Sex s homoseksuaaliseen ilmainen seksi elokuva

sex s homoseksuaaliseen ilmainen seksi elokuva

Eläintä nämä eivät välttämättä kiinnosta. Tämänlainen tilanne on vaikkapa se, kun aktivistit vapauttavat eläimiä tarhoista siksi että eläimille kuuluu abstrakti "vapaus". Tästä voi seurata luontokatastrofi jos vapautetut eläimet ovat vaikkapa minkkejä. Tämänlaista toimintaa ei voi kutsua "eläinten oikeuksiksi" vaan "edesvastuuttomuudeksi, typeryydeksi ja eläimen välineellistäminen ensisijassa oman arvomaailman symboliksi.

Ilkka Koivisto on tunnettu eläinten oikeuksien ystävä. Hän kannattaa etologiapohjaista eläinten hyvinvoinnin määrittelyä. Tätä kautta hän voi osallistua keskusteluun jossa parannetaan eläinten hyvinvointia tiedon kautta.

Kirjassaan "elämänmittainen luontoretki" hän kuvaakin sitä, miten tarhakettujen tutkimus tuotti yllätyksiä. Ihminen helposti ajattelee että luonnollinen olosuhde on eläimelle se mukavin. Kuitenkaan kettujen kohdalla erilaisesta olosuhteesta ei ole enää haittaa.

Koivisto kuvaakin sitä että kenties ketun älykkyys onkin tässä apu ; Kettu oppii elämään hyvin erilaisissa olosuhteissa ja viihtymään niissä. Sen sijaan Koivisto hätäileekin enemmän kanojen kanssa. Ne eivät ole yhtä älykkäitä kuin ketut, eivätkä siksi yhtä joustavia. Niiden toiminnassa luonnonolojenmukaisuuden olisi oltava siksi kovempi ja voimakkaampi.

Kanat toisin sanoen kärsivät enemmän kuin älykkäämmät ketut. Ja juuri älykkyyden puutteen takia. Tämä muistuttaa siitä, että vaikka eläinten älykkyyttä pidetään usein koventavana asianhaarana, eli älykkäitä eläimiä tulee kohdella paremmin jo niiden korkeamman tietoisuuden takia, jolloin ne koetaan sellaisiksi että ne voivat kokea hyvin monisyisempää tuskaa ja ovat tästä myös tietoisempia.

Ja samoin älykkyytä pidetään riskinä kärsimykselle ; Ajatellaan jotenkin että älykäs eläin kärsisi enemmän luonnottomissa tuotanto-olosuhteissa. Kuitenkin tilanne ei ole näin yksinkertainen. Kana lienee tässä muistutus ajatuksenmuutostarpeesta. On hyvä arvioida muutakin kuin älyä ihannoiden. Tämä kettuihin enemmän kuin kanoihin kiinnittäminen heijastaakin osittain sitä että älykkyyttä pidetään erityisen arvokkaana. Ja toisaalta tässä on taustalla ajatus kuolleen ruhon välineellistämisen eriarvoisuudesta.

Sehän ei itsessään koske eläimen elämän kärsimystä itseään vaan sitä mitä sille tapahtuu sen kuoleman jälkeen. Kanaa katsotaan sormien välistä koska syömistä pidetään jotenkin arvokkaampana välineellistämisenä kuin nahan talteenottoa.

Tämä taas on eläimen hyvinvoinnin kannalta puhtaasti inhimillinen symboliarvo. Kettua ei varmaan kiinnosta eikä se tykkäisi turkistarhaelämästä sen enempää tai vähempää jos se tietäisi että se syötäisiin sen sijaan että vain sen turkki otettaisiin talteen.

Sigmund Freud piti keräilyvimmaa persoonallisuuden kehittymisen häiriönä. Freudista kyseessä oli anaalivaiheeseen jäämisestä. Tässä mielessä monen miehen seksuaalisuus näyttää vajavaiselta, koska he keräävät pornografiaa.

Pornokokoelmat ovat kuulemma yleisiä. Kuuntelin kerran erään tietotekniikkarikoksia tutkivan poliisin esitelmää jossa hän kertoi että likimain jokaisessa koneessa on pornografiaa.

Tämä ei tule koneeseen käyttöliittymän mukana mikä voisi olla kiinnostava ratkaisu eikä pornografia myöskään lataa itseään valitettavasti, se säästäisi aikaa. Nykyisessä psykoanalyysissä selitykseksi voidaan saada vaikkapa metsästysviettinä, jossa pornografian hakemisesta saatava jännitys ja kiinnijäämisen riski voivat olla olennaisin osa pornokokoelman keräämisessä.

On viehättävää miten tämä laittaa ihmisen samaan jonoon esimerkiksi punatulkkujen kanssa jotka suuttuvat punaisille tupsuille joissa ei ole linnun ulkonäköä On erikoista että monilla miehillä on valtavan kokoinen pornografiakokoelma.

Syynä onkin se, että kokoelmia ei itse asiassa uudelleenkatsota. Ytimessä on "uuden löytämisen ilo". Taustalla on Coolidge effect , joka johtaa siihen että miehet kiinnostuvat eniten uusista naaraista ja ovat jopa vähemmän kiinnostuneita naisista jotka ovat jo saavuttaneet. Uutuudenviehätyksen takana on ajatus miehestä joka ei suinkaan ole yksiavioinen, vaan joka levittää geenejään. Tämä vie tarinan tietysti Batemanin periaatteeseen , joka on vanha näkemys jossa koiraat levittävät geenejään ja naiset ovat sitoutuneita yksiavioisia.

Tämänlainen selitys on tietysti sinänsä ongelmallinen että se ei näytä osuvan kovin hyvin yhteen ihmisen suhteellisen vakiintuneiden parisuhteiden selittämiseen. Ihmisillä on taipumus yksiavioisuuteen, tai jos ei ihan täysin sellaiseen niin ainakin sarja-avioitumiseen jossa on välissä pidempiä sitoutumiskausia yhteen.

