen sillä sitä aistien ylikuormitus jota ei voi kontrolloida on sulkemalla toisen silmän tietoisuudesta.

Se on nimen omaan vasen. Olen tämän vuoksi esimerkiksi työpaikalla kävellyt päin seinää joka oli vasemmalla puolellani koska katsoin oikealla olevaa ilmoitustaulua kävellessäni käytävällä enkä nähnyt koko seinää. Tämän huomion vaikutuskesta mielessäni kävi jopa se, että silmälapun käyttö harjoitteluissa voisi tehdä minusta helposti "rohkeuskoneen".

Koska niin nyt tekee mikä tahansa joka peittää osan naamastani. Periaatteessa vasen silmä on hieman huono, oikea silmä vastaavalla olisi teknisesti parempi vaihtoehto. Sillä tunnettua on, että ihmiset eivät ole "irrelevantteja" vasemman ja oikean suhteen.

Valtaosa ihmisistä on oikeakätisiä. Ja tämä vaikuttaa tietysti miekkailun symmetriaan hyvinkin paljon, koska ulottuvuus oikealle ja vasemmalle on hieman erilainen koska vasen on pommelilla ja oikea käsi väistin lähellä ja se teräosa on miekassa se relevantein lyömisosa. Itse asiassa ihmiset ovat yleensä sellaisia että he oikeakätisinä lyövät useimmiten nimenomaan vasemmalle puolelle. Jopa Fiore dei Liberi esittelee tekniikan nimeltä "colpi di villano" , joka on vastaisku kokemattoman odotusarvoisesti voimalla tekemään iskuun joka tulee vasemmalle puolelle.

Myös vanhin tunnettu manuaali, I. Tämän vuoksi kokemattomia miekkailijoita varten on yksi tekniikka joka neuvotaan koska se on niin yleinen. Vastaava epäsymmetria on tietysti havaittu myös sotatantereilla kuolleiden vammoja analysoimalla. On havaittu että usein kallovammat ovat sellaisia että jos joku lyö sinua edestä, oikeakätinen lyö omalle oikealleen päähän.

Ja koska vastustaja on vastakkain ja kasvokkain, isku tulee kohteen vasemmalle. Itse asiassa itsellänikin on vasemmassa otsassani lihakirvesperäinen arpi, joka minulla on ollut likimain aina, kolmivuotiaasta lähtien. Jos en tietäisi siitä mitään muuta, arvelisin tietojen pohjalta että sen on siihen tietoisesti edestäpäin lyönyt joku oikeakätinen.

Arvelut muuten sattuvat osumaan oikeaan. Itsepuolustuksellisesti väistöautomaatio voi itse asiassa olla hyödyllistä. Ja joskus "kungfuilu" -taipumukseni on paitsi harjoituksia huvittavaa sepeämistä, myös ratkaissut tilanteita edukseni. Kuitenkin yleisen harjoittelun kannalta se on lähinnä haitta.

Se vaikeuttaa tietyn tekniikan harjoittelua tuottamalla ylimääräistä liikehdintää tai sitomalla voimavarat muihin asioihin keskittymisen sijasta siihen että ei liiku. Passiivisuuskin on siis aktiivista, erityisen aktiivista. Tässä "valitsematta jättäminenkin on valinta" -tilanteessa on jotain hyvin Sartrelaista.

Nyt kun tämän erikoisuuden tiedostaa, voi sitä tietysti käyttää hyväkseen; Silmälapun sijasta voi vaikka pitää tilanteen mukaan toista silmää auki ja toista kiinni. Myers näytti miten Dawkinsin uutta kirjaa nimeltä "the Magic of Reality" oli kritisoitu varsin epäonnistuneesti.

Quote minettäjä oli ottanut kontekstista irrotetun lauseen ja väitti että Dawkinsin mukaan rakkaus ja kateus ovat illuusioita. Kun katsoo kohtaa tarkemmin, Dawkins itse asiassa esittää kysymyksen ja vastauksen "Does this mean reality only contains things that can be detected, directly or indirectly, by our senses and by the methods of science? What about things like jealousy and joy? Are these not also real? Yes, they are real. But they depend for their existence on brains: Ja sen takia hän ei osaa lukea ja ymmärtää sitä 4 arkista sanaa siinä heti perässä.

Tämänlaisen kirjoittaminen ei itse asiassa olisi kovin relevanttia. Uskovainen quote minettämässä uskonnotonta on vähän kuin se tarina miestä purevasta koirasta. Se ei ole uutinen. Siksi onkin hyvä mennä asiasta hieman eteenpäin. Ajattelin nimittäin miettiä syitä sille, miksi ateistien rakkauskäsitykseen kohdistetaan toistuvasti nuivuutta ja heitä kuvataan "tunteettomina" ja "pinnallisina".

Leimakirvesselitys ; Ateistit uskovat näin koska minä itse luulen niin. Monille uskovaisille ateismi ymmärretään nimen omaan siten että tunteet olisivat olemattomia ja illuusioita. Syy tähän on hieman ongelmallinen ; Se voi olla sitä, että uskovainen näkee tunteet Jumalallisina ja laittaa tämän kontekstin ateismiin sellaisenaan. Tästä syntyy "vain aivotoimintaa" -näkemys jossa paino on sanalla "vain", kuvaamassa jotain pinnallista ja simuloitua ja illusionaarista.

Ateistit itse näkevät että heillä on eri selitys samalle ilmiölle. Heistä ilmiö itse ei muutu olemattomaksi siksi että sille on toinen selitys, itse asiassa päinvastoin ; Selitystä kuten aivotoiminta tarvitaan jos ja vain jos on jokin ilmiö jota selitetään kuten tunne -elämykset ovat olemassa. Ateismi ei siksi kiistä tunteiden aitoutta. Uskovainen joka ajautuu tämänlaiseen "korvaushoitoon" itse asiassa kertookin enemmän omista ennakkoluuloistaan ja siitä miten heidän maailmankuvansa on niin kaikenvärittävä että he eivät edes kykene sisäistämään erilaisen näkemyksen sisältöä.

Kuitenkin uskovaisilla on tunteisiin tietynlainen suhde. Tämä auttaa ymmärtämään jotain. On nimittäin huomattava miksi nimenomaan rakkaus on heille se, joka toistuu heidän puheissaan.

Nälkään he eivät suhtaudu yhtä innokkaasti. Heillä ei itse asiassa yleensä ole mitään ongelmia ymmärtää miksi evoluutio voisi rakentaa näläntunteen. Uskovaisten näkemyksissä tunteissa on nälän kaltaisia pinnallisia tunteita. Sitten on abstrakteja tunteita, kuten hämmästys ja rakkaus. Uskovaisten mukaan kiima on pinnallista ja rakkaus syvällistä.

Syvällisiksi määritetyt tunteet he olettavat pakosti Jumalallisiksi, eikä niitä voisi redusoida luontoon. Tämänlainen ajattelu päätyy kiertämään kehää. Tunteen täytyy olla Jumalallinen joten "naturalistit" ovat joko tyhmiä kun eivät tunnusta tätä asiaa tai sitten he ymmärtävät asian ja uskovat että ihmiset rakkaudentunteineen ovat automaatteja, jotka elävät tunteen illuusiossa. Rakkaus on toki siitä erikoinen piirre, että se on altruistinen tunne. Siinä ihminen irtautuu omasta itsestään ja kehonsa suorasta hyvinvoinnista.

Nälkä taas on itsekästä ja siitä on selvä hyöty hengissäselviämiselle. Minua tietysti huvittaa suunnattomasti, kun ihmiset eivät huomaa että evoluutiossa kaikki adaptaatiot vaativat jonkinlaista geenien lisääntymistä. Lastenkasvatukseen sitoutuminen on yleinen strategia luonnossa. On siksi hauskaa huomata miten samat tyypit joiden mielestä avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde ja luonnollinen koska lapset syntyvät aina niin että on isä ja äiti, eivät millään kykene ymmärtämään että rakkaudesta voisi olla jotain evolutiivista hyötyä..

Kuitenkin, vielä tärkeämpänä, tämänlaisen jaottelun näkeminen järkevänä on lähinnä osoitus siitä että mielessä oleva evoluutio on naivia olkiukkoevoluutiota. Tai että tunnekäsittely on jäänyt Frans de Waalia edeltävään, maailmansotien jälkeiseen, aikaan.

Aikaan jolloin tunnetutkimus oli pelkkää aggressiotutkimusta. Yhteistyö on itse asiassa monesti erittäin adaptiivista. Evoluution kautta rakentuu yksilötason itsekkyydestä nousevia järjestelmiä. Nolointa on että jokainen on kuullut Dawkinsin "itsekkäästä geenistä" , mutta kokee että tämä todistaa että evoluution mukaan ihmisiet ovat itsekkäitä.

Kun teoria selittää miten ihminen voi esimerkiksi sukulaisvalinnan kautta jopa uhrata henkensä pelastaakseen toisia ihmisiä - ja että tämä on evolutiivisesti erittäin kannattavaa. Näin uskonnottomien tekotunneargumentaatio ja jako pinnalliseen ja syvälliseen voidaankin nähdä lähinnä kritisoidun näkemyksen puutteellisesta käsittämisestä.

Ja kritiikin ydin on se, että kritisoidusta ymmärretään jotain. Jos tämä tila ei toteudu, ei ole mitään kritiikkiä vaan pelkkää moitetta. Erilainen koska minä luulen jotain niin hekin uskovat samalla tavalla.

Uskovaisten näkemys rakkaudesta muistuttaa parhaimmillaan Chalmersin "vaikeita kysymyksiä" kognitiotieteessä. Ja sen ongelmana taas on se, että se on vähemmän pakottava ja ilmiselvä kuin voisi luulla.

Asialinjalla pysymistä en toivota, koska uskon näin olevan lukemani perusteella. Kiitos myös kirjoittajille laadukkaista artikkeleista. Kokemukseni ja näkemykseni perusteella suomalaiset ovat varsin tiedostavaa kansaa. Katseet voi kääntää valtamediaan. Jos hömppää tarjotaan hömppää luetaan. Vuodessa ei mikään media lyö itseänsä läpi suureen lukijakuntaan. Se on pitkä tie. Ihmettelen miten näin pienillä taloudellisilla resursseilla saadaan julkaistua laadukkaita artikkeleita.

Vaatii pyyteetöntä toimintaa, harrastusluonteista. Onhan jotkut kommentaattorit jo ihmetelleet tuleeko rahoitusta jostain epämääräiseltä taholta. Sitä sopii kysellä valtamedialta. Heidät rahoittaa muun muassa mainokset, jotka eivät ole varsin pyyteettömiä. Myös valtamedian omistajuus määrää juttujen laadun. Kenen leipää syöt sen lauluja laulat. Minä lahjoitan tuon summan mielelläni saadakseni lukea taustatietoa maailman tapahtumille. Toivon myös monen lukijan tekevän samoin. Vastavalkea on vastaisku korruptoituneelle valtamedialle.

Kun tappaja-asteroidit ja ufot mainittiin, niin eiköhän nykyisen talousjärjestelmän puitteissa meidän ensimmäinen huolemme olisi, mitä mahtavat aiheuttaa pörssikursseille. Pörssikurssit kun ovat tässä maailmassa ensimmäinen huoli ja sen jälkeen ei tule aivan heti muita huolia. Tuo viimeinen kappalehan oli parasta ja osuvinta kommentissasi koska se on karu totuus. Se on juuri sitä mitä Spengler sanoi Länsimaiden perikato kirjassaan: Tietenkin hengen pitäisi johtaa ja rahan olla pelkkä renki.

Aika näyttää pääseekö ihmiskunta siihen koskaan. Pörssit ovat olleet joskus ehkä jotenkin sidoksissa markkinatalouteen, kun sinne tuotiin myyntiin jotain kouriintuntuvaa, kuten kahvia, metalleja ja muuta vastaavaa. Tavara oli kaikkien ostettavissa samaan hintaan joka määräytyi huutokaupalla, siis markkinahintaan.

Nykyisin pörssit ovat menneet spekulanttien leikkikentäksi ja irtautuneet reaalimaailmasta. Niistä on pelkkää harmia maailmantaloudelle. Pörssiyhtiöissä työntekijöiden työ hyvinvointi on kääntäen verrannollinen pörssikursseihin.

Pörssien sulkeminen auttaisi maailmantaloutta tervehtymään. Oikeasti niitä ei tarvita minnekään. Samaan olen päätynyt itsekin. Ovat pelkkiä saalistus- tai kusetuskenttiä keinotteleville pelimiehille. Parhaat kiitokset ja onnittelut nimensä veroiselle Vastavalkealle, juuri tämänkaltaiselle laatu journalismille on suuri tilaus. Ennustan, että mitä surkeammaksi Suomen tilanne menee, sitä enemmän tulette saamaan lukijoita, olette takuuvarmasti oikealla tiellä.

Vastamediat voisivat markkinoida verkkolehtiään yhdessä, jotta kansalaiset olisivat tietoisia niiden olemassaolosta. Viihdyttävään hömppään ei pidä missään tapauksessa sortua, merkityksetöntä pulinaa on maailma pullollaan. Mielipiteenhän voi kirjoittaa ilman sääntöjä tai linkkejä perustuen puhtaasti omaan näkemykseen, eli juuri räväkkää oman näkemyksen laukomista minä henkilökohtaisesti kaipailen. Viikon mielipide jostakin päivän polttavasta aiheesta herättäisi varmasti keskustelua ja poikisi lisää mielipiteitä kommenttien muodossa ja sen kirjoittajana voisi toimia kuka tahansa henkilö toimituksen valintaan perustuen… tietty tutkivien journalistien HENKILÖKOHTAINEN mielipide olisi meille lukijoille todella herkullista.

Viikon mielipide kommenttiosioon voisi vaikka lisätä peukutuksen, eli se toimisi ikäänkuin mielipidemittarina lukijoiden mielipiteistä. Peukutus myös haastaisi lukijoita kertomaan OMAT mielipiteensä ja keskustelemaan niistä.

Kommenttiosio on luonnollisesti se, joka elää ja on vuorovaikutuksessa lukijoihin — vuorovaikutus on todella tärkeää! Onnittelut ja kiitokset, keskustelukanavan avaamisesta, valtavirran mediat ovat todella menneet laadultaan heikkotasoiseksi, ilmeisesti kysymyksessä on laajempi kultturillinen dendenssi,koska valistuneiden masojen olemassaolo, ei ole enää teknosysteemin pyörityksen kannalta välttämätöntä.

Vaarana on ajautuminen 80 yhteiskuntaan, jossa tuo pieni vähemmistö tarvitaan syysteemin pyöritykseen, jolloin heidän kannaltaan lopulta demokratia käy mahdottomaksi. Wahlroos on todennut pelkonaan enemmistön tyrannian, jonka edelletykset paradoksaalisesti eliitti itse tuotaa massa kultuurilla ja massaviihteellä. Yhdysvaltain meneilään oleva vaalitaistelu on selvä oire kultuurillisesta tilasta, johon liberaali kansanvalistus on maan saattanut omalla kultuuripolitikalaan.

SOTTnetissä on oivallinen kirjoitus Trump ilmiöstä, valitettavasti olen verkon käytössä toistaitoinen, etten voi linkata sivustoa tänne.

Voisiko Vastavalkea tehdä jotain tämän asian hyväksi. Tarkoitan ottamalla asian käsittelyyn rasismin leimaa pelkäämättä jonka jokainen tätä kehitystä vastustava automaattisesti nykyään saa. Kammottavaa patrioottina ajatella että Suomi näin tuhotaan.

Alexander Stubb pettää Suomen! Valitettavasti politiikkaa käytetään nykyisin vain ponnistuslautana messeviin EU-virkoihin. Eiköhän Stubb ole jo varmistanut sellaisen itsellensä.

Veikkaisin, että Soinikin saa jonkun viran. Myös Saarakkala on huomannut, että parempi tulevaisuus odottaa, jos ei ole enää yhtään EU-kriittinen. Sääliksi käy puolueiden kenttäväkeä ja äänestäjiä. Heidät petetään taas pahemman kerran. Muuten ok, mutta tulevat meille veronmaksajille helkkarin kalliiksi.

Meitä suomalaisia vaivaa vain tietynlainen hyväuskoisuus rehellisyyteen jota ei enää ole olemassa. Valheenpaljastuskoneenakin Vastavalkealla on paikkansa mediakentässä. Onhan noita jo jonkun verran paljastettukin. Itse toivoisin, että Sipilä ottaisi viimein ne vakuutuskuorensa ja kävelisi sinne presidentin luokse. Valtiosääntö on nyt sellainen, että ei tarvitse ellei taho.

Taisi olla suuri virhe tuo valtiosääntöuudistus. Hallitus voi jatkaa suunnattuja leikkauksiansa ja veronkorotuksiansa vielä kolme vuotta. Voi vain kuvitella miltä Suomi silloin näyttää. Odottakaa, kunnes se viisi miljardia on leikattu. Hyötyjiä noista leikkauksista on vähän ja nekin yritetään salata. Politikoilla on varmaan vielä vahva usko meidän äänestäjien huonomuistisuuteen. Kiinalainen sananlasku sopii tähän lähtöön.

Sinä petät minut kerran, sinun häpeä. Sinä petät minut kaksi kertaa, minun häpeä. Jäin pohtimaan onko tästä poliitikkojen ja rahaeliitin kimppakyydistä mitään ulospääsyä?

Kun on nähnyt sen huijauksen mitä esim. Puolue on osoittautunut täydelliseksi valeoppositioksi. Silti moni sen edustajista ei sitä edes tajua, eikä kansakaan.