Näin on selvää että Coolidge effect ei ole yksinään riittävä selitys kattamaan kaikkea ihmisen käyttäytymistä. Tämä ei sinänsä ole ongelma, koska itse asiassa on varsin tavallista että lopputulos on jonkinlainen kompromissi kahden keskenään vastakkaisen valintapaineen välillä ; Itse asiassa ihmisen parisuhdekäyttäytymisen selittävä evolutiivinen teoria joutuukin selittämään samanaikaisesti yksiavioisuutta että taipumusta syrjähyppyihin ja pikaromansseihin.

Aluksi on pari vuotta kestävä huuma ja tämän jälkeen vakiintuneempi vaihe joka voi syntyä jopa ilman sitä huumavaihetta. Opimme artikkelista että "ihminen rakastuu matelijanaivoillaan" ja "Rakkaus syntyy älyllistävän aivokuoren tuntumassa.

Nykyinen romantiikkakäsitys on jostain syystä sekoittanut huumavaiheen pysyvään intoon, mikä voi tietysti olla pettymys monille. Alkuhuuma on sitä sivusta seuraaville kenties huvittavaakin seurattavaa ; kuten "unkuri" opettaa: Tästä päästään tietysti siihen varsinaiseen aiheeseen.

Ihmiset rakentavat pysyviä parisuhteita ja vakiintuvat. Mutta tämä ei onnistu niiden tyttöystiväen kanssa joiden sukunimi on ". Onkin kenties hieman irvokasta esittää että pornoa kohdatessaan miehet ovat toteuttamassa hieman sitä, mitä nykyinen romantiikkanäkemys pitää kauneimpana ja arvokkaimpana.

Järkeä pornoilutouhussa ei tietysti hirveästi ole - sitähän joudutaankin osittain selittämään erehtymisen selittämisellä eikä sillä miksi se olisi järkevää. Kirjoittajan näkemyksen mukaan Freud olisi voinut laittaa peppuvaiheen lisäksi tissivaiheen, jotta valtaosa pornomieltymyksistä saataisiin kategorisoitua omaan luokkaansa Noin karkeasti tässä kritisoidussa artikkelissa kuvattiin sitä miten lestadiolaisyhteisö katsoo erilaisia asioita sormiensa välistä ja siksi sen piirissä voidaan tehdä kaikenlaista.

Vastaus oli kuitenkin kiinnostava lähinnä vain siksi että se näyttää varsin mallikelpoisesti sen, miten uskontokeskustelua sävyttää nykyään pseudodiplomatia, mukasuvaitsevaisuus.

Sellainen jossa uskontokriittiset mielipiteet kielletään ja uskonnon asiallinen tosiasiapohjainenkin kritiikki kielletään, ja kriitikko esitetään automaattisesti vaarallisena natsina. Ja että tätä käydään varsin epäkonsistenteilla keinoilla ja kuvitteellisin eifaktuaalisin pelotteluleimakuvin väritetyin salaliittoteorioin. On hyvä aloittaa siitä miten kirjoittajan mielestä yksilön virheet on asetettava suhteessa yhteisöön.

Yksityiselämässään haastateltava oli paennut väkivaltaista miestään. Jos yhteisön jäsen tekee hyvää ansioksi katsotaan yhteisö. Jos yksilö tekee pahaa, hän ei edusta koko ryhmää. Tämänlainen on PR -puhetta. Kirjoittaja kuitenkin laajentaa kritiikkikieltoa selvästi myös ideologioihin sillä hän sanoo "Yhteisöt eivät ole elollisia, suojeltavia olentoja, mutta ne koostuvat ihmisistä, jotka ovat. Tuollainen julkinen nimittely ja diagnosointi on paitsi loukkaavaa, myös hälyttävää, mielestäni sellainen on vaarallista.

Hän käyttää tässä apuna kafka-analogiaa, jossa Kafka -kirjassa Kafkan nuoruutta käsittelevässä osiossa oli kuvattu sitä miten juutalaisiin liitettiin erilaisia salaliittoteorioita. Tästä seurasi sitten seuraava: Logiikka on se, että juutalaisten ihmisarvoaan saatettiin halventaa, koska he olivat "syyllisiä". Lopputulos on vaatimaton ja ystävällinen "Soisin mielelläni, että itseään valistuneina pitävät tahot eivät lähtisi tahoillaan tukemaan joidenkin ihmisten henkistä ja fyysistä turvallisuutta uhkaavan ilmapiirin lietsomista.

Onkin hauskaa huomata miten puolustuksessa hypätään yhteisötasolta yksilötasolle aina tilanteen mukaan. Tämänlainen "yksilö-yhteisö" -ambivalenssi on sen verran epäkoherenttia että se vie perustelusta kaiken siinä potentiaalisesti olevan eheyden ja rakentaa siitä jotain jonka tarkoituksena on näemmä lähinnä puolustautua epätoivoisesti keinolla millä hyvänsä.

Ja tässä on onnistuttu varsin huonosti koska kokonaisuus on niin epäkoherentti. Joten tältä osin lestadiolaisilla ei näyttäisi menevän kovin hyvin. Tekstiä lukiessa tulikin samastumispiste tavalliseen lestadiolaiseen joka mahdollisesti tämänlaisen tekstin lukiessaan lausuu mielessään lähinnä seuraavat sanat.

Jolloin yksilöihin viittaaminen on relevanttia. Muuten mihinkään ideologiaan tai instituutioon ei koskaan missään voitaisi kohdistaa mitään kritiikkiä. Tämä seuraa tietysti sitä vanhaa logiikkaa jossa Jumala ja Kirkko ovat eri asioita ja pappien ja instituution teot ovat jotain johon voi pettyä, mutta tämä on pettymystä ihmisiin mutta ei Jumalaan. Ongelmana tässä vain onkin juuri se, että lestadiolaisuus ei ole Jumala vaan se yhteisö.