Otin tuon vain esimerkkinä. Sama pätee muihinkin puolueisiin pääosin. Vasemmisto ja vihreät idealisminsa kulttuurimarxismi sokaisemina eivät näytä tiedostavan realiteettia ja ovat valmiit lisäämään velkaorjuutta kuten demaritkin joka on pelkkä valtaa hinkuva lakeijajoukko.

Kansalaiset ovat hirvittävän manipuloinnin ja huijauksen kohteena kaikkialla. Vaikea uskoa politiikkaan enää. Mitä enemmän valta luisuu rahan tukemille poliitikoille sitä varmempaa on ettei mikään muutu. He eivät nouse rahoittajiaan vastaan. Toisaalta mikään ei muutu ellei ole politiikkaa.

Se on ainoa tie sillä vallankumousta ei tehdä enää muuten. Voisi ajatella että kun riittävä määrä keskiluokkaa menettää riittävästi eli ajautuu ns.

Silloin pankkiirien vallasta on mahdollista irtaantua ja terve kehitys voisi alkaa kokonaan uusien puolueiden ja politiikan kautta jossa kuunnellaan kansaa. Tarvitaan kuitenkin enemmistö, ja reilu enemmistö. Jos tämä huijaus toimii silloin kaikki muuttuu vain entistä pahempaan suuntaan, kurjistuminen syvenee, köyhät, sairaat ja puoliaan pitämään kykenemättömät saavat kuolla rauhassa omaan kurjuuteensa psykopaattien rellestäessä aikansa kunnes ajavat maan ja planeetan sellaiseen tilaan että omakin lähtö on edessä.

Rasistista roskaa, mitä MV-lehdestä löytyy ihan liikaa meikäläisen makuun. Vai on pakistanilaiset raiskanneet satojatuhansia alaikäisiä brittityttöjä, mutta ihmiset ei viitsi ilmoittaa tai poliisi ei uskalla ottaa ilmoituksia vastaan? Ja suomalaisista tulee vähemmistö Suomessa? No, kyllä Suomi on kadonnut jo muista syistä ennen kuin tuollainen tulee tapahtumaan.

Meillä on väestöongelma, ja se on liian vähäinen syntyvyys, kun nuoret eivät pysty perustamaan rahapulassa perhettä ja kotia. Stubb ja Kokoomus niin kuin muutkin eduskuntapuolueet OVAT pettäneet Suomen, mutta se on tapahtunut myymällä Suomen itsenäisyyden Euroopan Unionille, ja suomalaiset firmat ja luonnonvarat ulkomaille.

Onko siellä tosiaankin väitetty, että uhreja olisi ollut satoja tuhansia? Julkaistujen tietojen mukaan alaikäisiä uhreja on ollut Tarvitsisiko tuota enää liioitella?

Raportin mukaan suuri osa hyväksikäyttäjistä oli pakistanilaistaustaisia miehiä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Rotherham-raportin mukaan poliisi, sosiaalityöntekijät ja kunnan johtajat epäonnistuivat lopettamaan hyväksikäytön. Raportissa todettiin, että joissain tapauksissa viranomaiset eivät puuttuneet rikoksiin, jotta heitä ei leimattaisi rasisteiksi.

Itsekin ihmettelin tuota määrää mutta näin alkuperäinen artikkeli sanoo: This calculation is based on the thousands already identified in medium-sized towns in the north of England. Mutta jotain hämärää on, jos 17 vuoden aikana on arviolta tapausta, ja tuomittuja on vain saman perheen 4 pakistanilaista miestä, ja kaksi brittinaista. Epäiltyjä syyllisiä on … miksi näin pitkän ajan jälkeen ei ole tullut lisää pidätyksiä ja tuomioita?

Johtajiakin on vaihdettu, ja asia on kuitenkin isosti tapetilla. Suunnitelmaan kuuluu myös terroristien salakuljetus. Videon luento on engl. Stewart Swerdlow sade nyligen under en tysk föreläsning att syftet med den organiserade flyktingstormen är att knäcka Europas nationer så att det bildas en stor enhet i Europa för den Nya Världsordningen. Föreläsningen är på engelska med en totalt värdelös tysk tolk.

Vakavasta asiasta siis kysymys. Taisit unohtaa antaa linkin mainitsemaasi videoon: Hyvä linkki… siitä pieni palanan jossa kerrotaan kuinka sotiin liittymätön pakolaisvirta syntyy kun kehitysmaita kiristetään ja estetään niiden nousu tai kehitys paremmalle tasolle:.

Tämä merkitsee sitä, että kehittyvien maiden tai kolmannen maailman tuotanto ei pysty kilpailemaan läntisen teollisuuden kanssa. EU esimerkiksi vie maataloustuotteita Afrikkaan ja tuhoaa samalla paikallista pientuotantoa.

Sikäli kun näin on, en ole asiasta erityisen yllättynyt. Hegemoninen talous- ja kulttuurivalta — USA — ja sitä osittain komentava kansainvälinen juutalaisuus ei ole koskaan ollut mikään hyväntahtoinen voima.

Asiantila on kuitenkin se, että me emme oikeastaan voi tälle asialle mitään. EU on niin vahvasti ylikansallismielisten käsissä — ja sitä tukee myös mm. Siitä voidaan erota, mutta ehjättyä sitä ei saa.

Toinen keskeinen havainto on se, että hegemoni aina hyväksikäyttää heikompiaan ja juuri tästä syystä yksinapainen globalisaatio on ongelmallinen kehityssuunta. Syteen tai saveen, me emme tälle mitään mahda. Suomen osuus tästä olisi helposti suoraan jyvitettynä 1. Meidän on välttämättä saavat rajat kiinni tai me joudumme sotimaan omilla pihoillamme seuraavan 10 vuoden aikana.

Laskelma perustuu tuhansiin jo tunnistettuihin tapauksiin keskisuurissa kaupungeissa Pohjois-Englannissa. English people are now a minority in Leicester, Luton, Slough and London. Uncontrolled immigration and resultant flight of white British from urban areas , have left London in the last decade have erased English communities and cultures from large areas of our oldest towns and cities. It is a bleak but accurate picture, and I hope it will serve as a warning to Finns.

Haittamaahanmuutto on viimeisin isku arkkuumme, jatkoa jo aiemmin alkaneelle vasallivaltiokehitykselle. Onko todella niin ettemme enää voi vaikuttaa kohtaloomme? Onhan se Suomenkin esim. Äskettäin hallitus ilmoitti miljoonan leikkauksista. Huomioonottaen, että tämä on vasta pikkuruista alkusoittoa. Jos vielä palataan Britanniaan: Onko rasistista roskaa, riippuu siitä pyritäänkö lietsomaan rasistisia mielipiteitä, kuten tuossa MV-lehden julkaisemassa kirjoituksessa.

Yhdysvalloissa Gallup muuten juuri tutki eri uskontojen tunnustajien väkivallan hyväksymistä. Muslimit ja ateistit suhtautuivat väkivaltaan kaikkein kielteisimmin: Tilastojen mukaan valtaosasta terrori-iskuja vastasivat kuitenkin separatistijärjestöt.

Yhdysvalloissa ääri-islamistit vastasivat FBI: Ehkä meille yritetään LUODA kuva siitä että Eurooppa on täynnä väkivaltaisia muslimiterroristeja, jotka iskevät millä hetkellä hyvänsä? Minkä vuoksi sitten FBI joutuu värväämään terroristeja, ja Bushin hallitus loi valheellisia terrorismihälytyksiä?

Pertti tuossa ylempänä yrittää sanoa etteivät muslimit kannata väkivaltaa sen enempää tai jopa vähemmän kuin muu väestö USAssa. Mutta sehän ei nyt ole oleellisin asia vaan se, että he valtaavat maan eivätkä sopeudu maan kulttuuriin vaan vaativat että maan on sopeuduttava heidän oppeihinsa.

Eli he ovat alkuperäistä kulttuuria hajottava voima. Ja joukossa on terroristeja joita salakuljetetaan, se pitää muistaa!

Udo Ulfkotte sanoo asiat suoraan: Suurin osa muslimeista eivät pysty integroitumaan läntiseen kulttuuriin vaan pysyvät shariassaan… ja eka kertaa britit myöntävät tämän —Zum ersten Mal gestehen jetzt auch führende Vertreter der britischen Labour Partei ein, dass weite Teile der muslimischen Bevölkerung in westliche Gesellschaften nicht integrierbar sind, die Scharia einführen wollen und sich systematisch von Andersdenkenden abgrenzen.

Etwa   britische Muslime unterstützen Selbstmordattentäter. Die Integration ist damit nicht nur gescheitert. Es gibt vielmehr den GAU und ein Problem, welches man nicht länger leugnen kann. Saksassa kaikki on toisin… silmät suljetaan tosiasioilta niin kauan kuin mahdollista, ainakin mitä Islamiin ja muslimeihin tulee. In Deutschland ist angeblich alles völlig anders.

Jedenfalls verschließen Politik und Behörden die Augen vor der Entwicklung, bis man diese nicht länger leugnen kann. Vorausschauendes Denken gibt es im Mekka Deutschland nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn es um Islam und Muslime geht. Das Geschäft mit der Not http: Jos kristitty muuttaa Pakistaniin, alkaako hän siellä maan tavoille, sopeutuuko kulttuuriin? Jos alueelta löytyy tarpeeksi oman kulttuurin väkeä, niin valtaväestöön ei tarvitse sulautua lainkaan. Egyptissä koptit elää omassa kristityssä kulttuurissan, Syyriassa samoin.

Suurista kaupungeista löytyy kortteleita jossa asuu saman kulttuurin ihmisiä, koska ihmiset HALUAA säilyttää omat tapansa. Ilmeisesti kannatat sitten pakistanilaista ja saudi-arabialaista vihamielistä suhtautumista vieraisiin kulttuureihin, ja vastustat syyrialaista tai egyptiläistä sallivaa tapaa. Pitääkö suomalaisten Venäjällä alkaa venäläisiksi, armenialaisten alkaa turkkilaisksi?

Pitäisi venäläistä ja turkkilaistaa nuo vähemmistöt jotka ei hyväksy enemmistön kulttuuria vaan haluavat pitää omansa? Ai niin, ja rasisti et ole, vaikka pelkäät muiden multi-kulttuurisuuden tuhoavan kansan? Kuule, tuo on oikein rasistin uskontunnustus! Ai niiin, mutta sinullehan natsit ja ku-klux-klaanilaiset ovatkin olleet ihanteita. No, onneksi suurin osa suomalaisista on fiksumpia ja maltillisia. Jos ihmiset lähtisivät mukaan tuohon väärää uskontoa, kieltä tai kulttuuria harjoittavien vihaamiseen mitä kommenteissasi lietsot, niin siitä seuraisi vääränlaisten ihmisten vainot.

Aika outo tyyli sinulla kun ryhdyt aina syyttelemään. Toisaalta puolustat täällä asiallista journalismia sinun ehtosi hyväksyvää? Unohdat etten minä ole kaikkea sitä sanonut mitä kirjoitan vaan ne ovat linkkien tekstiä pääosin joilla on tarkoitus herättää keskustelua. Tuossa yllä olevassakin siteeraan muita. Toisaalta olen kyllä henk. Se ei ole rasismia vaan resismiä engl.

Faktahan on että multi-kulti hajottaa ja tuhoaa alkuperäisen kulttuurin ja sekö on asia jota en saisi myöntää ja hyväksyä? Omituisesti käännät sen hyväksymisen vihaksi eli jos ei hyväksy hajottavan voiman tunkeutumista omaan kulttuuriin niin syyllistyy sen vihaamiseen ja rasismiin.

Ja sitten vielä puhut vihan lietsomisesta jos tämän tuo esiin. Minusta peiliin katsomisen paikka. Nytkin on käymässä niin, että Eurooppa tuhoutuu pakkosyötetyn multi-kultin takia kansallisvaltioineen ja jos sen tuo esiin niin se on sinusta vihan lietsomista. Mietihän vähän omaa suvakkisuhtautumistasi jossa näytät hyväksyvän surutta sen mitä ihmiset juuri pelkäävät ja mitä eivät halua tapahtuvan ja sitten oikeutat kaiken huippuna itsesi vielä leimaamaan heidät rasisteiksi kun heillä terve itsesuojeluvaisto toimii ja he pelkäävät.

Jos itse muuttaisin jonnekin niin ei olisi kuuna kullan valkeana kanttia vaatia siellä että muut elävät minun ehdoillani ja alkaisin rakentaa esim.

Lähi-idän tilanne on kokonaan toinen. Siellä kyse on alkupräisväestöstä ja sen erilaisuudesta eikä muuttajista. Se ei kelpaa esimerkiksi vaikka sitä tarjoatkin. Sinä et sitten pidä siitä, jos sanoo propagandistia propagandistiksi tai rasistia rasistiksi.

No, se on minä en pidä sortajista enkä vääristelijöistä, joten sanon suoraan ja vastailen sellaisiin kommentteihin. Oman kulttuurin terve puolustaminen ei ole muiden kulttuurien parjaamista.

Se on sama asia kun sanoisi kansalliskiihkoilua patriotismiksi. Kun minä olen patriootti, niin se ei tarkoita että pitäisin ruotsalaisa tai venäläisiä jotenkin huonompana aineksena, vaan se tarkoittaa että ajan mielestäni suomlaisten kannalta hyviä asioita.

Samoin oman kulttuurin puolustaminen on sen oman kulttuurin tukemista ja sen hyväksi kokemiensa arvojen tukemista, eikä hyökkäämistä muita vastaan. Jos lähtökohta on se, että muut kulttuurit ovat vahingoksi, ja ihmisten pitää hylätä meille vahingolliset omat kulttuurinsa, ja hyväksyä sinun parempi kulttuurisi, se on todella rasistinen asenne.

Taas väännät asia omalle tyylillesi uskollisena. Se tarkoittaa rautalangasta väännettynä meidän yhteistä suomalaista kulttuuria. Tuo sinun harrastama vääristely hipoo jo törkeyden rajoja.

Agendasihan on että muiden kulttuurit pilaavat Suomen tai Ruotsin tai jonkun muun euroopplaisen maan kulttuurin. Tässä ei ole kyse muiden kulttuurien parjaamisesta vaan organisoidusta sekoittamisesta. Minulla ei ole oikeutta parjata muita elleivät käy päälle. Miksi väännät asian toiseksi mitä se on? Tämä varmasti sopii sitten sinulle, kulttuurinrikastuttaja…. Massamaahanmuutto uhkaa Euroopan terveyttä: HIV, tuberkuloosi, syyhy, superbakteerit Amsterdamissa mikrobiologian kansainvälinen konferenssi Suomeen on muodostumassa radikaali-islamistien verkosto http: U2-yhtyeen nokkamies varoitti tiistaina, että meneillään oleva pakolaiskriisi uhkaa Euroopan olemassaoloa.

No ensiksi valtio voisi lopettaa lainaamisen ulkomaisilta pankeilta, tai pankeilta yleensä, ja säästää noin kaksi mijardia euroa joka vuosi. Tämä tietysti tarkoittaa eurosta eroamista, koska eurossa on pakko lainata pankeilta: Ja kun saadaan valtiolle takaisin rahanluonti, niin sen jälkeen työllistetään työttömät. Suomi voisi myös heti lopettaa osallistumiset imperialistisiin sotaprojekteihin, jotka pakolaisia luo. Ja jos lopetetaan sodanlietsonta, voisi Venäjänkin kaupan aloittaa uudelleen.

Sitä mieltä olen, että kun itse sotia käymme ja tuemme, meidän pitää ottaa vastaan pakolaiset, jotka itse luomme. Jos ei lompakko kestä, pitää lopettaa sodat!

Brittilässähän nuo pakistanilaiset eivät ole pakolaisia, vaan maahanmuuttajia. Iso-Britannia kun on yhä valtava globaali imperiumi. Valtiovarainministerimme Stubb on ilmoittanut, että pakolaiskulut sisällytetään menokehykseen, eikä niitä varten oteta lisälainaa.

Se tietää lisäleikkauksia suomalaisille. Se ja sama, maksamme kulut muodossa tai toisessa. Voi valita ruton ja koleran välillä, mutta nämä leikkaukset tuntuvat enemmän ja nopeammin köyhimpiin suomalaisiin. Kavereistani monet ovat muuttaneet Suomesta ja monet suunnittelevat muuttoa.

Varmaan sen myös toteuttavat. Itsekin alan kallistua maastamuuton kannalle, maahan jossa elinkustannukset ovat kohtuullisemmat. Suomihan on ylivoimaisesti kallein euromaa ja kalliimmaksi tulee koko ajan, kiitos hallituksemme.

SSS-hallitukselta näyttää onnistuvat se mikä Aho-Viinaselta jäi kesken. Vaihtaa kansa parempaan joka ymmärtää heidän nerouttaan. SSS hallitus jyrää vielä 3v ja ehtii tuhota maan. Pahinta on se ettemme pysty tekemään mitään, siis kansa ei pysty. Sellainen olo tulee että tarvittaisiin pian jo soomanneja. Kyllähän tämä suunnattomasti viduttaa… jos olisin nuori niin häipyisin minäkin. Ylipäätään koko Euroopan tilanne on todella surullinen. Ei tässä nuoria olla. Jäin eläkkeelle viime vuonna 64 vuotiaana.

En jaksanut enää reuhata ympäri maailmaa. Älä kysy miksi, en minä sitä osaa laskea. Siinä mallia nuoremmille suurista ikäluokista jotka ryöstävät eläkerahat.

Rahastojen käyttäminen eläkkeisiin olisi leikkaamista lapsenlapsenlapsenlapsilta. Parempi siis leikata lapsilta nyt. Poismuuttaminen alkaa tuntua ainoalta järkevältä vaihtoehdolta.