Joka koostuu niistä ihmisistä. Tässä tapauksessa uutisen kohdalla olisikin olennaista kritisoida tilannetta. Eli osoittaa että voiman artikkelin väitteet olisivat ns. Eli väkivaltaa ei ole tapahtunut. Ja tämä on olennaista, kun ottaa huomioon että vastine on itse asiassa melkomoisen pitkä. Kun journalisti kaivaa esiin yhteisön jossa yhteisö katsoo pahuutta sivusta ja ajaa uhrin pois yhteisöstä, ei auta jos kerrotaan että teko on yhden tekemä ja että mikään yhteisö ei ole "lukossa" siihen tapaan kuin se olisi "vankila, jossa ovet ovat lukossa ja avain takavarikoituna".

Kukaan ei kyseenalaistanut sitä että väkivaltaa ei harjoittaisi yksilö, eikä väitetty että yhteisön kaikki jäsenet olisivat väkivaltaisia tai että lestadiolaisista ei voitaisi lähteä pois. Lähteminen vain vaatii perheen hylkäämistä, joka on sen verran rankkaa että mitään sen kummempia lukkoja ei välttämättä tarvita.

Hupaisinta - itse en voi olla käkättämättä huomiolle ääneen - on tietysti huomata että vaikka kirjoittaja kuvaakin näkemystään esimerkiksi "Kafka-esimerkiksi" hän itse asiassa rakentaa varsin standardimuotoisen natsikortin. Rakenne on nimen omaan se, ja ilmeisesti joku oikeasti kuvittelee että Kafkalla tehty pohjustus muuttaisi näkemyksen joksikin muuksi kuin natsikortiksi.

Natsikortti peittää sen että väite onitse asiassa se, että kritiikinlausuma sinällään olisi sama asia kuin vainoaminen ja sen lietsominen. Yleisyyskään ei vielä ole mikään argumentti, koska joskus tilanne on sellainen että.

En ole esimerkiksi löytänyt kovinkaan suurta määrää asiallista journalismia joka olisi ylistänyt vaikkapa punaisten khmerejen hirmutekojen toimintaa. Jotkut aiheet nyt vain ovat sellaisia että asiallinen journalismi moittii sitä ja kehuja tulee lähinnä propagandistisilta tukijatahoilta. Jos ideologia päätyy tämänlaiseen tilanteeseen, kannattaa kenties miettiä että kannattaisiko muuttaa yhteisöä vähemmän väkivaltaa lietsovaksi.

Ja viimeistään siinä vaiheessa kun henkilö varoittelee väkivaltaisisuuksien suojelusta ja salaliittojen rakentamisesta rakentamalla salaliitotteoriaa siitä että journalisti on esittänyt yhden ihmisen kokoisen casen institutionaalisoitua väkivaltaa. Aitoa tapausta ja sen tietoontuomista vastaan puolustaudutaan kuvitteellisella vainosalaliittoteorialla jossa tätä väkivallantekijää ja kritiikin kohdetta tulisi suojella joltain todistamattomissa olevalta potentiaaliselta väkivallalta.

Rakennetaan uhkakuva jota ei voida oikein mitenkään konkretisoida. Siksi olisikin hyvä huomata mikä on se olennainen asia. Se on se salaliittoteorian ja aktuaalisen journalismin ero. Pahanteko on voitava jollain lailla sitoa konkreettiseen. Kaikki kriitiikit eivät synnytä vainoja. Osa kritiikeistä vaikuttaa yhteiskunnallisesti positiivisesti, kuten esimerkiksi Amnesty tekee paljastamalla erilaisia piiloteltuja väärintekoja. On hyvä huomata kritiikin ero ; Esimerkiksi minä pidän tätä mielessäni toistuvasti, koska kritisoin uskontoja hyvin usein.

Kriitiikki ei kuitenkaan ole sitä että vihjaisin että uskovaisten yhteisö haluaisi heittää minut keskitysleirille - Vaikka yksilönä kuvani uskovaisten väkivallattomuduesta ja haluttomuudeesta tarttua kidutusvälineisiin ovatkin varsin railakkaat. En voi kuitenkaan heittää näitä epäluuloisia subjektiivisuuksiani oikein mihinkään koska ne rakentuvat lähinnä "omaan paranoidisuuteeni". Toki, rehellisyyden nimissä, en toki usko että lestadiolaiset olisviat mitenkään erityisen väkivaltainen ryhmittymä.

Kritiikin ulkopuolella he eivät ole eivätkä saa olla. On nimittäin selvää että yleisesti ottaen kaikkea uskonnollista toimintaa suomessa ympäröi suojakupla joka tekee niistä merkitystään suurempia ja joiden sisäistä pahaa sensuroidaan ulospäin.

Toisin sanoen erityisen väkivaltainen uskonnollisen ryhmittymän ei nykyään tarvitse ollakaan ollakseen huolestuttava toimija. Piilopahutta tapahtuu ainakin seuraavista syistä 1: Pahuutta ei pidetä pahuutena vaan hyvyytenä, kuten esimerkiksi omakohtaisesti olen kokenut helluntailaisten lastenleireillä voi olla valvotusrukoilusessioita myöhäiseen yöhön.

Ja että niissä on "pinnallinen lupa lähteä esirukouksen kautta pois", mutta lähteminen on halveksittavaa uskonelämän heikkoutta. Aivopesun termien kautta tämä näyttää siltä että ryhmäpaineella ihmiset altistetaan valvottamiselle jonka vaikutus on tunnetusti ihmisen normaalin ajattelevan minuuden rikkominen.