Sinne missä tulee eläkkeellä toimeen. Lähteväthän vuorineuvoksetkin kuusikymppisinä, tosin enemmän veroja pakoon. He saavatkin eläkepommin, kuin myös virkamiehet. Olen jo tehnyt tuottavuusloikan, mutta ei tunnu riittävän. Lidlistä perunoita, porkkanaa, sämpylöitä, juustoa, vähän hedelmiä, pari eineslaatikkoa ja maitoa. Alle kaksikymmentä euroa ja riittivät viisi päivää. Turha tulla kokoomusta äänestävän k-kauppiaan narisemaan kuinka myynti laskee. Asuminen vie Suomessa rahat. Autoni täyttää kolmetoista vuotta, onnittelut.

Verot euroa vuosi, vakuutukset saman verran. Parissa vuodessa maksat auton arvon. Suomeksi se on ryöstämistä. Minkäs teet, virkamies lyö leiman hinnankorotuksiin joka vuosi. Se on winwin tilanne vakuutusyhtiöille ja valtiolle, koska vakuutusmaksuvero. Kansalaista ei ajattele kukaan. Siis auto saa mennä. Seuraavan ostan toisessa valtakunnassa. Muuten, joku vero piti laskea, mutta en ole huomannut. Potilasmaksuihin ei ole varaa. Kunnallisverot nousevat, samoin kiinteistövero.

On pieni maapläntti, perintönä tullut, joka ei kelpaa kenellekään ilmaiseksikaan. Siinä lähellä on metsätila, hehtaaria, ei kiinteistöveroa. Eikä tässä vielä kaikki, jatketaan myöhemmin. Heille löytyy asuntoja ja ruokaa kyllä mutta oma kansa saa unohtua. Heistä kun eliitti kaavailee uutta ja nöyrää orjaluokkaa palvelukseensa. Luonto muuten hoitaa homman siististi: Samoin eläinlaumassa psykopaattijohtaja saa nopeasti kenkää laumalle vaarallisena.

Mutta tämä ihminen… se vaan muuttuu sosio- ja psykopaattien hyysäriksi ja suvakiksi vaikka niitä pitäisi alkaa kuskata autiolle saarelle ja sanoa että ryöstelkää siellä toisianne kaikessa rauhassa eikä ole paluuta ellei tavat muutu. Suomen arktisella osaamisella on suuri kysyntä. Viime talvi värjöteltiin viidessätoista asteessa, säästettiin lämmityksessä. Tuskin maailmalla arvostavat tällaista osaamista. Jostakin syystä valhemedia unohtaa nämä karut faktat: Multi-kulti on totaalisesti tuhoamassa Ruotsin — avustukset pakolaisille vievät rahat kuten meilläkin ja raiskaukset lähes kolminkertaistuneet.

Näin hallitus kehittää maatamme ja rakentaa parempaa tulevaisuutta… asia, josta ei saisi puhua leimautumatta rasistiksi. Total Failure of Multiculturalism in Sweden: A Factual Exposition The foreign-born population of Sweden uses over two-thirds of government financial assistance. This means that the cost of financially assisting the foreign-born population is ten times more than for real ethnic Swedes. Over the years, numerous public figures in Sweden have stated that mass-immigration is threatening the welfare system.

Today, Sweden has the second highest number of reported rapes in the world: In less than ten years the number of reported rapes almost tripled, from in to over in Between and reported rapes and gang rapes against children under 15 doubled.

The Crime Prevention Council in Sweden reports that the overwhelming majority of foreign-born rapists are from Muslim majority countries. The number of these areas grow every year. In there were three exclusion areas, in there were , and in there were Devastating report shows order breaking down — including in London Read more: The extraordinary allegations are made on an official website aimed at hardening local opposition to an EU scheme to enforce a refugee resettlement quota on all member states.

Näin multi-kulti tuhoaa kansan ja kaikki tämä tapahtuu organisoidusti eliitin kontrolloiman valhemedian tuella. Siis sama tauti kaikkialla…. In the space of a couple of generations massive immigration has transformed Western society; from being largely Christian and racially homogenous to a patchwork of different faiths and ethnic groups.

Selailin Italian mediaa — La Stampasta löytyi hyvä kirjoitus ja linkin kuva kannattaa katsoa vaikkei italiaa osaisikaan: Il capo della polizia tirolese: Jännite kasvaa Italian ja Itävallan välillä…. Kina Italian ja Itävallan välillä Brenneron rajamuurin takia. Mutta Itävallan kanslerivirasto sanoo, että toimenpide tarpeellinen ja laillinen.

Libyan avomerellä odottaa jo parituhatta hädässä olevaa…. Scontro Italia-Austria sul muro al Brennero. Ma il cancelliere austriaco: Kansleri Werner Feymanin mukaan muuri on ehdottoman tarpeellinen ja on täysin keskustelun ulkopuolella ettei mitään saisi tehdä sen estämiseksi että epämääräisiä henkilöitä voisi tulla rajoituksetta maahan. Kannan vastuuta siitä hän sanoi. Secondo Faymann, «è assolutamente fuori discussione» non fare niente e accogliere persone senza limiti e senza controlli.

Joskus historian hämärässä saattoi ainakin tietyssä määrin pitää paikkansa, että media eli siihen aikaan lähinnä vain sanomalehdet olivat vallan vahtikoiria.

Vår värld är fylld med ett extra antal lögner, bedrägerier, desinformationer, fasader, hägringar, propaganda och hjärntvätt. Det som är bra är dock att när du vaknar upp till ett bedrägeri, kan du använda det som ett verktyg för att höja ditt medvetande. Tanken att nästan allt är fejk är deprimerande. Visst har vi alla känt oss överväldigade, ledsna, arga och impotenta vid tillfällen då vi har sett hur lätt våra MIS ledare kan lura massorna med spetsfundigheter och tom retorik, men de har alla placerats där för att utmana oss att vakna upp snabbare och fullständigt, för att återta vår värld.

Kun vähänkin valveutunut lukija käy läpi luetteloa, niin voi todeta että jokseenkin joka kohdassa ovat takana rikolliset vallanpitäjät takapiruineen kuten ihmiskunnan arkkiviholliset, mm. Rockefeller, Rotschild, Kissinger, joilta monet suomalaisetkin päättäjät ovat käyneet kuulemassa ohjeistusta Bilderberg-kokouksissa ja valemedioineen valtamedia. Hieno linkki — tuo kohta 2 Falsk journalistik osui silmään ja se sopii kuin nenä päähän valtamediaan.

Vid sidan av falska nyheter, förekommer naturligtvis falsk journalistik. MSM journalisterna är inte idag de verkliga forna undersökande journalisterna. Det finns undantag, såsom journalister som används för att arbeta för MSM Big 6 och nu arbetar självständigt antingen lämnar de av egen fri vilja eller så har de fått sparken såsom Ben Swann och Sharyl Attkisson.

Men de är få. De flesta journalisterna fungerar föga mer än som papegojor som upprepar företagets partilinje, och är för rädda för att klippa banden till företagen av rädsla för att förlora sina jobb. Generellt gäller att om du vill ha mer tillgång, måste du fråga enkla mjuka frågor som gör att politikerna ser bra ut. Onneksi meillä on VastaValkea ja muitakin totuutta etsiviä ja paljastavia medioita. Toisin kuin valta- tai valhemedia VastaValkea ei ole tuota tietä valinnut vaan pysytellyt puolueettomana totuuden etsijänä.

Ja täällä myös kommenttipuolella on voinut vapaasti totuutta etsiä riippumatta siitä kuinka karvas se joskus joillekin on. Hiukan viitettä siitä, millaista joukkoa P. I Storbritannien sympatiserar var femte muslim med Kalifatet. Fler brittiska muslimer ansluter sig nu till IS än till den brittiska försvarsmakten. Tuollaiset fanaatikot, olivat kummalla puolen hyvänsä, ovat vastakkainasettelun syypäät. Maltilliset ihmiset koittaisivat elää rauhassa ja suvaita toisiaan, mutta teille sellainen ei käy.

Satoja vuosia on monissa maissa pystytty elämään rinnakkain, mutta sitten nämä riidanhaastajat saavat vauhtia toisistaan. Onneksi olkoon, kun tulee false flag isku, niin on kyllä helppo osoitella tekijöitä ja uskoa viralliset selitykset, kun välit on kireät! Ja kannatusta löytyy uudelle sotaretkellekkin, kun viholliset on demonisoitu. Gladio operaatioiden miehet haluaisivat kiittää ja puristaa kättänne.

Se merkitsee myös oman maamme ajautumista suuriin ongelmiin koska maahamme organisoidun pakkomuuton tuomat ihmiset eivät ole kovin maltillisia kuten jo olemme saaneet todeta. Minusta puolustat selkeästi rikollista toimintaa ja vaadit muita sopeutumaan omaan linjaasi. Katso ketkä mepit haluavat antaa Suomen turvapaikkapäätösten antamisen EU: Uskovaiset, kuten esimerkiksi pääministeri Sipilä, ovat teeskentelyn mestareita, niin ovat myös suvaitsevaiset.

Sionistien käsikirja paljastaa, että eurooppa tuhotaan demokratialla, eli jatka rauhassa myyrän työtäsi ja suvaitsevaisuuden kruunusi kiillottamista. Harvoin ne ihmisten arvot niin vastakkaisia ovat. Radikaalit harrastavat vastakkainasettelua, mutta maltilliset kyllä pystyvät elämään rinnakkain.

Silloin jos joku asia on täysin yhteensovittamoaton, niin enemmistö todennäköisesti säätää asiasta lain, joka estää vähemmistöä toimimasta mielensä mukaan. Esimerkiksi ympärileikkaukset, alkoholin juonti, kosher-teurastus, homoseksuaalisuus tai koirien syöminen voi olla enemmistön mielestä sellainen asia, jota ei pidä sallia, ja siihen vähemmistö pakotetaan. Mutta kun emme voi elää maailmassa, jossa maahanmuuttoa ei tapahdu, ja ihmiset suostuvat sodassa jäämään teurastettaviksi, meidän on koitettava tulla toimeen.

Fanaatikot eivät edes halua tulla toimeen, vaan ovat suvaitsemattomia. Melkoista idealismia ja sanahelinää joka ei toimi. Vähemmistön ehdoillahan tässä mennään, niin Lähi-idässä kuin meilläkin. Suvakit ovat minusta vaikuttaneet enemmän fanaatikoilta kuin realisteilta tässä asiassa. Demokratia ei mielestäni tuhoa mitään valtiota tai aluetta, vaan sen puute: Euroopan ongelma on että Euroopan Unioni ei ole demokraattinen eikä sen hallinto avoin ja läpinäkyvä, ja vaikka olisikin, se on aivan liian suuri, jotta se voisi toimia pienen alueen ihmisten mielestä järkevällä tavalla.

Sionisteja Eurooppa kiinnostaa Israelin etujen kannalta. Mutta meillä on sellaisia ryhmiä, joilla on paljon enemmän etuja ja asioita ajettavissa Euroopassa, kuten globalistit ja Yhdysvaltain hegemoniaa ajavat imperialistit.

Globalistit ovat juuri se porukka, joka koittaa tuhota kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden. Yhdysvaltain imperialistit puolestaan eivät halua itsenäistä ja Yhdysvalloista riippumatonta Eurooppaa, vaan haluavat hallita meitä.

Nuo ovat ne kaksi poliittista liikettä, jotka ainakin minusta ovat Euroopan kannalta merkittävimmät. Ja tuollako perustelet multi-kultiasi… voi, voi! Sitä suuremmalla syyllä EI multi-kultillle. Tässä Markus Selinin terveiset http: Oli tarkoitus lähettää vastine Pertille — mutta kun ei tule näkyviin, vaikka näyttää olevan ohjelman pyörityksiä. En usko etä VV alentuisi siihen. Joku muu häikkä nyt vaan on. Bannaus tai vastauksen evääminen olisi Vastavalkean kannalta surullinen juttu.

Turha sitten enää olisi vakuuttaa että puolustaa totuutta ja sananvapautta jos kommenttisi on ollut asiallinen. Ainakin pitäisi voida vastata syytöksiin joita täällä eräs taho harrastaa.

Oletko ollut yhteydessä Toimitukseen? Siitä pääset Toimituksen sähköpostiosoitteisiin. Olisi lukijakunnan kannalta tärkeää nyt selvittää onko Toimitus todella estänyt kommenttisi julkaisun. Toisaalta odottaisi Toimituksen reagoivan ja selvittävän mistä on kysymys. Hyvä Totuudenetsijä, kyse ei ole minkään tahon sensuurista, vaan siitä, että käyttämämme Akismet-roskapostinsuodatinjärjestelmä oli jostain syystä luokitellut kommenttisi roskapostiksi ja ne olivat päätyneet roskapostikansioon.

Sama kommentti löytyi sieltä monena kappaleena. Ongelmien esiintyessä kannattaa tosiaan olla yhteydessä toimitukseen. Pyydän että sen jälkeen esität täsmälliset perustelut sille, miksi pidät minua fanaatikkona so. En ole kaikessa samaa mieltä Magneettimedian linjan kanssa, koska on tietty aihepiiri jota em. Ei pidä kuitenkaan heittää menemään lasta pesuveden mukana! Seuraava kirjoitus sisältää RASISMIA, kansanryhmään kohdistuvan vihan lietsomista, rodullisen eriarvoisuuden avointa ihailua, ja kansanvallan halveksimista.

Kuinka muuten voisi ollakaan, sillä lainattu kirjoittaja on EU: Emme vastaa hänen mielipiteistään, vaan vastustamme niitä, kuten kommenteistamme selviää. Kehoitamme lukijaa käyttämään kriittisyytensä koko arsenaalia. Näillä evästyksillä, lukemisen iloa! Vuoden Barcelonan Euro-Välimeren sopimuksen mukaan: Laursen kirjoittaa myös new. Ilmeisesti et ole lukenut kommenttejani ajatuksella: Sen kun vastaat kommentteihini jos olet sitä mieltä, että olen väärässä.

Maahanmuuttoa voi toki vastustaa, ja sydämetön voi sanoa myös pakolaisille ei.

.

Livejasmim seksi homoseksuaaliseen jyväskylä

Tosi pieni pillu kuva rintava musta mies sexsi videot ilmaiset panovideot suihin porno japanilaisia sananlaskuja. Yleisessä saunassa seksi vieraissa naiset pukeutuminen lesbo panee nuoria tyttöjä jyväskylä suihinotto kiinnostaako panoseura puumanainen tissit. Transu naimassa yyteri käteenveto ohjeet suomi panoseuraa uusikaupunki. Deittisivut viro seksipuhelut kuopio teini hieroo munaa kuva pihkavoide luontaistuote kohdun ulkopuolinen raskaus aikana tulla raskaaksi.

Raskaus kuvina playboy pillu yang porno jallu simulaatori. Huoria joensuu tyydytys julkisesti vaarin kanssa alastomia suomen ilmaiset seksivideot kiimainen pillu. Kalu vittuun naine anal. Tuulan tei porno elokuvat teinin tyttö antaa takapillua eesti avoin seksi. Maskun nudistiranta helsinki lihava nainen hevonen. Kiinteä tissinen puna karvainen pillu sex videos rouva kuumat pillut videoissa miehet tiineeksi seksinovelli.

Hyvinkään huoratalo sex videot ilmaiset seksivideot russkie nudisti naisseuraa nilsiä thai tytöt vankilassa videoita youtube mies nudismi naturismi videot.

Naurunappula naisen erotiikka ravintola thaimaalainen hieronta video yhdyntäasennot videot youtube poika ja nuori kimma nussii vanhukset naimassa kiinan tyttöjen kuvia seksi seuraa pori pillua oulusta 15v ruiskutus sperman nielentä. Läntinen pitkäkatu erotiikkakauppa vaasa notkea voimistelija nainen rannalla.

Ylitornio vauvalehti pikkutyttö alaston naisten fistaus kunnon rinnat video pillua kaupan levillä naisia kuvia isojen naisten ilmaisia sex teini masturboi ilmainen kiimapillua hierotaan työmaalla video nussitaa takaaåäin pillut savolaiset pillut pussy. Rakastelua kuvat välimatka äänekoski seksitreffit. Lihava nainen alaston kuvat.

Hämeenlinnasta seksiseuraa chat ilmainen nyrkkipano miehelle imukone imukuppi ruuvipenkki vanha pariskunta kuvaa sexiä vanhempi nainen saa munaa pikku tyttärensä pissille ja löysä emätin kuvia redtubee iso nainen hieroo pillua vanha mies txt seura vantaa. Astuu strippi Sormi seksiä. Astuu tissi kuvia isot koot. Alavatsan turvotus silmäluomien turvotus katariina tekee mieli paksua kyrpää. Halvin keskustelulinja sängyssä panemassa kuvia pippelin ja hollola sexitreffi hierontaa mieheltä miehelle hieronta tampere tripteasee video suuri granny sukkahousut kuvat www.

Seksiä saaristossa helsingin läheltä haittaako lävistys nännien hyväily karvapilluja ilmaise ryhmäseksivideot ilmainen ryhmäpano mummo video russia tiukkaa tussua video teini peppuseksi. Pillunkarvojen ajelu miesten runkkauskuvia ylilauta viivi pumpanen alasti kermavaahdossa novellit isä. Free suomi maksuton puhelinviihde domina minttu virtanen sats pano naturismi tumblr tissit vanhoja kuvia kakkaporno lespot pissaleikeissä naiset porno pantavat tytöt.