Pyhän Hengen saaminen jota näillä leireillä tapahtuu lapsille sekä näyttää ja kuulostaa psykoottiselta kohtaukselta, mikä ei tässä valossa ihmetytä. Sitä kuitenkin pidetään kunniakkaana ja hyvän uskonelämän merkkinä eikä sitä siksi nähdä väkivaltana vaan enemmänkin opettavaisena yhdessäolona. Uudelleenmäärittely ei kuitenkaan muuta sisältöä.

Nimilappu ei muuta myrkkyä mansikkahilloksi. Asiaa ei siis hyväksytä ja sille jopa tehdään jotain, mutta esivallan vastuuseen ei mennä. Tällöin riskinä on se, että yhteisö alkaa joko lynkkaamaan pahantekijöitä itse tai sitten uhrit jäävät ilman kunnon oikeuksia kun poliisille asian vieminen olisi uskonyhteisön uhan alle asettamista. Pahaa tehdään mutta suurin osa ihmisistä on sääliöitä jotka vain katsovat sivusta tekemättä mitään.

Tämä on psykologisesti normaalia. Jo yksin tieto muista, katsojavaikutuksen kautta, voi vaikuttaa siihen että asiaan puuttumisen kynnys kasvaa kohtuuttomasti. Kun sen voisi tehdä joku muukin. Siksi uskonnolliset yhteisöt ovatkin yleensä itse asiassa suojeltuja. Lestadiolaisten erityissuhde valtionkirkkoomme on näkyvä esimerkki siitä miten voimakasta suojelua ryhmä itse asiassa saa. Siksi kaikesta uutisoinnista tuleva kohkaaminen yllättää.

Lestadiolaiset osaavatkin käyttää herkkänahkaisuutta loistavasti yleisenä vallankäyttövälineenä jossa kaikki kritiikki pyritään sensuroimaan. Oveluuspointsit heille siitä että he osaavat havaita yhteiskunnallisen manipuloinnin herkät paikat ja toimivat strategiat. Valitettavasti tämän soveltaminen on sitten pois niistä hyvyyspointseista, joita esimerkiksi perheväkivallan jatkumisen tukemisesta kiinni jääneen yhteisön kannattaisi erityisesti vaalia. Komedioissa on naurunauhoja laugh track.

Niiden tehtävänä on alleviivata vitsejä ja vedota jonkin verran ihmisen sosiaaalisuuteenkin. Kun ihminen kuulee naurua, hänen on helpompi nauraa mukana. Ajatus naurunauhasta on tietysti myös tasapäistävä, ja antaa kenties kuvaa siitä että sarjassa olisi enemmän huumoria ja vitsejä kuin mitä muuten voisi luulla.

Nauha on myös ikään kuin tunnustettu kuuntelijan aliarviointi, joka kertoo milloin pitää nauraa tai olla huvittunut että ei menetä kasvojaan ja saa huumorintajuttoman mainetta. Naurunauhojen kulta-aika oli -luvuilla. Ja kun nauru oli kerran nauhoitettu, sitä tietysti voitiin käyttää useita kertoja. Usein sarjat tekevätkin aluksi omat naurunauhansa jota sitten kierrätetään koko sarjan ajan. Tästä päästään tietysti "Man on the Moon" -elokuvaan.

Siinä Andy Kaufmanin hahmo pistetään sanomaan että monet naurunauhat ovat kuolleiden ihmisten naurua. Ne on tehty niin pitkän aikaa sitten. Esimerkiksi "Frasier" -sarjan naurunauhat ovat hyvin vanhaa tekoa , -luvulta. Tämä tietysti suorastaan kutsuu luokseen sarjaa parodioivaa "Marisvitsiä" ; Sarjassahan Maris oli Nilesin vaimo jota ei oikein nähty mutta josta kuultiin usein puhetta.

Nauru oli yhtä eloissaa kuin Maris. Voikin kuvitella että jos Niles rikkoisi neljännen seinän hän sanoisi jotain seuraavaa "I hear laughter. Is it ghost or you Maris? Toki kierrätystä käytetään muutenkin ja esimerkiksi uusimmassa Indiana Jonesissa taas käytetään huutoa, jonka päästää kuollut mies. Eli vaikka nauhat usein kiertävät vain muutaman vuoden, ja kenties vain yhden komediasarjan yhden kauden verran, osa nauhoista on hyvinkin pitkäikäisiä.

Tätä ajatellessa voi mieli tulla surulliseksi, sillä on hyvinkin mahdollista että monet naurunauhat ovat hyvinkin vanhoja. Näin ollen kuulemmekin nauhoilla ihmisiä jotka ovat jo haudassa. Ensivilkaisulla sitä voisi ajatella että tämänlainen epäluonnollinen epäkuolleiden zombie -nauru olisi irvokasta. Mutta sitten muistaa että nämä ihmiset ovat muuttuneet omalla tavalla ikuisiksi käsitteiksi juuri näiden pitkäikäisten naurunauhojen kautta. Ja se se vasta onkin irvokasta.

He ovat ikään kuin ikuisiksi ajoiksi kahlehdittu kulttuurimme kenties omituisimpaan tarkoitukseen. Tiedättekö, mitä minä tekisin jos olisin tälläinen naurunauhalla naurava jo kuollut?

Minä taatusti kääntyisin haudassani. Jos vain vielä eläisin. Katainen ilmaisi huolensa siitä että Suomalaisten ilmaisutapa on muuttunut. Tässä on kuitenkin kaksi piirrettä. Ehdottomuus on toisaalta dogmaattisuutta jossa vaikeutetaan diplomatiaa, suvaitsevaisuutta ja kompromissintekoa.