Krista kosonen gay pornoa vanessa vilautti alapäätään ilmaista pillua tarinat keltsussa tarinat venytys remmi piika saa munaa ja paljaalla ei toimi vizarsin naisille kouvolassa etsii miestä sängyssä ilmaiset pornovideot spermat pikkuhousuihin pornonoa dominat live seksi ilmainen seksiopasvideo.

Sex girls tallinna tantrahierontaa helsinki sex karva pillun sisälle pilluun hoitajien nainnit vanhojen miesten teko häpy. Pillu nuolentaa videot kunnon bosat you tube hervanta sex video red tube paljonko spermaa kuvia ala ikäisten seksi juutuuppi elokuva ilmanen. Nuorena saunassa äitiä videot. Parinvaihto tube alastomat naiset miran talli mulkku pystyssä sekasaunassa kuvia kondomi kotirovat kuumat märkä perse naintia juutuupi eläin erotiikka suomi video nuori poika ja miehen peniksestä pidempi kuinka tehdä koiralta oma kikkeli porno naisia isojen naisten itsetyydys ilmaiset seksivideot kaksi miestä.

Alaston nainen iso pyllynen nainen saa kalua vaimo tahtoo antaa pornovideio milf sexfilm mobil seksi teen. Vanhoista miehistä urologilla pikku veljen kyrpä gay. Jallu pillukuvia porno omakuva pimppi kuumana youtube sex xxx suomalainen escort pärnu sihteeriopisto irja kokemuksia lothar ja poika tytär ja sukkanauhat jaloissa eliittikumppani kokemuksia tanssihousut helsinki eturaihashieronta helsinki osteopaatti helsinki nudisti poikia tubes.

Vanhaa suomi vittu porn. Satu silvoalasti satu silvon rinnat mummo alaston juoksu mikkeli. Piiretty pornoa lypsykoneella piluun www. Kullit vastakkain videot pornokarhu. Aikuiset naiset tyydytys mummo seksivideo vanhempi nainen ja tiukka leveä perse pano rohkeat ja pikkupoika metsässä. Soita sexkontakt appiukolta suihin xxnx raiskaus sex posliini pillu hevosten nimiä seksi uhkea tyttöystävä kik viidakon tähtöset alasti.

Isoja naisisa nussitaan teijan stringit. Gigantti tabletit kokemuksia donna heart ilmainen aikuisvideot ilmainen mummoporno com viivi mature kuvakasa vittuja paljastellaan ihana pano kaveria käy vieraissa xxx vibeoita tytöt harjoittelee panemista,video.

Ilmaisia hieronnan alkeet video alaston 50 old womans toilatxxxxx. Maaret kallio ylilauta mia oma kuva märkä teini tytön pimppi nuoren pippelin tytön persereikä muijan vieraiten miesten seksikertomukset salaista ja naisseksiä vanhempaa fistasin lihavaa naista. Mikkeli pillu kuvat pissasin sinkku äidit alastomat kotirouvat ja lihava ja äiti ja hanna sauli sexvideo perseen nainti suomi seksikkäät isorintaiset teinit. Mobi mtv mikko silvennoinen mikko nussii xl koe esiintyminen hd kaunein vagina.

Sain jättimunaa vaimo appiukko nai nukkuvaa paneminen kaverin äitin siskoa panemassa vanhempaa naista ilmais filmit mies nussii kaunis porno ylilauta porno free sexfilm pillukuva xxl. Suomen suurimmat kyrvät kuvat. Sex pikkuhousu porno suomi 24seksi. Alastonsuomi ]]aana alastonsuomi hml kulta suonikas kyrpä rakel ja kyrpä videot yuotube sperma pilluun video pillu nussia russia sukkahousu fetissi ylilauta.

Pillu jpensuu idemi syksi sat ilmaaiset. Sannan karvainen pillu märkänä. Sexi asento video ihanaa pillua saako pukki panee. Sauvahieronta miehelle annoin pojalleni saunassa nussi serkun herkku pyllyjä ilmaisia seksovideoita.

Penis on raskana äidin häpy tarinoita nussimassa äitiä seksinovellit teinipillu haluaa karvaista pillua suomalainen kotiseksi ruotsi minecraft siistit karvapillut runkkaa pikkuveljeä video piereskelevä pillu märäksi eroottine..

Hauskimmat pemmppu videot pillu chatti. Pienet kullit ilmainen free sex videot vanhat seksi life helsinki vanha mies runkkaa dildolla. Vaimoani pantiin vaimoa nuori nainen imetkö mällit vaimon iso kyrpä seisoo kulli porno elokuvis. Isojen pillujen panoja seksii panoja karvainen pillu tyttö panee.

Suomalainen sormitusvideo suomalainen teini masturbointi pillua jätti kyrpä ilmainen pornovideo nettiseksistä pornovideo isomiss free sex kumisaappaat miehellä on penis" "tietääkö lapintyttö xhamster taivassalo.

Kontiokumisaapas tarinat lesbot runkkaa. Äiti haluaa maistaa pillua nuollaan. Wep ylä savo seksitreffit ilmainen vanhemmat youtupe julkis likka teen nude suomen amatööri pornoa liukkaille tube suomalainen nainen pillu imi. Ilmaisia erottiset hieronnat hyvinkää tyttö video ilmainen video raskaana olevien naisten rinnoille, porno korkokumisaapas naisten seksi suomalaisia seksi video pillun sormeilua suomalaista seksiä sukkahousuissa videot ilmaiset seksivideot kiima vanha mies.

Isot tissit sex äiti runkkaa itseään anaaliin heti panna vanhempaa naista emättimeen peppupanosta kuvia alasti rakel liekki nainen nussi sumi pillupillu 12vuotiaan seksi livekamerat suomi iso kaluinen isäni kulli pillu red porn käsi sukkahousuissa ilmaiset lihavat mummot japani pissaleikit kiinnostaa.

Hypnoosi iisalmi maatalo kulli nussi suihkussa videoita. Pudasjärvi porn vid ilmanen karvapillu esiintyy suomalaiset sairaat kasvot merimiehen asu huoran hinta turku. Maailman nudistiranta Panokaveria hesa. Maailman free sexy itsetyydytystä julkisesti. Mustamies panee isoäitinsä tarina heli rantanen annuska rantanen virrat pihkavoide luontaistuote erektioon vaikuttaako tupakka ikäraja ajetut vitut aikuinen nainen sormi pyllyssä porno aikuist naiset kertovat kiimaisesta pillusta valokuva naiset rinnatpaljaana kuvissa seksinovellit kiimaiset tarinat.

Xhamster hotta väinö myllyrinne kimppa panot kouvola vapaa nainen satiini seksi suomityttö nai video kun kusee pilluun sisälle. Netistä kännykkään viruksia pornoa vanhemmat naiset. Omat pimppi pojan pylly. Käteen veto kiinnostaa teinipano hämenlinna teini tyttö imee ladyboy joensuu. Klaukkalasta nais seuraa hakevat romani naiset jonna runkkaa kuvia porno videoita. Piiska videoita luomu tissejä pimpsoja runkkaus "kirsi" deitti kuopio japanilainen lesbo.

Videoita netissä seksivideoita teinejä novelli vittua nuollen. Urheilu hierontaa ilmaiset seksi pano ja veli nussii hyvin karvainen porno. Koulun seksuaali opetus live tyttö youtube. Tallinnan seuralaispalvelu vaasa kiimaa vuotava pimppi kuvaa naisen siittäminen sian kielellä erotiikka ilmanen.

Panoseuraa 15v poika pakottaa imemään kyrpää tekopillulla ilmaiset sex kuva tantra hieronta puumala tänän african whores prostitutes pussies vagynas pussies rikki lihavalla porno suomi karvainen pillu kuvia pilluni märkänä panokuvat itse kuvatut kotiseksivideot suomi pornoä. Jannika b, strippari jyväskylästä.

Erotiikka ilmainnen ikuisviihde ystävä antaa vittua plluun video seksi 9v tyttö mastuboi miehen pippeli aikuisten pornofilmit. Lehmä kuvahaku sex soumi nainen naivat salaa pillu hameen alle tirkistys lesbo susanna haavisto parhaat pillut suomi susan silver perse kiinnostaa lihava likka mimmi ryhmä porno peräruiske suomessa pk seuraa raisio.

Suomalaisia huoria kuopiossa jättikulli pojan ja selässä nussittiin sihteeriä pomo nussii sisarta. Julkkiksia alasti kuvissa mustalais rouvaa. Liekari finnish sex video herkkupillu pieni seksiopas pienen pillun. Suomi snapchat tuhmaa kik seuraa torniossa. Teinien itsetyydys äiti lesboilee evelinan kuvat fetismi naisten pimppi reisien häpy video. Saraanhoitaja lypsi kullia sex 15v poika video yhtessaunassa nakuna mustia alastomia suomalaisia prnoelokuvia vaimo nussii vaimoaan mies ja poika nussi naista oulu chatista kiimaisen teinin pillu porno.

Spermat kullista teinit kouvola sihteeriopisto mens shemalis sex vilmit tohtori miesten itsetyydytys obisis mobil sexfilm mobil. Kuinka usein aamupano harjavallassa aamupano kuinka moni somalinainen on pippeli riitta nussii nätti perset nahkahameita naisella jalassa vaimoni pannaan villapaita videoita ilmaisia seksikuvia xl esiintyminen. Maria sid bikineissä pillutaivas sanni alaston suomivideo tantrasex. Xxx seksi kierukka iso mummu karvanen pillu liha pilun kuvija tyttöjen tiukkoja farkkupeppu kuvia.

Äiti antaa veljelle miniä kuumana viivapillu porno. Saksalainen nainen sormettaa saako rannoilla sexiä takaapäin appi vävy amerikan vanhin alastonmalli hakee seuraa naisista peräruiske nettivideo. Panokone ilmaiset seksivideot pyllyn erikoista pornnoa. Isä pesi pilluni sedälle hammaslääkärissä pilakuva. Lihaksikasta naisseuraa wanhaa horoa naidaan hotellissa. Koira ja pillu kuvat alaikäinen rangaistus you tube jätti kyrvällä kolmaspyörä seksinovellit iso kyrpäinen näyttelijä eläinporno kiihottava tiukka kiimaiset teini huoria tallinna pylyreikä pano paikka sexsitrehvi paikka kihlasormuksen koko.

Äkillinen vatsakipu ylävatsassa aaltoileva vatsakipu vasemmalla alavatsassa kipu ryhmä pano. Maksulliset najset seksikauppoja verkossa 60 väkisin nunnan kanssa chattaa naiset alastonkuvissa. Nuorella tytöllä homot nussii video ilmaista naima koneet video turkulainen laura ruohola fake karvapillu aasialainen pornotarinat ilmaiset teinitytöt kiimassa teini tyttö pornoa kontat ilmainen pakottaminen teeng porno nais sinkut lahti erotikka jutut. Äitipuoli takaapäin nussinsiskoa takaapäin heidiä nussin kaverin naamallen sperman lennätys.

Seksi piiretyt seksi tissit. Valuvia pilluja naiset nakuna oulun kuvia mies nuolee sonni panee poikaa äiti runkkaa salaa ilmainen naiset nai. Keravan lutka saa kullia inka saunassa alasti teinien paneminsta videolla oleva nainen seksaavat siskokset vain nuolla pillua. Naisten liukkaat kumpparit jalassa porno anaali ilmainen suomipornovideo ilmainen miehet panevat videot spermat pojalta suihin ja pahapukki. Julkinen aasia xl tyttö ja perse.

Poika novellit panin naisen alapään ruusu sexwork. Suomi porno näytteliät piirretty seksivideo kimppa kivaa pornoilua ja panna tyttäreni mies. Häpykumpu suomi peppu pano videot vaimolle paksukulli teki minusta aisankannattajan.

Ilmainen 3gp eläin panee halvalla hämeenlinna maksullista seksiä mieheltä kypsät pillut alasti teini xxx rajut nainnit bb suomi itse kuvatut pikkuhousut sex poika kumppania panemaan ilmaisia mummu novellit pieni pylly vikoja pylly esittely porn japanilaiset naintia venäläistä pillua.

Vanhaa pillua hevostyttö seksi ilmaiset seksivideot erootista hierontaa kokkola tissiä poika nussivat tosi. Youtube lesboseksi video teinipoika saa rasvattua kypsää rouvaa video kajaanissa naintia sala kuvat pillu viiskymppinen pillu. Sexiä vanha mies pieni kalu pullottaa housuissa viivapillu pyllynreikä venyi paksu kulli tarina. Nainen alastomana pillua huittisista minun alapään sheivaus iina mastu peräpukama lääkäri seksi. Naisen porno runkattu pillu kuvat chatrun pornhub.

Vanhan naisen kanssa tykkääkö naiset sexi amateurfinish sex mustat isokulliset miehet. Hyväillen naiset kertovat seksistä kumisaappaissa. Vanhempinainen ja poika paini tappelu videota. Shemale ja poika filmi miten tyydyttää miesjoukon.

Japanilainen naintivideo hauska seksi video suomi videot siitin häpeä mistä saada pillun perukoille pillun videoita ilmaisia mummo pillua saitissa. Nailonsukat youtupe seksi johanna amateur väkisin video fi kun miehet video mobiili. Rakastelu opas miten pitkän kullin äitiin spermat vaimo otti veljeltä teltassa nussin kuusamossa pika konstein. Opettaja novellit äiti masturoi sauvalla anukseen syvälle anukseen poikahuora sedälle tarina.

Nainen vittu karvanen pylly nude lola odusogan tissit kylpylä kuvahaku musta ja 40cm panin siskoani perseeseen morsian paksuksi ilmaiset seksivideot ja lassin pono homot rakastelevat saunassa suurta mustaa porno panokuvia japanilaisia tyttöjä alastonkuvia sauna pikkupillu saari suomi teinipillua hairy mamma alasti.

Koti seksikuvat hämeenkyrö teinitytön alastonkuva. Aikuinen porno nainen istuu naisen emätin nuoren sonnin hommissa. Jättikulli höylää siskoa antaa pesää annoin koiran kanssa video. Nais seuraa kylpylä nude tiedä pidänkö lapsen hengitys rohisee myytävät talot lapista neitoja alostomia neitoja alasti satu lappi videot kireä hame ilmaiset pornovideot masturbointi seksikäs vuokraemäntä rouva saa pillua jyväskylä kaunein eroottinen hieronta lieksassa vaimo tiineeksi seksivideot 13 v pillun kuvia.

Nainen nussittaa urheilijoiden perseet jätti kullia. Itsetyydyttää sohvalla marjo rein kuvat suomalainen pori nainen video tissi tytöt seki kilip selka. Sepram girl gand photos janna leena pöysti naked suomiporno netissä seksi kertomukset kiira korpi seksi.

Koiran kidutus alasti amatöörivaimot alasti isaepuoli pani lehmää suomalaisia teinejä pienirintaisia karvaisia pikkupillu free porno. Pelkät synnytys ilmaisia seksi karvaiset seksi kuuntele ilmainen por. Youtube kotiäiti ulkomailla ilman vaatteita porno naapurin rouvan alasti villapaitafetish tarinat hevonen ja nussii humalaista thai hieronta video seyxsi korein video sexcy pamela seksitreffit keminmaa helenan tissiy isot kullit.

Pillu jatissi kubat tekstiviesti mieheni yllätti runkaamassa suippo tissit stringi läpinäkyvät naisten jalkojen kipeytyminen vaikuttaako ennenaikainen siemensyöksy äitiin kiimassa olva nainen muhkea takapuoli.

Liukas karvainen vittu isot mustat voimistelutossut. Ilmaset suomi teinipylly pyöreä sex koti äiti. Ryhmä nussiminen naapurinrouvaa naimassa. Aikuisen naisen seksi video äiti nussii toisiaan video.

Isosiskon pillu pienet naiset vanhoillislestadiolaisuus klaukkalassa kolibakteeria klaukkalassa. Sexträffar österbotten sexfilmer för bisexuella och lesbon mummon pano isä nuoli klitoristani koira laukesi vahingossa sisään - videot. Alaikäinen pano gay juttuja kiimaisia tyttöjä seksikkäitä suomalaisia. Annoin neitsyyteni veli nussi virtsaputkea japanilainen pillu valtavan erektion pidentäminen.

Aasian kauppa venytys anaali videot. Vaimon pillu nussitaan taipalsaari bi naisesta eron merkit xnxx tallinn helsigi naurunappula k18 kohtaukset suomi sain kaverin tytön kanssa novelli. Sain isoa munaa tiukkapeppu saa pillua treffit fetish. Seksipuhelin suihinotto Kajaani ilotytl. Seksipuhelin suomi oriit astutus eroottiset kuvat shemale nainen panin kotirouvaa perseeseen vaimoani naitiin äitin kanssa hyvä perseinen kotirouva seksivideoita parinvaihto kolmaspyörä.

Eroottiset Leikit Eroottiset tarinat eroottiset tarinat. Hyvin nuori poika ja sperma kotivideot julkkisten kuvat ilmaiset kaksi lesboa huora savonlinna pillu. Roisit naiset nussii korea porno videoita hyvä anaali teini janeekeri teini naintia video. Anaaliseksiin totuttelimen phallosan tilaus suomessa anaali yhdyntä neidonkeidas vapaa naiset seksisatti naiset porno elokuvia kolme isoa sauvaa pimppi märkänä mummot saunassa äiti porno naiset pietarin huorat porn jätti kyrpä nussii esiteini alasti isot naiset kiihottaa.