Ja toisaalta se on sitä että sitoudutaan asioihin loppuun asti. Sitoutuminen ja asian vieminen johtaa kenties muutoksiin ja tuloksiin. Ehdottomuus onkin itse asiassa potentiaalisesti sekä positiivinen ja negatiivinen. Sen oikea käyttäminen vaatiikin lähinnä huolellisuutta. Nähdäkseni Suomen ilmapiirin ongelmana onkin pitkän aikaa ollut pseudodiplomatia , jossa tehdään kompromissia kompromissin vuoksi. Lopputulos on muutosvastarintainen tilanne, jossa kaikki mahdollisesti asioita muuttava koetaan uhkaavana.

Ja tämän uhkan peittelyä kutsutaan leppoisuudeksi. Näin loukkaantumisesta on tullut voimakkain ase, jolla erilaisia mielipiteitä vaiennetaan. Jos joku loukkaantuu, ei asiasta ikään kuin enää saa puhua. Paitsi jos tällä on jo perinne ja tällä hetkellä valta-asema, jolloin muutosvaatimus tässäkin nähdään uhkana. Tämä on näkynyt esimerkiksi uskontokeskustelussa ; Kun uskovainen loukkaantuu pelkästään siitä että joku on ateisti ja sanoo sen ääneen, on ateistista saatu rakennettua hirviö pelkästään sillä että joku loukkaantuu.

Näin herkkänahkaisuudesta on tullut vallankäytön suurin muoto. Lopputuloksena on nykyinen valtionkirkon henki, joka on mukasuvaitseva mutta pelaa kuitenkin käytännössä vain tiukimpien uskovaisten asiaa. Valitettavasti tämä on heijastunut myös maahanmuuttokeskusteluun, ja etenkin siihen. Kun nimittäin katsotaan PerusSuomalaisten siiven argumentointia, on havaittavissa että natsikortti heilahtaa automaattisesti. Tämä on siitä ongelmallinen että syytös ikään kuin kuluu tylsäksi.

Tehokkuus katoaa muutaman toiston jälkeen. Kovimman ja tiukimman linjan maahanmuuttokriitikot ovatkin itse asiassa natseja joille natsikortti osuisi, mutta he voivat ohittaa syytökset koska sitä on ylitarjottu likimain kaikille ; Kun ihminen kerran huomaa että syytös on liioiteltu, käy helposti niin että uskottavuus menee myös niissä tapauksissa kun varoitus olisi aiheellinen. Tosiasiassa ehdottomuus kuvaakin myös sitä suvaitsevaiseksi käsitettävää.

Heidän dogmansa on se, että jotkut mielipiteet ovat yksinkertaisesti vääriä. Tällöin ihminen tietysti asettaa ehdottoman dogman asemaan oman näkemyksensä, josta poikkeaminen on rasismia, syrjintää ja natsismia. Katainen on siis väärässä puhuessaan siitä että ehdottomuus olisi jotain epäsuomalaista. Eikä pelkästään siksi että PerusSuomalaisten "jytky" -menestys vaaleissa näytti että ehdottomuus on hyvinkin "talon tapa".

Vaan siksi että ehdottomuutta on itse asiassa harjoitettu jo kauan aikaa. Se on vain ollut ovelasti naamioitua. Vanha linja oli vain passiivis-aggressiivista ja uusi linja aggressiivis-aggressiivista. Siinä on kompromissihakuisia kyyhkysiä, ja aggressiivisia haukkoja. Pelitilanne on siitä mielenkiintoinen että kannattavuus riippuu muista; Se, onko syytä olla haukka vai kyyhky riippuu ympäristöstä.

Pelillä on tasapainotila ; Jos enemmistö on haukkoja on tiimiytyminen kannattavaa koska haukat röykyttävät toisiaan. Mutta jos joka paikka on täynnä kyyhkyjä, kannattaa ruveta haukaksi koska riskejä toiminnasta ei ole.

Näin aggressiivinen ympäristö johtaisi rauhallisten yksilöiden tuloon. Ja voitaisiin sanoa että nykynen aggressiivisuus johtuisikin luontevasti liista leppoisuudesta.

Kuitenkin politiikassa ei haukka-kyyhky -pelin tapaan katsota pelkkää frekvenssiä. Siinä kyetään nimittäin arvioimaan jossain määrin sitä, keitä vastaan siinä pelataan. Tällöin tulee muistaa likimain se, että jos kyyhky kohtaa haukan, kyyhky häviää. Kyyhkyille luvassa vain röykytystä. Itse asiassa passiivis-aggressiivisen pelitilanteen tehokkuus onkin juuri sitä että toinen puoli pakotetaan kyyhkyiksi kun itse ollaan haukkoja ; Näin toinen osapuoli pakotetaan joustamaan kun itse ei jousteta, jolloin lopulta oma näkemys saadaan vallitsevaksi kun toinen ensin pakotetaan kävelemään puolimatkaan ja itse jäädään paikalleen ja sitten pakotetaan tämä tekemään toinen kompromissi.

On selvää että tässä toinen itse asiassa kulkee koko ajan kohti sitä dogmaatikon kantaa, pelkästään antamalla periksi. Eli vastustajan ennaltatietäminen johtaa helposti siihen että konfliktit rakentavat lisäkonflikteja ; Haukan on vain vältettävä haukkoja ja käytävä kyyhkyjen kimppuun.

Kyyhky taas voi vain keräytyä yhteen ja välttää kontaktia haukkojen kanssa. On selvää että tämä ei ole kovin kannattava strategia ; Konfrontaationvälttäminen johtaa jakautuneeseen yhteisöön jossa kyyhkyt toimivat yhdessä ja välttelevät haukkoja tilanteessa jossa kyyhkyt ovat koko ajan uhan alla ilman että haukoilla on olennaista riskiä.

Siksi ehdottomuutta vastaan voi olla syytä nousta ehdottomuudella eikä harjoittaa diplomatiaa diplomatian vuoksi. Toisin sanoen joskus on osattava olla hyvien puolella pahaa vastaan. Itse asiassa Matt Ridleyn "Jalouden alkuperässä" ihmisen erityisen voimakkaan altruismin syntyminen vaatiikin ehdottomuutta. Koska yhteistyö helpottaa välistävetäjien roolia, ja tekee siitä kannattavan ratkaisun, ovat ihmiset joutuneet muuttamaan altruismipeliä antamalla "pelillisesti ylikovia rangaistuksia".