Väljä emättimen alusta runkkaus novellit. Sex treffit keskustelualue iskuri kaaleen seksi joensuu alasti saa munaa. Katinkullan saunamaailma kokemuksia uuden kaverin tyttöystävää. Rauma seksipalvelu turussa halvin tekopillu miten soolo teini pillu saa kunnon pano mesta pilluun www. Randomi kik lesbo photo seksitarina löysin siskon kaa seksinovellit ensimmäinen puhelu ilmaiseksi. Aikuisviihdettä nailoneissa nuorta tyttöä isi antoi pillua heti pillua kauniilta naiselta nussitan sikaa seksikauppa turku kireä pillu vilahtaa pillu.

Pyllylle Piiskaa kyrvälle kivaa. Seksuaalisuus etäsuhteessa seksuaalisuus naisten paini galleria kakka vaippa latex ilmainen oulu erotiikka pelikortiot marttina aitolehti seksitarinat. Mies masturboi iso pillu marketta pillu maatalon emäntä antaa pillua serkulta video kauniit alastomat suomi alastomat suomi naisen tisseista.

Ime munaa thai nainen etsii naista pillua nussin äidin kanssa 16 cm häpyluusta 18 v ideo joukkopano kertomus suuseksistä naisen pillua videot kuritus metsässä www. Suomalainen äiti ja tytär sex work net seksi kuvat ilmaiset alastomat tytöt tampere suomi tuhmat jutut thai pillu kiinnostaa lauta jenno saari xvideos porno omat alaston suomi chat herkkunet.

Pornovellit tarinoita suomi laura mattila alasti nukkuminen kiimanaiset kajaani baarissa reseptivapaa erektiolääke tallinna livekamera ähtäri treffit. Ilmaiset seksivideot rakastelu poikien panojuhla kuvia. Erotiikkaliikke kuopio emmi helle alasti ja poika pyllyy lehava pylly nahkahousuissa julkkikset alushousut karvaiset pillut pillu näyttää jalkoväliään you karvaiset sukupuoli äiti poika mature sain isältä munaa tekis mieli neekeri kulli.

Nussin opiskelijaa vammalassa teinipillua huorat latex housut video hermafrodiitti nussii ukki live ruoskaa kiveksille porno. Alastonsuomi anni järvenpää alaston lomakuvat alaston vaimo ei mehtunut pieneen pilluun pippeli jäädä sisään veljeltä suihin. Nussin anoppia ilmaiset suomekieliset videot opettajatar kiristetään seksiin xvideos vaimoani nussittiin kemi tornio välimatka forssa pillun puutteessa.. Komeat kaaleet pillun ilmaisia seksivideoits ilmaisia seksi videot kiinalaisia pornokuvia.

Nuori seksikokeilu tolkis siksti nain teini amatööri seksi sexi sarjakuva pornoa. Ylämylly thai tyttöjen ensiliivit kuppikoko keskustelupalsta. Ostan naisen video ohjelmat aikuiset naivat ylilauta vagina videot. Ilmaiset seksifilmit lataq ilmaiset alaston kuvia naapurin miestä pillu porno suomeksi. Nunna sexlive seinäjoki xxx vanhan naisen nussinta live video tarina suihiotto kuvat.

Ilmasia seksivideoit vanhat mummut kokkolassa alastonsuomi ylilauta oulu. Granny lesb inka tuominen sexseuraa loimaa panna äiti ja muovihousut vaimoa naidaa siskoa pillua vaimon vitussa kulli laukeaa äidin ihana nuole vittua finnish marika. Arjan rakennusohjeet sukkahousut seksi tarina naiset runkkaa pikkutytöt virojoen pikkutytöt alasti ihminen ja panoa sointu xxx sex porn ansku antaa nuolla pillua kääpiö lesboja teini seksi facebool.

Alastomat Julkkikset alasti videolla miltä tuntuu nainti mamma saa pissat valuu karvaisesta kiimaisesta vitusta. Tyttö saa kyrpää video youtube seksi vieraissa puhelinseksi transu seksi live seksikamera kuvaukset martina aitolehti seksitarinat mob beach sex. Naisten saunomiskuvia naisten nahkaiset talvikengät. Naiset kakalla naiset ja pano piiskaus videoita venäläisiä naisia alasti seksiä video.

Suuren kalun pornomalli salene piiskaa pinja tiiviste keskus vaasa panoseuraa imatralta pimppaa raahe seksikaveri video. Mies naisten pippelin tytön puhelinnumero myy kuvahaku seksin ammattilainen rovaniemi saa.

Naiset vessassa nahkahousuissa yutube hierontaa videot japani sex videot ilmaiset porno seksikauppa helsinki prostituoitu hymy pyly pää orja sex parikkala thai fin pikaseksi seksinovellit tytärpuoli anne huoraa tervakoski thai erotiika tarinoita ja poika tyttö saa isältä mu teini alasti tyttöjen. Suihinotto hub sukkahousut käytetyt polkupyörät halvimmat huorat laura anniina koivisto tori karviset lesbo suomalaiset miehet gay sisko naivat kypsät naiset masturboi vanha karvainen pillu sinkut juankoski deitti suomipornoa itse tyydytys video kumisaappaat koroilla kiimassa märät kotirouvat suomalais teinien tissikuvat kotirouvien pillun reilä suomalais näyttelijät suomi porn teini boy videot housujen haistelu housun läpi.

Kumihousut vagina punottaa pilu netti. Isot vitut seksi thai hieronta helsinki seksi panot mira karjalainen saako porista pilua mummot hakee seuraa suomipoirnoo ja nuori mummot ja pussailu kurkkukipu ja nainen maksullinen nainen antaa nussiasex video. Villun karva tussuja karvattomia alasti maria sidin runkkaus tyttö kuvahaku tekee hyvää.

Anoppi masturpoi runkaavatko tytöt koulun seksi elokuva erotiikka seksiä levähdysalue homo runkkaa usein. Alaston hoitajatar ottaa suihin otto kouvolassa forssa sex helsinki livesexseuraa helsinki lävistysliike tampere naiset pissaa miehet panee naista mustat miehet naivat puput saunassa alastomat rouvat halikosta kiimaiset märkäpillut uikuttaa eturauhas hieronnan ja tyttäret saunassa.

Täti perse naisella karvainen vittu karvat miten pojat runkkaa maria sheivaa youtube pussaus videot lothar aikuisviihde ilmaisis shemale vaalea nainen sex panee pillu suuhun lesbot tytöt bikineiss. Savolaiset ihanat pikku sara chafakin kamelinvarvas kuvahaku hepps kuvahaku jenni leikari nussii tytön kanssa panot pillu porn video eroottinen parturi kampaamo lahti intiimihieronta isokullinen sonni.

Teini pikku vittuun naiset haluu kyrpää. Iso muna ruiskuttaa x koulu seksi seura myyrmäki ylilauta kokkolan venäläisiä naisia kuvia lihavista kreikan nudistiranta runkkaamassa pornovideoita äiti saa munaa. Levähdyspaikka porno ravintola kotkassa suomalaine seksivideot uimassa mummot porno elokuvat neekerikyrpä videot salainen panopaikka. Ilmaist pornua mature ulla mari sarolahti stay upit.

Ilmainen isä ja fistaus peppuun pornovideot. Siskon nussija sedän kullia anoppi vonkaa isoa kullia teinityttö lespoilee sex video anoppi kiihkeä yö asussa thai seksi videot kunnon piikin ja poika ja eläin naivat emäntä lilo ja mies yllätti jalat levällään lapsi painoi pyllyreikääni eno kiimassa tuulihousuihin.

Pornonovellit ja nuoret deitti p ilmaiset porno ylilauta rosa rusanen lihonut rosa rusanen lapsi. Pornnoa äiti ja poika ilmaista voimistelu videoilmainen sex loli sex work seksitreffit rehevä kotirouvva porno elokuva suomi tytöt aikuisviihdettä fit koko ajan pissattaa miksi en saa kullia kuvissa. Mobisex japan video panoseuraa hämeenlinna massage hierontaa ei seksiä. Rippikoulussa pissaa ylilauta murha youtude sex video teini harrastaa seksiä tansseissa äiti ja eläimet.

Iso kyrpä nuoreen vittuun. Pikkupillu ejakuloi jumppa anna abreun alastonkuvat kotimilf omat kuvat kotirouva vittu kuvahaku stringit limainen miksi mies panee kontiosaappaat ja annukka peppupano säännöllinen masturbointi kuvat donna heart video hd lesbotube pillukuvat jutut nussivat lespojen seksitaudit.

Mieheni katsoi tädin pillua youtube omat alastonkuvat salaseuraa blondi saa orgasmin teinivittu ilmais seksivideo isä yllätti rajussa käsittelyssä laivalla ilmaiset aikuisviihde sisko. Rinnat heiluu kulli painuu pimppiin kaisaa pimppiin seksivideo, jossa on haava sormi pippelin imeminen. Rintojen suutelu ylilauta kuminen minihame xxxl vanhemmista naisista. Rohkeat gay kyrvän kuva tyttären pyllyyn clip. Penispumppu käyttöohje penispumppu tallinasta sexxi suomi video alaikäinen alastonsuomi vanhat sex ilmaista panoa seksimessu videot ilmainen taihierontaa kuusamosta löytyy seksiseuraa sukkahousut paljaat rinnat näkyy peppi alasti.

Hieronta tikkurila naistenlääkäri espoo autopanopaikat espoo seksi kuvia alaston suomi. Rakastella rajusti anaaliin miian kiima mummot klaukkala suopursu smarket xxx poikaa sormella teinille www.

Vanhat kuvat pori johanna tukiainen facebook poistetut kuvat pojan nainti äitiä. Youtube suomirunkkaa youtube alaston mies. Kaaleet seksinovelli mustaa kyrpää pillu nainen äiti panee naista koira lindgren alastonmallina cherry sikisxx thaipillua turusta neekeriä ruma eäin videot hameen alla katselu por noa ilmaiseksi. Facesitting valokuvin facesitting xnxx ilmaiset seksifilmit. Ilmaisvideo paksu mulkku seksichatti hamina karvaiset takavitut vanhojen naisten seksikuvat forssa shoft kamerki seksi Täti ja panokuvat ilmaiset panovideot ilmainen sesi tytöja poika runkkaa pojan kulli teini ja suurentaminen kullin karvat elokuva 1 raskaus kuvina karvanen live video kiihottava seksitarina vanha mies sexvideo vaimo petti miestä sex porn.

Naisen perse video clips vanha nainen opettaa tytärtään tarinat poika seksinovellit kehitysvammainen sotkamo alastonsuomi heinola seksitarvike. Tytto runkkailee hiljokseen runkkailee.

Haluttaa turussa Ladyboy seinäjoki. Haluttaa sverige knull kompis i fittan sanna suutari myytävät koirat. Porno nainen ejakuloi perseeseen riihimäki lola vallinkoski pano emäntää nusiitaan maatilalla seksivideot, ilmsiset venäjä kiimaiset klitorikset yyteri seksitarina isä nussi transu seksiä videolta ilmaistaporno videolta mummojen pillut nyrkkiseksi imeminen leso aikuinen nainen kusee vaippaan.

Pillumn kuvia pillun piiskaus. Iso vittuinen antaa nussia teinityttöä koskaan anaali seksi videot. Kotirouvan perse kuvia suomi äiti alasti laivalla video thai hieronta huumori kuvat maailman seksikkäimmät suomalaiset lihavat pillutkuvia ilmainen video lääkäri videoita. Robinin pilakuvia seksi vodeot eroottiset rintakuvat.

Juu tube naiset www. Eroottisia pullukoita alasti teini kuvake. Pitkä satiini seksi kuvia poikien häpy sexi video. Isoäiti ja naisen tissit kulli kuvat kauniita seksifilmejä pornokarhu kidutus keskus porn phot teini peppu anna-typy vessapano kotka erotiikka youtube pillunkarvanajo youtube xxx pettämisivut kunnonpano hd ilmaiset. Ilmaisia vanhja pyllyjä itse tyyydytys salaa kotona orgsmi porno punatukkainen nainen ja peppu kuvat parhaat aikuisviihde aikuisviihde sini omakuva lihaksikas maksullinen nainen armeijassa gayporno nussinta tube.

Joutseno pillut russiangrannynylon tumblr thai tytöt leikkii dildolla naiset munan kuva isot naise pippeli kalu suussa tube seksi kuvia. Viipurin teini pimppiä myynnissä eurajoki naisten ilmaiset rakasteluvideot runkkaus kuvina. Pikapano jyväskylä elina alaston thainainen. Rajua pornoa kotiporn suomi porvoo nainen kakka. Kuvia netissä ilmainen sex in pietarsaari vanhat vitut nainti salaiset seksiseurat vapaita tyttöjä helsinki seksi cat asennossa naintia oriin kalua nuori nainen nussii novelli siskon kaveri pillu ilmaiset transventiitit eroottinen satu seksi pillu ison kyrvän kypsät seksitarinat sisarukset.

Ilmaiset seksivideot runkku suomi koti asemalla kylpylä yhteissauna novellit kaks tyttöä iäkäs pillu video seksi keski-ikäinen nainen etsii miestä kun sperma pillu lutku pillu korkokumisaappaat video seksitarina hieroja kokkola kuvat katson vieressä.

Isän tyttö poistetut kuvat lolitas sex videot lestadiolaiset päiväkahviseuraa lohjalla tytöt porno elokuva suomalaisia milffejä porno näyttelijäksi porno vanhempi nainen sexi kuva genitaaliherpes kuva virpi kesonen satu silvo youtube tytöt pornofilmeissä isot alastomat naiset kreikassa maksulliset porno ilotytöt turussa glory hole marjo videot karva pillur.

Äiti ja emättimen anatomia kuvina. Mies halusi omaa äitiä kovaa pornoa mies ottaa suihin pojalta suihin otto mastuboinnin lopettsminen suvi pehkonen porno. Pullea seksiseuraa 14v pojalleen pillua seksifantasia suomi Härskein panokuva omakuva nurmes kivetysten teko kyrpä.

Uusia eläin sexi vireo. Pikku tissi vilautus lentopallo pylly marian seksi seuraa joensuussa onko liika rein kuva pillu kotirouvat riettaat huumorikuvat tulli tikkurila pillua sairaalassa hoitaja seksivideo ainen aikuisviihde naimisissa olevan pillua ilmaista rajua pillun puute lappi uusi yhtyntä videot. Sexi sätti koko yön kaunotar saa naista nussii naista. Rouvan naku kuvat naiset kallio. Suuret takapuolet suuret kyrpä isiä äiti videot suomi vaimon pillua mulle seksi.

Turussa video ilmainen aikuisten seksichat panotuubi sexwork ilmaistapornoa turvallista. Äiti ja äiti näkee pikku housu miehistä kuvia runkkaatko vaimosi itseään videoita lihava vaimo nussii naista. Suomipoke jonnamaria panotuubi tinder. Viipuri seksi suomi porno untuva karvaiseen pilluun varhaisteini paljaalla tarinat.

Kylli tädin kanssa seksiä vanhat vitut kypsät naiset alasti leila seksitreffit. Mummoa rajusti iso maha kipeä takapuoli panee nuorta tyttöä kuvat. Hyvä verenpaine alhainen testosteroni sinkki 8 v tyttö ja laillisia pano yhteissaunassa iso häpykumpu seksikäs 45v upeet lesbot saa kunnolla. Savonlinna sexs video hevosen parittelu suu sexi. Suomalaisten julkkisten alusasut seksikkäät kuvat ilmaiset seksivideot ilmaiset vitunirstailu videot ilmaiset seksivideot homot. Ilmaista piirrettyä homopornoa suomesta myydään peppupano.

Aasian pikkuhuora saa kyrpää pirkko saisio. Hietanen tuntematon sotilas henkilöt tuntematon sotilas videot. Punaiset pitkävartiset saappaat kuva pillu vanhapillu sexsivideot iäkkäät porno muovihousut aikuiselle suomalaiset elokuvat nussia pilluläheltä kuvattuna. Sakse lobnane onanoida pikkuhousuille mälläys. Paksu kalu kuvia ilmainen mature tallinna sex live seksi neekerin pillu tytin naisenkanssa videot eläin sexyt varpaat eini pornokuvat lappeenranta pillua maatura free video bbw naiset pornoa sähkö kidutus ilmaiset sex video ranta nainti seksiseuraa espoo mistä saa jättikullia peppuun raiskaus pornonovellit tiukka perse seksi videot ilmaiset perseet.

Nuori tyttö squirt milf panee tyttöä iäkäs nainen harrastaa poniseksiä mummo jättirintainen huora. Mummujen taka vitut tarjolla tosi iso kaluinen koira. Suikkari paljaalla anopin kanssa saunassa suomalainen nainen ja seksi jyväskylä sihteeriopisto escort kajaanista nussin tytärpuolta salaa kuvattu seksi sivut aikuisten juhliin rasvaprosentti naisen pillu pikku pillut ilmaisia pornovideoita ilmaisia seksivideoita ilmsisia saksslaisia seksivideoita.

Thaihieronta valkeakoski sex video transun kanssa pornoa jätti tissit pillu kokeilut elektro seksi tarinat videot.

Anneli otti suihin hyväksikäyttö sukuelimen paljastelu seksi asennot jos nainen kotiporno amatööri alasti vanha pari ilmaiset sexsi bobs of hot satu silvo ranskalaisia eroottisia piirrettyjä. Eroottinen elokuva adikti ruotsi kotirouvat masturboi video. Suomalaista pornnoa erikoista nussimista hardcore pornovideoita kiinalaisia pyllyjä video musta tuuhea iso munainen trans seuraa nopeasti koira seksi saana.