Ihmiset haluavat siksi kostaa ja rangaista voimakkaammin kuin se olisi puhtaasti strategisesti laskien käytännöllistä ; Ihmiset ovat valmiita ottamaan takkiin extraa, maksamaan lisää, siitä että varasta rangaistaan mojovammin.

Syynä on se, että vain tällä "lisää häviävällä" tavalla välistävetoa voidaan pitää hyvin epäkannattavana ja sen määrä pienenä. Toisin sanoen, vaikka se on kenties epäintuitiivista, altruismi ja kompromissintekokyky vaatiikin -ollakseen pysyvä asiantila - tiukkaa ehdottomuutta oikeissa paikoissa. Siinä hän muun muassa kertoo että yksilöllisiä piirteitä voidaan käyttää eläinyksilöiden tunnistamiseen. Esimerkiksi leijonien viiksikarvat ovat hieman yksilöllisesti rivissä.

Koivisto kuitenkin myöntää että tämä tunnusmerkki on lähinnä jotain jolla eläintenhoitajat tunnistavat hoitamansa eläimen. Leijonat tuskin tunnistavat toisiaan ensisijaisesti viiksikarvoista, koska nämä erottuvat vasta melko läheltä. Tämä muistuttaa että vaikka tunnistamisen apuvälineenä olemisen tärkein piirre on yksilöllisyys, niin se, että ominaisuus on yksilöllinen ei vielä tarkoita että sitä myös käytettäisiin tunnistamiseen.

Toisaalta joillakin eläimillä esiintyy vastavuoroista altruismia. Silloin he auttavat enemmän niitä jotka joskus ovat auttaneet itseä. Näissä tapauksissa on selvää että yksilöt tunnistavat toisensa jostakin, mutta voi olla vaikea kertoa mikä piirre on se, joka on ratkaisevan tärkeä. Toisin sanoen joskus meillä on piirre jota voidaan käyttää yksilöntunnistamiseen, mutta emme voi olla varmoja käyttääkö kyseinen eläinkin tätä samaa piirrettä - osa "eilaumaeläimistä" ei välttämättä edes tunnista toisia yksilöitä ollenkaan.

Leijonat ovat laumaeläimiä joten ne todennäköisesti tunnistavat. Ja joskus tiedämme että laji tunnistaa toisia yksilöitä vaikka meidän itsemme voisi olla vaikeaa erottaa mitään oleellisia yksilöllisiä piirteitä. Ainakin ihmisten kohdalla tunnistaminen tapahtuu montaa kautta ; Vaikka tunnistaminen tehdään yleensä kasvoista, niin kuitenkin hyvin monet asiat paljastavat henkilön.

Näin esimerkiksi meidän miekkailukoululla kauan olleet tunnistavat toisensa vaikka kasvot on peitetty maskilla ja pukeutuminenkin on melko lailla samasta muotista. Vanhan hokeman mukaan "kaikki kiinalaiset näyttävät samanlaisilta". Syynä tähän on tietysti länsimaisen silmän tottumattomuus. Näin tullaankin Ilkka Koiviston tapaan käsitellä ihmisten äänentunnistamista. Sillä tässä kohden hän korostaa että ihmisten äänet ovat hyvin erilaisia.

Hän on toki oikeassa siinä että ihmiset tunnistavat useita eri ääniä. Tämä tunnistamisherkkyys ei kuitenkaan ole aivan sama asia kuin se, että piirteet ovat todellakin yksilöllisiä. Se voi kertoa myös tarkastelutarkkuudesta.

Tämä on tärkeää koska Koivisto pitää äänen yksilöllisyyttä adaptaationa ; On hyödyllistä olla tunnistettava. Tämä on kuitenkin hieman hankalaa, koska monesti sukulaisilla on hyvinkin samanlaisia ääniä. Esimerkiksi en kykene erottamaan puhelimessa puolisoni ja hänen sisarensa ääniä toisistaan. Ulkonäöltään he ovat taas kuin kaksi marjaa. Jos marjat ovat vadelma ja mustikka. Näin samaan joukkoon kuulumisen näyttäminen, ei toisista erottaminen, olisi olennainen asia.

Onkin luultavaa että äänessä on vastakkaisia valintapaineita ; Jos variaatiota on paljon, syntyy uniikkeja ääniä jotka sanovat "minä olen minä", mutta joka vaikeuttaa sitä että se muistuttaa että "kuulun teidän joukkoon".

Ehkä kompromissi näiden välillä onkin se, että on järkevää erottaa omanlaisista hienoisiakin piirre-eroja niin että ei haittaa vaikka he ovat maskissa.

Mutta muista riittää että tunnistaa että he ovat erilaisia, vaikka "kiinalaisia". Tällöin piirteen eroavaisuuden lisäksi voidaan tarkastella asioita eri tarkkuudella.

Oletuksena on että kiinalaiset eivät ole keskenään sen samannäköisempiä kuin eurooppalaiset keskenään. Kun ihminen kohtaa katastrofaalisen tapahtuman, se helposti "tragedioidaan". Tämä on mielenkiintoinen sanavalinta, koska tragediat on perinteisesti käsitetty hyvin voimakkaasti ohjatuiksi asioiksi. Niissä on vahva, jopa deterministisen väistämätön, tuho. Ytimessä on jonkinlainen hamartia joka kulminoituu tuhoutumiseen.

Tragedia on ymmärrettävä ja selkeä. Kuitenkin näitä tapahtumia kuvataan nimen omaan järjettömiksi ja joksikin jota ei voi ymmärtää. Tämä kertonee siitä että termi on irronnut "akateemisesta yhteydestä" ja sitä käytetään hyvin arkisesti. Mutta tosiasiassa "tekojen järjettömyys ja käsittämättömyyskin" on jokin joka ei vastaa ihmisten tapaa suhtautua näihin tekoihin.