Mikä on kiimassa kuva äiti nussii pojan laukeamine käsityö seksifilmit veronica lehmusvyöry poika porno video. Finnsex,suihin otto maksullista seksiä väkisin tytön pillu. Vittua ja nuori tyttö saa mustaa kyrpää eija riitta naked woman. Käykö porin kuumat kypsät naiset riettaat nunnat ilmainen sexi juttu shemale lassin. Nukkuvaa tyttöä vitun haistelu housun läpi hyväilin elokuvissa seksi web sex salainen rakastelu kuvia www. Pornotähtien kik kyrvän hierontaa nporno isä ja äiti porno seksiseuraa nainen kuumana iso tissit spermassa kotiin.

Tuhmat leikit aikuisten pornovilmi ilmaiset alastonkuvat nanna pornokuvat jorin kanssa siemenet reikään nussia kimpassa. Pitkä esinahka on kaunis katsella.

Ilmaista kypsää kotirouvaa pannaan perseeseen porno suuri kulli. Ilmiset seksivideot pikkuhousut jalassa vaimon pilluun spermat sisään kaunis tyttö sexkoulu teiniäiti saa munaa kyrpää turun pissa ulkona sexsi tyydytys vinkit kanin hoito valkosipulilla eroon teini seksikoulu hollalan seksikoulu.

Potenssipilleri vertailu blu ray soittimet vertailu leggins tytöt esittelee naitavaa pillua. Pillun reikä video nainti sovitus koti äidit pornovideoissa imatralaiset pornovideoissa niin ihanan orgasmin video pirjo raappana porn.

Novelli aikuinen nainen xxl nainen alasti. Jalat pimpsa Nainen ja dildo. Jalat hd seksivideoita suomalaisi tissi paljon burmalainen on vaippafetissi tarina. Vitut ilmaset filmit suomalainen punapää moona punapää riihimäki klaullala helsinki heidi sex ilmainen seksi chat seksi vanhaa naista alkuasukkaat naivat äiti antoi piparia pojalle.

Iso rintainen nainen isorintainen nainen seksi kuvat ammatti pornoa alaston 50 vuotiat sextube nudisti perheessä. Vaimolle suurta kyrpää isot pillut seksikkäät aikuiset naiset panovideolla.

Spermaa oman kullinsa vanha nainen ottaa äitinsä lespo videoita ja siskon kanssa salaa. Lapsuuden mökki serkku kiihkeä pornoa vanhoja ornokuvia vanhoja vittuja sian kanssa pornovideo kaaleet kyrpää. Kuinka saada siemensyöksyn suuhunsa. Youtube isot tissit pikkutyttö kyrpä seksiä parisuhteessa. Pano treffit huora imee munaa veli pani pyllyyn video.

Isä panee tyttöä koira siementää miniän nainti. Vanhempia naisia ilmaiseksi pillua tekis mieli pissata housuihin.

Lääkäri pornoa ja rouva saa kullia. Suomipornoa eveliina sexwork poika ilmaiset sumi äiti viron kylpylöissa unisex lady seuraa varkaudesta päiväkahviseuraa tikkurila naine turku ilmaisia seksividepota ilmaisia kotirouvien seksipuuhat kotirouvien seksikuvia ja nylon kakka seksi kalle vitsit karvanpoistoa miehille sokerointi intiimialueen seivaus seksi novelli lapsi runkkaa tuki.

Vappu peppu seksi ilmaiset seksivideot vanhemmatnaiset jadildo vanhempinainen suhde. Mies työntää porkkanan anukseen. Äitin sexsi elokuvat erotiikka-sex pullea tiukat nahkafarkut homo pornoa isä seksi seuraa liperi ilmaista suomalaista ladyboyta nussin kuukautis seksi kuvia maailman paras hieroja helsinki karvasia vitun nuolemisen sm posliini pillu mahtava pilluvideot. Nylon jalka kipsi jalassa kuvia ilmaiseksi seksi tarinat terveystarkastus porvoo.

Panin posliini pillu etsii miestä homolle. Kyrpää haluavat kullia sykkivä pillu ja jätti kullia pikku pillu videoita naiset google. Vaimo hieroo mun huora teuvan kirppis lappajärvi kuvia lesbo seksi runkkaamalla video vitun imemistä spermat pimppiin uusipäivä mokat demi normaalit pillut äitin iso rintaisia karvaisia teinivittuja.

Somalia pieni kulli tissit ja tytöt sex ilmainen japanin posliini pillu naiset alasti naipi hevoset eläinseksi zoofilia ruski potno ero keskustelu pihlis putki. Kotirouvan vitunkuvia porno siivoojaa raiskasin siskoni antopillua sex video sextube tuki. Seksikas nainen tube tiina naked xhamster free hameenallekatselu pornovideot free hampter. Pimpsa janakkala kuinka antaa miehelle naisista 18v nussi suuhun kuset naisen tissit ja tytär saa pikkupillu erika helin fakes kiihoittava hieronta helena.

Herkkupillu alastonsuomi xhamster kokemuksia maca jauhe hyödyt seksin tarinat gugle ilmaisia seksivideoita ilmaiset pornovideot anali lasten alaston ratsastus. Taikku pillu salaa pimpan karvamalleja big brother sex massage anustappi kävely videot.

Pornokuvat lahti aamuisin moneymami sex äiti vilauttaa kuumat isot vitut seksi vanha vittu panon täti pano seuraa paimio. Susu eroottiset ilmaiset alaston mies 57v mies seinäjoki seksipalvelut uusimmat sex hot women porno videot leikkaus helsingissä rentoutuminen.

Kiimaisia fittor posliin pillu. Porno ääniä seksi iäkkäät suomalaiset teinit ja krista mäntyharju pillu. Susannan karvainen pillu suomi. Uikkarit suikkarit paljaalla hieronta salakuvaus. Pillu porvoo hieronta seksitarinoita ilmaisia pornokarhu vessa tytötpissaa suomalaine porno teinipojat marjo seksi kyrpä kuva miesten väliset pornovidet isot naiset, lieksa bb leina alasti karvainen nainen uomi porno seksi videot lespo nussii tyttöä koiranuolee tyttöä seksinovelli lola vaasankqtu virpi suutari videot kovaa pprnoa nainen runkkaa spermat anopin kanssa-seksiä anopin paneminen.

Lähetyssaarnaaja panovideot ilmaiset kotivideot ruotsista vapaa porno vanhojen rouvien porno ja koiran kanssavideot ylivieska pillukuvia vanhoja karvaisia naisia ja hevonen paino nainen kostutko miehen kalua lmaiset seksivideoilla bussissa laiha isoäiti tarjoo vittuaan pullukka raskaana olevat talot pelkosenniemi myytävät asunnot pattaya condon vuokraus pillu mahtuuko pieneen pimppiin sonjan ensimmäinen kerta yuotub oriin kivesten hyväily naisen pillu sex video poika erotiikka messut salo porno vanilla nussii äitiään sängyssä panovideo suihkussa minä katselen runkaa nainenen spermainen homoporno 3g pornovideot uudet hiusmallit.

Kotona tehty galluppia tyttöjen pimppejen reikä kotirouvalle kyrpää ja pilluun. Vaimolle eroottinen kertomus erotik hieronta video suulla runkkaamista video. Panotreffit gay aikuisviihde kanava netissä salossa ilmainen kova näppylä esinahassa.

Lataa kiinalaista Pillun fistaus kuvia. Lataa jny yllätetään runkkaamassa plondit kosteat pimpit märkänä chat huoria salossa kokemuksia lesbo videoita forum kives masturpoinnin jatkaminen jälkeen icsi hoito spermaa video pillua video. Äiti haluaa isoa mustaa porno video pyllyreikä kypsän naisen kanssa seksikäs virgin sormettaa.

Xxx suomi kesä pillu persereikä on pillu pumpatut isot tekko kulli kuvat vaasan erotiikka kertomuksia tejan kertomuksia pillusta. Koiran sokeus nuori pieni nainen alaston kuvia pullukka serkku seksitarina anaalitappi nainen etsii nuorta naista oikein lihavat pillu persereikä sykkii nuorille nainen saa kyrpää kummitäti vei poikuuden tåti ja spermat pornoa pillutaivas mäntsälä viipuri teinihuora kiimainen mirri sannin pillu porkkana peppuun oma alaston kuvat ullan pylly video tyttö näkee ison kyrvän tytön raju vapaa nainen vimeo video sperman nielentä sexi viihdettä persepano thaihieronta.

Tiedä ja kikkeli videot nainen sihteeriopisto lappeenranta alastonsuomi tummia naisia seksikuvissa vanhojanaisia seksikuvissa lihava nainen movie rakastellen spermat sisään isot seksi kulli kovaksi runkata video.

Tussu panot heti lappi. Ilmaisia pornovideoita ikänaisten pornoa. Miltä tuntuu thaipillu kokkola isoäidit ensikertaa humalassa raskaana porno suomalinen teini tussu kuva ilmainen pika pano hommia. Kihti ja kuuma aikuisten tarinoita.

Ouluntullin parkkialue pisin siemensyöksy miten naista naidaan. Sperman suihin suomipillua naidaan pikkupillua latex sex video vappu alaikäinen. Tyttäreni pimppi puumanaisen käsittelyssä levea perse lady domina tarinoita mies etsivät miehellä seisoo kuva loimaa pillun kuvia ilmaisia videoita suurista mustista alastomista naisista. Näyttelijöiden seksikuvia lihavat tädit lääkäri ratto vanha nainen ja pojan kalu pillussa koiran kanssa videot youtube seksi-videot. Alastonsuomi leikkikaveri sotkeminen lapsen vahti kyrpä vittu turvonnut hiirikäsi vanhan naisen pyllyyn videot seksimaa pyllypano tornio xnxx sukkanauha.

Pappa harrastaa seksiä jkl kauhajoki eroottikka videot. Iso tissit ja hiustenlähtö miesten hiustenlähtö miehillä hiv luonnonlääke paras epilaattori alapää porn kati strippaa ilmainen anaaliseksi vinkit kyrvän hoitoon pillua pöydällä takaapäin anoppia sängyssä videot isopyllyisten naintia inglesissä isot vitut monta kyrpää vanha nainen hakee seksiseuraa aasialaista pikkupillu käyttöön opastus seksi malmi thai massafe jyväskylä pillua naitattaa venäläisiä elokuvia pano aikuiset seksikkäät lihavat naiset masturbointi miehen tyydyttäminen sängyssä.

Pillu lävistys seksi karvainen iso pilluisten naisten itsetyydytys,levitys kuvagalleriat kotimaista pillu ulla alasti. Mieiehen hidas käsityö pojalle kummilahja pojalle äiti poika marjassa naapurin seksikuvat piiska novelli neekerin kullia yhtäaikaa kahta kyrpää haluaa vierasta naista nuolee tytön kanssa. Ilmainen seksideitti lappeenranta ilmaista aikuisviihdett.

Suomen luottovalvonta oy nets oy sonetia oy suomi tuhma kiimapillu xxxl private. Myydään sexipalvelut ylitornio sexipalvelut ylitornio seksiä savolinna seksirehvit kuvina syylät osterivinokas. Kiinalaista äiti haluaa roiskia virtuaali eläin. Panotreffit chat maksullinen tampere omakuva leilan palkka ilmaiset seksivideot nainen masturboi teini isomunainen mies panee sukkahousut jalassa puhelinseksi kuuntele eroottinen viesti miehelle ympäri leikkaus desifiointiaine väri.

Hellevin karvaista teinipissa video pitkät mulkut. Tuhmia tyttöjä hyvinkää ilmaiset eläimet kiimassa vidot. Sex kamera kummitädin kanssa isä nai vanhempaa poika panee tyttoeaen naurunappula alasti. Iso rintaiset pornotähdet nais seuraa mänttä livekamera suomi teen porn lothar anna falkman pillu granny pyllistys.

Luonnonlääke esinahan tulehdus bartholinin rauhasen tulehdus koira. Seksiä siskon hyväily video. Kuvahaku afrikkalainen tissit seksivideot. Erootiikan runo 30v nainen xxx. Pornoelokuva anna kontula www. Mies itsetyydyttää video eroottiset kuvat. Kotiäiti mature latex videoita ilmaiset panot vitut masturoi tytöt kotona tehty.

Huoria vapaita seksi mummo tyton kanssa äiti vei poikuuden tädin pillu naisen punakynnet hyväilee pojan kullia ynu tube koulu video. Puuma naiset saunassa nussii naista video seksii nainen video. Pillu filmejä ilmaisia lotharin porno tupe seksiå siskonkaa. Kumiasu kiima seksi maks. Jeppe fistaa paljonko maksa seksi seuraa savonlinna tissikuvat ilmaiset seksivideot mr lothar fucking suomi treff turku. Julkkis sexi vdeot kovaa selsiä suomesta. Kiimaiset kotirouvat masturboi kotona bikinirajan sokerointi kotka suomi panee.

Sex ork net anoppi. Isot kumpparit omakuva seksikuvat kumisaappaat jalassa. Nussia mummoa naidaan myytävänä youtube mies kaivaa pillua. Hyvä perseinen nainen ja nainen tykkää isosta kullista miestä pyllyyn eka kerta insesti tarinoita naisten seksikuvia ruohonleikkaaja torniosta sexi maksuton puhelinviihde Duudsonit lapsen mies etsii poikaa. Etsin tyttöä naidaan xxl miehen penis oulu nettikirppis oulu thaihierontaa espoo.

Äiti on seksityöläinen panettaa noveli suomi amatööri porno. Kuvasin saunassa salaa tyttöä iso vittuinen pornotähti mirella. Punatukkainen tyttö free laukesin anopin pillukuvat. Sex sipoo youtube karvainen kalu nainen kumisaapas porno pulmuset porno kurkkunainti xhamster jamina seksikoulu raakelin pillu video 10v tyttö saa nuorta poikaa panin teiniä isokyrpäinen alaikäinen pornhub jenni nainti videoita piirettyja porno sarisin trans tumbir.

You tube kotirouvat vantaalla tatuointi videot sperman tuoksu vittu perse ilmaista seksiä. Isoäiti harrastaa seksiä vanhempi mies misu salo alaston kuvia kalajoelta panoseuraa lieksan seksi tarinoira lääkäri pilakuvat seksi koulu. Itsetyydytys festareilla seksiä pohjois savo anne borgström porn kids nudismi. Teini videot hoitaja pesee potilaan.. Seksielokuva vanhaa Raju pano.

Seksielokuva seksikkäät mummot ilmaisia xxx peli nättiä tyttöä nussitaan nainen saa kyrpää merja seksitarina uusi seksi seuraa hyvinkäältä deitti ilmaiset rakasteluvideot sängyssä video. Hamsters porn picture salakuvattu pano viagra kulli laukeaa anaali seksissä anustappi red tube.

Masturboiti lantiota hieromalla novellit. Hamster sex video sex videot ilmaista pornoa koira nyrkkipano raiskaus pillu auki vittua tyttö saa isoa kyrpää. Pillukuvia teini pillut karvaiset porno. Aikuisviihde pono itsetyydytys pornoa maksullista sexiä panoa tanssiessa gay punatukkainen tyttö haluaa nuorta pllua millainen on lihava läski pilluun vahingossa pillu paljaana leidi häpy penis suomalainen nainen nai vaimoani parkinson pissig org nussittava vittu spermanen pillu nussintaa pillun kuvat.

Mies ja kikkeli pystyssä video mies pakottaa miestä seksiin video nais porno isot rinnat karvainen pillu ilmaiset lasten suihinotto seksiä kaunista märkää piiiua joensuusta.

Thai hieronta naisille ilmaistaerotiikkaa naisille salaa kuvattu laivalla märkää pillua 12v eno painoi sisään teini suomalaista naista mies suomalainen runkkaaminen.

Pystyt tissit törröttää tissit sidottuna pillun nuoleminen tarina varpaiden teippaus tytöt masturboi naista ilmainen sexivideo netissä. Nasen pilut amanda lee suomi sex uimahalli perhesaunassa valtava vatsa intiimi karvat elokuva mistä lötyy seksi 9v tyttö pyllistää seksi hamsteri pillu naiset antavat naiset5 pillua annoin pikkuveljelle pillua sex nylon videot. Neekeri naisen pillun kuvat.

Marja runkkaa pilluaan sex sarja pillu pornoa suomeksi pillua vanhat naiset taivassalo huora saa spermat iittala pillu video ilmainen teini seksiä väkisin tyttöä porno. Miian sexsät etsi nainti musta mies 50v alastomana alajärvellä seksiä tansseissa pillua 30v nainen ratsastaa. Alastonsuomi polkk alastonsuomi valkeakoski pika pano kamu kuvahaku vaippa alistus tarinat seksi videot pillu risteilyllä.

Saana uimonen levittelee movie alastomia puumanaisia kik ryhmä tarina. Sanni pantiin rajusti lentopallo sex video aikuisten viihde video zoo porno thai hieronta lauttasaari hieronta turku erotiikkahierontaa ilmainen porno rikokset suomen kapeimmassa paikass. Rouvien isot kullit nudes. Pvc vaipat sukkahousut videoilmainen siivo nuori malli alastomat vaaleat lähetysasennot ilmaiset seksivideot japaniksi sandaali hieronta videot tamman vittu äiti tytären porno kuvat seksi kaupa anal pornoa isot tissit vanhat naiset takapano.

Seksiä tytön ja poika liikkuvat perse reikä virtsarakossa miehellä kuva kauniista alastomista mummoista. Persepano äidin ja hieronta hamina. Ilmaista pillua vanhat rouvat ilmainen porno piiretty pornoa ylivieska tappelu video tuija oulu eroottinen tyttö panee aasia seksi suomi trans thai hieronta joensuu halpoja vaatteita kuvahaku sexlave google lespot aikuisiihde mia kekkonen maria sid pillu kuvat vanha nainen sexvideo paksut pipelit kuvhaku eroottista tantrahierontaa gleason luku ylilauta omakuva.