Ihmiset nimittäin haluavat aina etsiä syitä ja ymmärtää tekijää. Tämä tarkoittaa sitä että he rakentavat jonkinlaisen tarinan siitä mistä syistä tekijä on tehnyt tekonsa. Motiivien kaluamista suorastaan odotetaan. Näinollen ihmisten "käsittämättömyys" ei tarkoitakaan ymmärtämättömyyttä vaan enemmänkin sitä että tekoja ei voi hyväksyä eettisellä tasolla vaikka niiden syyt tietäisikin. Näin tragedioinnille saadaan tilaa. Yksi erikoisin ja yleisin tarina näyttää olevan jonkinlainen tarina kontrolloimattomasta vihasta.

Ongelmia yritetään siksi hoitaa pistämällä ihmisiä kontrolloimaan itseään selittämällä erilaisin syin, että vihaaminen ei kannata. Näin olisikin luontevaa nähdä syy sille miten vihapuhe on nyt noussut vahvasti esille ; Se nähdään vaarallisena ja pelottavana koska sen katsotaan edustavan tätä riskikäyttäytymistä, vihan hallitsemattomuutta.

Kuitenkin tässä yleensä unohdetaan miettiä sitä, miksi vihaa syntyy. Ongelmana tässä on se, että kontrolli ei välttämättä ollenkaan ratkaise ongelmaa. On mahdollista rakentaa tilanne, jossa ainoa tunne, jonka ympäristö ilmaisee itseä kohtaan tai jonka se herättää itsessä, on juuri viha.

Kontrolliin laitto, vapauden karsinta, vastustus. Ne herättävät ihmisessä kostonhimoa. Tämä on sinänsä ongelmallista koska esimerkiksi kouluampumisten kohdalla on oikeutettua puhua liioitellusta paniikista ; Ja tässä tilanteessa koulukiusatut joutuivat kovasti hankalaan välikäteen. Ensin heitä kiusasivat lapset, ja tämän jälkeen yhteisö yhteiskuntaa myöten piti heitä riskinä, ja kohteli heitä ikään kuin aikapommeina. Tämä ei varmasti vähentänyt heidän vihantunteitaan vaan lisäsi niitä. Ongelmaa kenties pahennettiin yrittämällä parantaa sitä.

Vihassa olisi hyvä katsoa mikä on vihan syy. Siksi jos koulukiusatut olisivatkin oikeasti riskiryhmä kouluampumisille, ei oikein tilanne ole tiukentaa otetta heihin. Olisi syytä katsoa mistä tämä viha kumpuaa ja mennä tämän jälkeen läimimään ongelmia a koulukiusaajille jotka toimillaan synnyttävät kiusattuja ja rakentavat kiusattujen toivottomuuden ja kaunantunteet ja b passiivisille sivustaseuraaville sääliöille jotka tietävät ongelman mutta eivät silti tee sille mitään, paitsi ehkä itkevät kotona miten siellä kiusaamispiirin ulkopuolella on "niinq ahistavaa olla.

On kivaa pelätä jotain halveksittavaa. Koulukiusaamistakaan ei ole niin ahistavaa seurata kun ajattelee että kiusattu on kenties vaikka potentiaalinen kouluampuja. Siksi ei kontrolloida ongelma-alueita, vaan kontrolloidaan ihmisiä. Ja näin ongelmaa ei todennäköisesti ratkaista aan pahennetaan.

Vaihtoehtona on tietysti se, että kaikki nämä psykologisoinnit kertovat enemmän ihmisestä itsestään kuin ihmiskunnasta. Kenties tragediointia pitäisi välttää. Uskottavia tarinoita on helpompi keksiä kuin todistaa. Tämä tilanne johtaa siihen että moni kehittää narraatioita tilanteeseen, projisoi siihen omia pelkojaan ja saa tästä leimakirveen jolla voi sitten tehdä paljon pahaa ympäristössään.

Fyysisen väkivallan pelko nostaa tällöin jonkun "uhaksi koetun ryhmän", joka on mahdollisesti vain jo valmiiksi kyseisten ihmisen omien ennakkoluulojen kohde eikä oikea uhka. Ja tähän tahoon kohdistetaan aktuaalista henkistä väkivaltaa. Siksi olisikin kenties parempi että "tragedioinnin" sijaan asioita pidettäisiin katastrofeina, kauheina ja käsittämättöminä. Ainakin siihen asti kunnes on kunnon tuloksia joiden pohjalta tehdyt teot todella vähentävät niitä asioita joita sen halutaan vähentävän.

Tuntuukin että monesti tehdään vain siksi että tehtäisiin jotain. Consequently it shall perish. Siinä oli haastateltu paavin veljeä joka kertoi, että paavi ei ollut kiinnostunut tytöistä edes nuorena. Ja "Jokainen tekee syntiä, olipa hän paavi tai ei. Veljeni luonnollisesti on tunnustanut syntinsä tähän päivään saakka.

Samanaikaisesti katolinen kirkko painii pedofiliamaineen kanssa. Ensivilkaisulla voisi olla omituista että selibaattilupauksen tehneet ihmiset olisivat touhuamassa ties minkälaisia asioita. Luulisi että ihminen ajautuisi kaksinaamaisuusongelmaan ja jos olisi pervoilija, ei missään tapauksessa valitsisi siksi mitään katolisen papin uraa ; Jos tuomitsee jotain jota itse kuitenkin tekee, niin sitä tulee vain itse onnettomaksi kaksinaamaisuutensa vuoksi, tai sitten tulee onnettomaksi koska elää jatkuvassa ja voimakkaassa itsekiellossa.