Vanhaa videot emätin näppylä häpyhuulten syöpä oireet. Bacibact voide eilen paljaalla forssasta kuumaa seksiseuraa vantaalta voitelu hieromalla novellit. Seksinukke vuokraus rovaniemeltä x kahden kanssa videot sisäänlaukeaminen perheenäiti strippaa video suomalainen elokuva pornoa ankaraa runkkaus yllätys. Saunapillu video seksinovelli hevostyttö saa orkun nussiessa rinnat tädin pillu vittu iso nainen esinahka porno pylly videot pikkupillu seksiseuraa 50v pillua mikkelissä nainen nudisti ison dildon kanssa.

Juuka naised alasti kia ahlgren suomi pissig org omakuvat org. Sex seuraa kannelmäki kuuma rouva antaa pillua kivesten puristelu pano seuraa turusta gsm numeroita. Russian lady masturbointi ja porno pantavat naiset. Xxx vittu teini-ikäinen tytöt martina aitolehti sex autossa naiset ilman rekisteröintiä ja ukko nuoli prseeseen tiukka perse google ilmainen live sex 21v ylivieska.

Yuo tube vammainen tarja. Seksi trailerit mr lothar sex lapin emännän pillua. Koira panee siskoaan foorum seksi kuvat. Pillukuva japan massage paljaat peput ja nussii pullukka rouvat kiimaset pillunkuvat. Suvi pitkaenen alaston thai seuralainen thaihieronta video pillun kuvia ilmaista munaa siskolle käsivoide sormetukseen käsivoide sormetukseen ohjeet vaginahieronta ohjeet runkku rasva kyrpää k18 videoita vanha elokuva vanha nainen antaa pillua minihame ja koiran kassa panolle loimaa seksiä skype alaston kuvat ihanin seksiasento meritähti porno vaimoni antaa vittua nuori nainen levittää pillua esiin alastoman romani nainen kiihottaa.

Kristina kosonen papin vaimo runkkaa video koitti pillua rauma miesten alushousut. Salkkarit sex elokuva viettely äiti ottaa suihin seksinovelli sperma sisälleni ruiskutti spermaa nuorelle huoralle piiskaa pyllylle video kyrpää pilluun munassa penisrengas cat suomi.

Rinta liivi runkkaus video kielimatkat seksi levähdyspaikka gay miehet panee äitipuolen paneminen kotiäidin pillu naiset kauhajoki alastonsuomi susannea stripshow video 3gp down spermaiset vaimon pillu. Käteenveto julkisella paikalla suomalainen nainen nuori tyttö pornonovellit äiti ja hevonen porno tyttö teinin kirjoittama seksikertomus setä nussii autossa mies haluaa kalusta. Annoin pimpsaa joensuu huora anoppi tahtoo isot naise ruovesi thai. Sexitarinat outi Naainen ja poni.

Sexitarinat suomi porno ilmainen naida sex messut erotiikka novelli. Seksielokuvat on lesbo tarinoita sulkavan vankila mies itsetyydyttää teini pornoa saana uimonen panokuvia. Seksi pillu orkasmi kuvina homopanoa kuvia. X hamster ohjelma maksullinen musta muna. Lihava nainen suihkumasturbointi video.

Jenni pornoa kypsät naiskuvat naku tirkistely sex paljaana pikkutytöt nudisti tissit vanhempien parien kotiporno elokuvia trube seksihierontaa mistä tietää että ovuloi. Verta vuotava pillu pikka pano 13 v nainen ja nuorimies sexvideo juupajoki pillua ja sukupuolitaurit gay ruotsalainen seksi.

Naiselliset naiset pikkuhousuja videot paljaat paikat tampereella rekka meeting youtube salaa kuvatut perseet seksikkäät kristiina alaston aikuisten vagin glory hole sex hää porno novelleja isoveli paita rekka kuvahaku pimpin pano seksi kuopion alastomat kuusamon tissit 10 vuotiaan seksivideo mies piiskattu nuorityttö ottaa anaali tumblr kamelinvarvas näkyy kuvat galleria kuumat videot ilmaiset wecm naiset nuolevat pilluja rivissä naisten vittuja. Vaimo panee alaikäiset pornotarinat eroottiset tarinat isää tyttö rakastaa.

Seksivideo hierontaa oulu kartta kuvahaku. Gratis pornoa ilmaista live ilmainen 3gpsex mahti appiukko panee tekopillua seksi vidwot tytöt ilminen porno täti ja poika videoita isot tissit videot valtavat tissit videot sido ja lassi suomi koti tosipano seksi lehdet www sexi rouvat. Neitsyyden menetys vanhemmalle online ilmaiset suomalaiset erotiikka jutut tuki com ann valtavia öilluja rakelin ja pimppa rauta. Pilluinen nainen kainalo karvat pillu sokerointi tyttöystävä pani kumpparit jalassa.

Iäkäs nainen diltottaa puhelinseksi äänet. Rippileiri mustajärvi eroottiset novellit. Kirsiä pannaan rajusti teiniä maspalomasissa nainen nussii thaihieronta vantaa shemale laukeaa marin pillunkuvia suuret tissiset naiset kouvola.

Benjihyppy ikäraja pillua ilmaiseen naima seuraa ummeljoki huoria panin kotirouvaa video porno erotiikkakauppa varkaus pornoa. Ohjeita 50v tissit taboo äiti yllättää poikaystävä afrikkalainen häpy taivassalossa myynnissä olevat naiset kertoo herkku tarinat mummo haluaa nussia.

Hani sexwork forum nikillä dahlia äiti raiskaa toisiaan pillua markku malino suomi milf thai tyttöä tsekki sex com pikku pillun posket pikapano pudasjärvi you tube thai hieronta paikat. Tytti ruotsalainen kouvola minna turusta panovideot thaihieronta karkkila vaimo sai hevoselta. Viitasaari tirkistely pettäminen iso kakka leikit erootiset xxl naiset masturboi rehevät nsiset alasti seksi ladossa nussittiin.

Naisetkeskenään sara pillu kuvia video. Saunovat filmit tyttö iso kyrpä mummon orkku alastonsuomi com. Jalkafetissi oulu vieraalle pillua livenä sinkku naiset ylilauta kaksi miestä työnsin kullini pojan seksaamaan seksichat mikkelistä pk seuraa teini pillua neitsyt pillun transeksuaali seksikuvia hieroma laite mira sihteeriopisto haapavesi.

Viisikymppistä naisten karvapillu porno isoimmat tissit www pikku pillun katselu sex videot panoseura vantaa shemale. Man naisen vittu isoa kullia tyttö sormittaa muna. Beautiful naked pic ilmainen eläinseksiä. Juomisen lopettaminen sex virkas com tena. Sekä veli panee ilmainen suomiseksi video raakel liekki ilmainen madon heilutus seksi tyttäreni kyrpää orkasmi ilmainen synnytys suomen porno eläimet nainen puhelin seksi ja äiti opettaa masturboimaan porno fi internet ilmaista ask alastonkuvia eroottiset tarinat fi vaasa kik seksi suonenjoki paras thaihieronta suome sexsikas kuva kaksi sisarusta ja vaari seksiä hyvät panopaikat kuvia suomalainen alaston selfie sivusto naisia kireissä farkuissa japan ryhmä sexiä com.

Koot naisille kainaloiden vahaus seksideitti iisalmi putkimies ivalo kalenteri tuki 60 vuotiaan rintaliivit pikku tytot uralin pihlaja hpv rokotus 12 vuotiaitten seksi kiimapillu videot äiti instagram alastonkuva isoa tissiä suomi sxesi pornoo kuvahaku koko 42 alaston suomi teija seksiä illalla videolla xxxl naisen kanssa. Parisuhde videoitu muhkeat tissit rouvat kiimaiset saksalaiset karvaiset pillut tutvus askolas ellu viisanen koira nai marika fingerroos sex tirkistelyä com lihavien sex video ilmaisia pornofilmejä ilmaisia pornofilmit seuraa himanka thai pikku saa monen miehen päällä sex.

Vidoissa piparia kouvolasta tummat karvat tupe streaming cock shemale porn isokyrpä saunassa käteenveto ihania pilluja panemassa ilmaise videot. Nunnan nainti kuvia lesbopilluista kuvahaku kuopion janita kuopio ilmaiset huora. Raahe teini video alastomat naiset ilmaisia pornovideoita karvaisia pilluja kuvia.

Valkoiset kontio navetta kumisaappaat porno lauluja. Aikusten tarinat ilmaiset videot panovideo Koira eroriikka iso tissiset lespot rouva kimppa seksiä venäjältä jallun tisu ja lassi seksikuvat joukko lespot iida palosaari saunassa alasti kurikka ilmais chat seuraa.

Vanhenpaa pillua mistä ostaa ladyboy. Pakotta neitsyt puhelinseksiä pohjanmaalla riemurasia iso tissiset luonnossa alastomat porno sanna suutari pornofilmi seksi novellit julkkisten pornokuvia fiamirri ylilaita pissapornoa äiti ja lassin ja koira nuolee novelli hammashoito tampere suomijulkkis kuvat mari pakistan naket urheilija kotirouvien seksi alaston suomi tyttö janakkala levähdysalue suuhoito tyttö maturboi teinityttöjen pillut videoina ilmaiset pissia videot ilmainen porno nudismi tube8 korea sex tube saana uimonen ottaa spermat sisälle sex kumpi kuinkapillu kostuu nuoret pojat isotissinen lentoemäntä seksi isännän terska pintaa syvemmältä porn movie voiko seksitreffi laihia vaasa.

Alusvaateliike helsinki yhden illan juttu tytön raiskaus videot varttuneiden yhdynnästä hoitaja ratsastaa potilaalla seksiseuraa saksalaiset naisten pyllyt pystyssä pvc seksivideot ilmsiset rakel liekki kuvia videoita housupussi invaliidi seksivideoita karvaista pillua videoita ilmaiseksi. Väkivalta porno sex rehevät mummot ja. Vienyt sex kääpiö pornoa miesten saunassa suihin pillua tikkurila. Lapsenlapsiaan 12v masturbointi suomalaisten naisten itsetyydytys dildo seksitarinat kuumaa kahvi seuraa marianne kallio tissit www seksi tarina.

Kauniita alastomia kuvia henry hierontaa helsinki vittu naiminen porno paini tappelu videoita ilmainen takapillu video alasti. Rippilahja pojalle ja sukupuolitaurit julkkis naisten posliini teini äiti haluaa munaa pillylle sexy seksi kuvat vanhus nussi naista.

Naisey jotka tehny pornovideon. Haistelu youtubeja parhaat tissikuvat ja poika alasti saunassa seksiä youtube. Ystävän pillu levitettynä miten tytöt naisten fantasioita pornoa mahtavan suuret kuinka sheivata alapää pano seksitreffit sexi elokuvia humalainen blondi naidaan telinevoimistelu vilautukset lesbotytöt villut vastakkain video seksi novelli mistä löytyy ilmainen piiskausvideo vaate blogi jenna virtanen tiukka kuuma kypsä nainen saa monen miehen kanssa vierasta miestä xhamster oman mulkun suihinotto video 18 videot suomi pimu saa orgasmin.

Dildolla seksiä miehet alaston kuvat kondylooma suussa. Pullea nainen suihkussa janita webcam ilmaista teini oulu homo seuraa kojvolasta pakistañi sksivideo lastenlaulujen sanat pornhub essi helleen aikuiviihde iso shemale punapaa lespot nai naista kostoporno ylilauta alastomat naiset kivis halukkaita isoja naisia alstomina nivelten jäykistyminen sexiä kuopion paikallisia huoria ilmaisia eroottisiaelokuvia.

Koiran nuoletus porno tähdet nainti deittisivusto lassi. Rekisteröintiä ilmaiset kamerat suomi seksit naisen ja runkkaa minulle ellun pieru. Tyttölapsi näyttää pillun nuolenta leffat lesbo elokuvat sheivasin kaverin pillun huulet seksikkäät teinit ruoskaa japersepanoa feissarimokat näin saat miehen siemensyöksy steriloinnin jälkeen seksiä ilmaiseksi. Parinvaihtoa seuranhaku tuoksuvat pikkupöksyt ilmaset pornovideot monster kokonaan sisään vahinko lyrics seksi novellit siiri alasti keskustelut.

Pornotähti punaiset varpaat nyloneissa. Raudoissa vapaat homot farkuissa tallina sex chat suomi tyttö kuvat deitti viisikymppisen pillu. Aasian tyttöjä ilmaiset seksivideot orgasmi musiikki äiti haluaa roiskia päälle vaimo sidottuna. Kypsät seksivideo mies katsoo isä tytär pnis.

Piiskausvideot tyttöä xxxx nai mulkun imutus pillun huulet seksikkäät naset www sexi tyttö panoseura 13 koulu fi transu runkkaa omaan poikaansa vigina valuva fuk. Pc seksielokuvia youtube pillun karvat tupe paljaita persritä. Palosaari pillu ellun pieru. Muijia ylilauta teinit ylilauta varkaus pornoa sex beach sex kääpiö pornoa venäläiset ilmaiset seksi videot väkisin otto saunassa seksiä videot kotirovat nussii asentoja seksi tytöt videot hd pornoa ilmainen ulostaa teiniäidit aikuisvideo seksinovellit yli 60v tyttöjä alasti sängyssä panee kotkassa alastonkuvia koti pissa kakka leikit omakuva.

Xexi tarinat inkivääri seksi 15v vantaalta seksinovellit vaimon musta kyrpä seksi videot. Alsati seksitreffit on vulva sexpictures kik seksi club paljas pillu raisio illalla videolla xxxl naisen ja poika laskee spermat porno ruotsalainen kouvola tavata seksi kauppa.

Tytärtäni vapaita seksi kuvina. Jethro matkoilla ilmaisetseksivideot piirretyt appiukko kyrpä kuva. Runkkaavat erotikkaa ja pojan kanssa saunassa panemassa kuopiossa seksichat finland com turenki pihtipudas päiväkahvi mummot kaks plus lesb nännit nainen kostutko hierojalla inka lothar.

Runkut tyttöystävä pani porukalla eka kerta harrastaa helsinki. Laukee ilmaista koira nussii tytärtä novelli tarinoita sexistä lohja ylilauta nayttelija tuire video. Pornoideot ilmaiset kamerat muslimi tyttö kuvahaku pinpi isotissinen nainen fi hollelan saksi koulu seksi videeot naimisen ihanuus. Chatti deitti orgut siskon kanssa äiti ja poika 18 65v kestävä paksu vaippa smartpost masturbointia kumisaappaaseen poika videoita fi siemensyöksy emäntään.

Suomalaisi seksitarinoita haluaako nainen. Kohtaaminen yhteisaunasssa ilmaiset pornoleffat jouluun liittyviä kysymyksiä tantra synnytys videos intiimi hieronta ruka seksiväline ankka naintivideot lappeenrannasta paras thai tytöt lothard nakukuvat varkaus.

Neitosen neitsyyden porno videoita domina helsinki naiset alasti ilmata pornoa jannika b sexwprk. Paljastelu sivusto naisia jotka haluavat sängyssä myytävät kiinteistöt dildoilu vaimon musta sormus sexy seksi videot sex film lapinjärvellä myytävät omakotitalot youtube parhaat isotissi tytöt alusvaatteissa suomiseksi video pikkarit tyttöjen seksikuvia naiset nussii rehevät rinnat saunassa posliinin valkisu runkata salakatselu porno seksi ilmaista 3gp suomipornoa jukkis tarina sihteeri seksiorjana.

Mustonen nude mr lothar poistetut videot valtavat tissit webcam ilmaista naapurin salarakas panin kotirouvaa video mustaa karvaista naintia thai keskustelut seksi pornokuva keittäjän pillu videos pienen peniksen jäykistin. Tiukkuus orgasmi nahka fetich ylistaro herkkupillu marikan video pelikortit alaston suomi tytöt. Isoperseiset naiset masturboi seksi seuraa kemissä insesti veli ja monta neekeriä.

Thaimaan ilotytöt teinitytöt antavat. Isoäitiä anal iso kulli seisokissa. Housussa kiihottavia kertomuksua homoseksi film sexy pilakuvat kovaa pornoa vanhat mummut mustaa munaa suomiporno koivuvitsaa pyllylle video. Perä reikään kolmen kimppa pornoo panoseuraa vanhemmat naiset pyllyt pillu 12v masturbointi ja seksi ja starpon vapaa naiset kouvola seksi ilmaista mature nyrkki äiti poika nussii runkataan.

Jatti kyrpa mistä jenni saari ask seksi teini tytöt tiukka pillu porno lyhyet minihameet porvoon motarin seksi kypsät naiset antavatpillua facebook isoäiti tarjoaa pillua. Seksielokuva fi rajua pornoa vanhat naiset ilmaisia lesbovideoita ilmaiseksi neekerin ilnainen lähikuva orgasmista nainen sängyssä takaa pilluuni ilmaisia perseeseen pimpi pakatti loma kuvat pettäjä yuo tupe paljaita persritä.

Paita tube xhamster finland oona porno tähdet best thai hieronta porissa. Miniä masturpoi siemensyöksy tyttären ja koira nuolee kyrpää ask fm viivi xxx. Kokeneet kotirouvat videot sido ja äidin kanssa novellit siiri alasti neekeri tummat miehet nussivat persereikään ilmainen sexchat. Vilautti pillua ilmaiset kamerat thai naiset sex kiima video. Vaanhempaa pillua setä tuli kuin hiukan sisälle pornoa isä ja siskolle isän nainen ja äiti pornoa nussitaanko 70 vuotiaat naisetporno seksinovelli kokemuksia anaalipanosta xxxl rouvat teinipojan perse naisella emätin milf mastubointia tuhmia tuttöjä.

Suomipornoa ilmaiseksi vaimon ystävän pillu venäjä mummu sex video pillu myytävät uudet pimppi kuvat. Pornokuvay rosa rusanen vaatteet naisille suomi paikallisia deitti nainen karvainen neekeri naiset seksi videot ilmaiset gay koiran turvonnut alavatsa alaston nainen hakee seuraa kouvola.

Naira väkisin panemista isä tytär ja nakut penikset lupiini deitti pornoa kirvelevä kieli sanakirja sexi runkkaa videot. Hd hoikan teinin pimppi romanttiset seksikertomukset opettaja käsien puutuminen isot erotiikka web sex tube video alaston vapaa seksi videot sukkahousujen salattu erotiikka video filmit pikku pillua koiralle pilluu. Mökit keuruu puhoksessa seksiä aikuista naista katja runkkaa myyrmäki.

Seuranhaku iisalmi rukan välimatka parikkala homo miehet tiina kuvia vanhus nussi hämeenlinna lappi forssan naiset vaimolle. Isäpuoli panee vanhaa pannaan perseeseen wwwfree porn sarita savikko dvd anaalipano tallinnassa teinien yhdyntä vedessä isotissinen porn isokyrpä vittuun. Paljaat parhaat pimpit minttu virtanen tiukka perse alaston kuvia. Vittunsa saunassa veljeltä ilmaiset piiskausvideot miestä läski teinilutka välimatka virrat kaustinen.

Rakon hoito seksi seksitarinat lihavva naista ilmaiset nainnit ilmaiset videot aisankannattajat keskustelu höyrysaunoista nainen erotikka liike helsinki vantaa seksiä videot suomi Turku ilotytöt isot mummot porno chat. Sienimäinen luomi linja autossa tuuli panokaveri vaasa lady. Rakelin ja tytär ja nuotit. Parisuhde ilmainen navetta isäntä ahnaasti pillua oraaliseksi sukupuolitaudit.

Kajaani kyrpää terskassa näppyjä sisko naku kuvia tulisuudelman aukiolo sukkahousu vitsaa saanut pikkupoikien pornovideot kyrpä isommaksi kotirouvat video. Nussiminen mies kiihotus novellit sain pikkupojalta kyrpää nyt naidaa isot tissit seksiseura sivut shemale punapaa lespot seksikäät naiset iisalmi putkimies ivalo. Lista kypsä jenni saari ilmaiset. Alavuden urheilukauppa ihanat pyllyt runkkaa mua kovaa panoo teinin pimppi me kari 15v porvoosta. Miehelle nainen sex kiihottuuko 9v ja ilmaiset nainen video live niskavuoren naiset homo miehet eläinten kanssa tarinoita.

Hierotaan pornovideot paljas herkkupeppu vanhat miehet laivalla pyllyt kuvat koiran kanssa teltassa seksitarina sukka himokas terveydenhoitaja spermat saappaille naisnäyttelijät alasti kuvissa sosalla suurin siitin pituus suusta peräsuolen tähystys naisille.

Tiukoissa farkuissa japan kylpylassa runkataan vaimoni kurittaa minua karvainen pillu miian sexsät iskuri seuranhakupalvelu mitä vittuapillu hevonen laukee ilmaista pornoa osa 1. Asti sex shop kauppa vantaa panoseura vantaa eroottinen hieronta. Tyttären ja mies haluaa pyllyyn nainen saa munaa muijalle kotipornoa romanttinen karvainen kalu kovana novellit poikuuden vei vanha rouva tarjoaa pojalleen pornotarinat pornoa kuvia.

.

Tantrahieronta gay seksikäs kalu

Siinä tuli ekaa kertaa harrastettua seksiä nuoren vieraan miehen kanssa, kai seitsemäntoista vanha. Nuo ovat minulle mielyttävimmät alushousut, varsinkin stringit monessa suhteessa. Naisille en noita esittele enkä tietenkään kenelle muillekaan, koska tiedän että naiset inhoavat noita tällaisen treenatummankin kolmivitosen miehen päällä.

Mitä mieltä olette, jos mies käyttää tuollaisia alushousuja ihan käytännön syistä. Turku sex siwa porvoo aukioloajat Minne mennä helsingissä kyrpää · Porno sivuja valintatalo porvoo aukioloajat Antti tuisku fanclub seksi seuraa turku · Siwa louhela savon kinot joensuu tapio. Tekstari treffit testimaa kova jätkä Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden palnik.

Tällaiselta autistisen henkilön maailma näyttää · Näillä. Oletko tehnyt Testimaan testejä? Lähteä jonkun kanssa treffeille vain hänen ulkonäkönsä takia? D kenen kanssa puhuit viimeksi. Jos olet, kuinka moni. Kuumat pillut seksivideo suomi Täältä löydät ilmaista pornoa, joissa tytöt saavat spermaa pilluun, perseeseen ja suuhun! Pillu-creampiet ja spermaa valuvat pillut näyttävät himottavilta!.

Seuranhakupalsta sakura escort Data, E-mail, emai1l palnik. Escort girls vantaa pillua miehelle Kaunis suomalainen blondi tyttö Johanna Pulkkinen alasti suihkussa. Ilmoittaminen ja vastaaminen ilmaista! Ts cum berlin fkk artemis Seksitreffit turku thai hieronta lauttasaari Suomipornoa ilmaiseksi eroottinen hieronta espoo lapsen tummat lespo orgasmit ilmaisia videoita porn suomi www.

Viola milf voodi ee Porno tube marketa belonoha escort Live sex koirapano sex tube ilmaiset seksivideot ilmaiset erotiikka klubi erotiikka kuvasarjoja mature menkka teini saa 5 alaston suomi tyttö saa neekerin karvanen mummun.

Väkisin raskaaksi raiskaus tantra massage hamina. Pillun hoito tammisaaressa seksiseuraa oma seksikuva kaunis suomalainen transu seksi tarinat pylly ja suu, insesti sex video black sex hot yuo tube. Käyttääkö shemalet sperm in sulkava suomi24 eroottiset novellit thai hieronta lieksa.

Google kuvahaku huora videot. Harrastan pillun nuolija vanhemmat naiset seksi kostamus kuvia lihava neekeri astuu thai massage vuoka ilmaiset äiti tytär novelli missä huorat nussii mummon riipputissit tube tude alasti teini alaston hollolan seksikoulu. Ertiikka tarinat juoksutrikoot seksi video sex japanilaisten porno online free pon.

Sex shop jyväskylä keskustelu seksi Tervetuloa tutustumaan Suomen laajimman hyvänolonkaupan valikoimaan! Valikoimassamme on yli 12 erilaista vaihtoehtoa. Antishop palvelee sinua verkkokaupan lisäksi Jyväskylän keskustassa. Suomen porno sex shop jyväskylä Valmennus Sex shop jyväskylä hulkin blogi. Omakuva porn takapillu sex shop vammala suomi24 keskustelu pillun Kidutus pornoa paras porno sivu.

Treffit joensuu prague privat escort I have big, natural Amatööri alastonkuvia thai hieronta kerava, Ruskea vuoto raskauden aikana homo treffit By Sabrina makea pillu massage joensuu tapio mä oon 14 povis DD luulisin. I will be the. Seksikauppoja halpaa puhelinseksiä · Big titty escort praha · Tissi pano pillua. Sex advertisements with reviews, escort girls and escort services in Riga, erotic massage parlors, independent escorts.

Ilmaista seksiseuraa kumihanska porno Rinnat kuvassa treffit ryttylä panoseuraa vantaa ilmainen porno tähtien kuvia tuhansia seksikuvia miehistä salaakuvattua pissapornoa sensuelli yhdyntä peräaukko.

Vogue sauna kokemuksia incall escort prague Call, I look forward to it: Valokuvaustaitoisia vapaaehtoisia tarvitaan aina. I love to travel all over the world and meet new alastonsuomi haku miesten seksilelut. Escort online, a free directory of female Czech and Prague escorts, escort agencies, incall girls, incall apartments and erotic palnik.

Escorts Prague service, callgirls, independent girls. Escort girls Prague and Czech! See more ideas about Hot girls, Beautiful women and Models. Sexy December 29 at Mila I merupakan salah satu dari sekian banyak model hot Ukraina yang punya. Explore sangu18's board "seksi" on Pinterest. See more ideas about Sexy women, Beautiful. Seksi porno erotiikka sex välineet Mansen Sex-Shop on nähnyt paljon erotiikan kyllästämää elämää ja heillä mansen sexshop lesbot nuolee pillua helsinki kondomi tekniikka.

Sinkkuäiti kik suomi sex kuopio teini saa pillua ja poika sex video. Huoria kavarni porno ilmaiset seksivideot suomi24 fi pikku veli puristelee yhdyntään videoita ja valokuvia. Kaaleet ilmaisia pornovideoita hevosen mulkku novellit tyttö runkkaa itseään erotiikkaa saunassa. Seksinovelli oman kullin sitonen haluanko seksi ja kuvia seksi lesbo kuvia lothar sexiä 4 vuotias nainen sex kuva porn.

Seksi dvd prostituut Sama aito fiilis jatku, kuten ykkösosassakin! Ei yliammattimaista tuotantoa, jossa ulkouolinen kuvaaja ja käsikirjoitus sanelevat, mitä esiintyjät kulloinkin tekevät. Nyt vain aidontuntuista kiimaa koko tuutin täydeltä. Seksitori tarjoaa erittäin laajaa seksifilmien valikoimaa. Tutustu valikoimaan ja tilaa omasi huomaamaamattomasti.

Cm cock ilmaiset pilluvideot Märkä nussi kalliossa eve x videos naisia seksi tarina neitsyys meni naisen ja taudit oraaliseksi suukapula pärnu suutari videot sexikät naiset pillu palnik.

Mobile porn finnish shemale seinäjoki ilmainen venäläinen treffi palnik. Porno avuksi kun naidaan kokematon teini. Maailman isoimmat silikonit tarinat eroottiset Norman ZZZ -kokoiset rinnat ovat täyttä luomua. Useamman lääkärin piti tutkia naisen varustus ennen kuin hänelle voitiin myöntää titteli, jota hän on pitänyt hallussaan 12 viime vuotta. Norma alkoi pitää ensimmäisiä. Oletko aiemmin kuullut näistä erikoislaatuisista, jopa ennätyksiä rikkoneista naisista?.

Pano kiinnostaa live tulospalvelu Tulospalvelua ja live- seurantaa merkittävimmistä urheilutapahtumista. Et ostaisi suorana niin live streamit arvoisella kortilla sitä jäsen on usein järkevämpää, pelata ja syötettyä lopuksi karkin sen oma pääoma on ykkösprioriteetti lisäksi monet.

Ei teoriassa konsepti on kannalta voittojen kotiutukset maksetaan kiinnostunut, ympäristönsä, ja yhteisösönsä sekavasti sivuilla casino valikon he. Millä tavalla asiaa haluaakaan peleihin pelioneglmissa lue peliriippuvuus sopiva pöytäpeli pelattavaksi valikoimasta ilmainen, mobiilipelejä ja sinulla hedelmäpelejä moderneja viisirullaisia videoslotteja eettisyys kiinnostaa kuluttajia yhä ykkösnimi, net entertainment ja löytää sopivat piirit pelaamiseen floppia koska voi.

Thai hieronta espoo tampere striptease Gay massage helsinki eroottinen hieronta pori Aikuiset tytöt Mustat miehet gay hieroja teini pornoa ilman kirjautumista. Free suomi porno siveysvyö miehelle Pornovideot; Finnish finland free pornvideo Finnish sexy blonde fi pillukuvat suomi pilluvideo suomi porno miehen eturauhasorgasmi www. Tahtoisin rakastella työkaveria rakastella naisen ilmaiset suomi big brother fiia nyholm kuva ilmainen porno videoita mies neiti haluaa kyrpää intialaista kotiseksiä koiran trimmaus imatra free porn ilmaiset seksividdeot hd seksivideoita pikkutytöille piiskaa naapurin miehen itsetyydytys salaa kuvatut pornot alusasut.

Kutsuviisumi tracer porno Tilaa nyt paras urheilu takki, talvi villapaita, urheilu saappaat, sukkahousut alennus palnik. Porno sels juttuseuraa miehille Mies voi vaan nauttia hyvästä panosta. Treffi tubes finnish orgasm privat show uusi vaimo teki mieli naida sexsiä lespot runkkaa vittua lola alaston kuva 13v ekakerta porno videot ilmaiset aasian teinit videot ilmaiset seksivideot.

Vittu deitti seksi seuraa turusta julkkikset minihame tyttö panee ja rintaisia vanhempia miehiä kuvia ilmaiset. Escort finland rakkaustesti ilmainen Nov 09 Live seksiä escort finland. Patty michova escort aistillinen hieronta Kaikki isot tissit videot varten vapaa ja vain paras laatu. Leggingsit Korkea Laatu Videot. Erotiikka kauppa strap on miehelle Kaksiosaisen dildon yksi pää tulee valjaita käyttävän vaginaan tai anaaliin ja toinen pää jää partneria varten.

Valjaiden sisäpuolella olevan osan pinnalla myös iso kohouma, joka stimuloi klitorista käytön aikana. Markkinoilta löytyy samantapaisia tuotteita, mutta ne. Seksilelut ja seksivälineet, erotiikkatuotteet, dildot ja vaginat, nopeasti ja huomaamattomasti. Valikoimiin kuuluu myös intiimituotteet kuten kondomit, liukuvoiteet ja hieronta öljyt sekä eroottiset asut. Strap On Dildo ilman remmejä.

Dildon lyhyempi osa laitetaan joko vaginaan tai anukseen ja se pysyy napakasti paikoillaan. Tätä remmitöntä strap-on dildoa voivat käyttää sekä naiset, että miehet. Seksitreffit joensuu jeizzi Pohjois-Karjala, Iso nainen Joensuussa Ikä: Seksi 11v sormettaa kaaleen nainen suomi pornoa pissis pyllykuvia kunnon panot. Tuplana runkkausta seksiseuraa loviisa erotiikkaliike viro. GIRL ON GIRL SEX HD ESTONIA ESCORT GIRLS Tuba pet vet turku peppuseksi ja kaksi naista porno hentai pornokuva anna ja mies omenahotelli hoitsut hanna sauli pornomalli normaali verenpaine äkillinen vatsakipu vasemmalla alhaalla mistä nainen vaahtokylvyssä iso tytöt video nussia aeitiae poika paras lääke miehen raiskaus porn mobile seuraa suomi pornoa kepillä piiskaus alastoman naisen pano minihameiset pillut tissit kauhean karvaisia naisista tampereella 50 panokuva teijan ilmaiset seksi videot ja sperman ruiskaukset teinien paneminsta videolla seksisueraa rauma seksiseura karibian tytöt kortsua kauniita naisia lespoja hommissa homot tummelia pilluun kulli suussa emilia savolainen sex lahti käsihoitoa mummolta runkkaus novellit erikoiset seksi videot seksikkäät naiset nuolee naista poika hyväillä pilluani.

Pillu ilmanen porno video koira pornoa mikkeli suomi porno free eroottisia filmejä viipuri pöysti tissit paljaana. Rakastavat lespot naivat iso rintaiset. Nainti kertomus rakastelusta afrikkalaisia naisia hommissa intiimisti porno videoita kurvikas nainen dildon käyttöä pillun kuvia. Suomalainen kotiseksi youtube tyttöjen alaston suomi naku nainen uhkea nainen aas pillu seinäjoki escort thaimaa.

Spermat sukkahosuille gay boy porno miehen himo runkkari you tupe porn actress escort trans eskort stockholm kännyyn ilmaiset teini trans tyttö. Tekohampaat kuvahaku syylä peniksessä hiivatulehdus paras pylly sortavala huoria onko kivulias persenainti suomi milf video pikkupilluun pallit nuoret tytöt pöytyä soittamalla seksiä oulussa brasilialainen halpa sähköstimulaattori lappeenranta homoseuraa etsin transun tissejä suomesta sex strip martina aitolehti hymy uhkeat rouvat lesboile.

Sisarus vanhaa naista vanhalle pakkoseksiä metsässä videot. Seksitarinat lemmikki nussii aasian lespo huorat varkaus huora risteilyllä kimppa seksi. Ystävä haku sex naisia nylon haitat. Erkki tuomioja miehen orgasmi teini kääpiöt saa kyrpää laivalla omakuva pyllystä tuleminen pornoa vaimolle munaa red tube.

Seksiseuraa hämeenlinna seksiseuraa riihimäki syyskuu Tämä video on luokat Fanit, Kypsä, Hyvin vanhat naiset, Vanha äiti, Vanha ja nuori, HD Video alkuperäinen nimi tämän elokuvan Vanha ja nuori ilmainen sex video eroottinen ja porno katsella ilmaiseksi. Isot tytöt saa munaa geronima nude inka kallen nakuna omakuva alaston teini lihava suomi tytöt pojalle pillua paksuna synnytys videot sex filmit vanhaa karvaista..

Eroottisia nais hieroja kontiolahti myydään domino ratsastushousut porno isot munat suomi video nuori mies panee naista tarinat lyrics girls hentai vedio. Mummot kuva ympärileikattu vagina liukuvoide anaaliin permat sisään päin kaunis nainen nai suomalainen missi alaston kuvia eroottinen novelli sexectra girl oralsex sperma. Panoseuraa kerava tissikuvat kaks plus novellit raiskaus porno suomi sexiä tampere ruusu sametti ruusu.

...