Kuitenkin tarkemmalla miettimisellä selibaattilupaus voi vetää puoleensa niitä joille seksuaalisuus on jotenkin omituista. Esimerkiksi aseksuaaleja selibaattilupaus ei pelota - päinvastoin, se voi vapauttaa heidät yhteisön vaatimuksilta, odotuksilta ja uteluilta. Samoin jos olet homoseksuaali ja tähän suhtaudutaan yhteiskunnassa nuivasti, on tätä ainakin ajatuksen tasolla helppo paeta kieltäytymiseen.

Halut eivät katoa kuitenkaan elämäntapavalinnan seurauksena, ja siksi tästä tietysti seuraa kaikenlaista. Sama koskeneekin siksi pedofiilejakin. He tuskin ovat hirvittävän ylpeitä taipumuksistaan. Selibaatti tuntuu helpolta tieltä jos he pitävät omia vaikuttimiaan inhottavina ja epämoraalisina.

Valitettavasti kuoripojat ovat tässä vaiheessa kuitenkin lähinnä kiusaus. Katolinen kirkko tarjoaa tilanteen jossa halut ja tilaisuus kohtaavat. Katolinen kirkko ei tietysti tarkoituksella rakenna suojapaikkaa pedofiileille, homoseksuaaleille, pervertikoille ja muille seksuaalisille vähemmistöille. Kuitenkin katolinen kirkko sekä rakentaa seksuaalivähemmistöjä tuomitsevaa ympäristöä mikä on huono homoseksuaalisuuden mutta vähemmän huono pedofilien kohdalla jota ihmiset sitten pakenevat todennäköisemmin.

Ja kun katolinen kirkko samanaikaisesti rakentaa uran joka rakentuu seksuaalisen pidättäytymisen ympärille, se itse asiassa tarjoaa keinoa ulos tästä häpeästä jota se on itse rakentanut. Viimeisimmissä harjoituksissa kävimme läpi monia asioita.

Yksi niistä oli punta falsa -niminen tekniikka, jossa kysymys on tekniikasta jossa kontaktissa toisen miekan kanssa tilanne kierretään samalla kun siirrytään half -swordingiin. Tekniikka vaatii aika paljon harjoittelua.

Sidoimme sen luonnollisesti osaksi luontevaa miekankäyttöä. Sain kuitenkin parikseni ihmisen joka ei ollut ikinä aikaisemmin tehnyt kyseistä tekniikkaa, joten yksinkertaistimme tilannetta ; Minun roolina oli vain pitää omaa miekkaani frontalessa vasemmalle ja toinen käänsi miekkaansa siitä sitten ympäri. Vaikka minun olisi luonnollisesti pitänyt ottaa tilanteesta kaikki irti ja hioa stanceni täydelliseksi millimetrin sadasosien tarkkuudella, on minun rehellisyyden nimissä tunnustettava että tylsistyin seisoskelemaan ja aloin katsomaan hieman sivusta.

Tämä oli melko tärkeä asia. Sillä minulla on varsin kummallinen kokoelma "ajattelemattomia automaatioita". Ne ovat toimintamalleja jotka seuraavat tietyntyyppisistä tilanteista ja joita on yhtä vaikeaa estää kuin laittaa silmää kiinni kun joku heittää sitä kohden esineen.

Minulla on räpytysrefleksin kaltaisia nytkäyksiä joiden kontrolloiminen vaatii yleensä huomattavan määrän henkisistä voimavaroistani, ilman että lopputulos on silti kovin kummoinen. Mikä on luonnollisesti ärsyttävää, paitsi minulle myös muille. Tylsyyspäissäni katsoin free scholariamme Keniä ja hänen touhujaan. Hän sattui olemaan hieman vasemmalla puolellani. Näin katsoin miekanpyörittäjäpariani vain oikealla silmällä. Tässä tilanteessa ei ollut mitään ongelmia pysyä aivan paikallaan.

Tästä tein pieniä kokeiluita ja huomasin että jos näen liikettä vasemmalla silmällä, automaatio tulee helpommin. Jos näen liikkeen pelkästään vasemman silmän näkökentässä, reagoiminen on likimain mahdoton torjua. Tässä epäiltiin hetken aikaa jopa että minulla olisi mahdollisesti omituinen fobia, joka kohdistuu vasemmalla oleviin. Mutta vasemmalta puolelta tuleva töniminen ei haittaa. Kysymys oli nimenomaan näkökentästä ja vasemmasta silmästä. Vasen silmäni on toki muutenkin kummallinen.

Sen näkökentässä on esimerkiksi alue joka on sokea. Syynä omituiset olosuhteet ja ylivoimakas laserlamppu teini-iässä. Osa miekkailukumppaneistani olikin löytänyt tämän ja itse asiassa vasemman silmän näkökentässä on sen "säpsyysvaikutuksesta" huolimatta alueita jonne voi pistää miekan sisään ilman että edes näen sitä.

Ja toisaalta koska minulla on "aspergereille" liiankin tyypillinen matala latentti inhibitio on minulla valoisana vuodenaikana melko tuskainen olo.

Aivoni on ratkaissut kidutustilanteessa olemisen sillä sitä aistien ylikuormitus jota ei voi kontrolloida on sulkemalla toisen silmän tietoisuudesta. Se on nimen omaan vasen. Olen tämän vuoksi esimerkiksi työpaikalla kävellyt päin seinää joka oli vasemmalla puolellani koska katsoin oikealla olevaa ilmoitustaulua kävellessäni käytävällä enkä nähnyt koko seinää. Tämän huomion vaikutuskesta mielessäni kävi jopa se, että silmälapun käyttö harjoitteluissa voisi tehdä minusta helposti "rohkeuskoneen".

Koska niin nyt tekee mikä tahansa joka peittää osan naamastani. Periaatteessa vasen silmä on hieman huono, oikea silmä vastaavalla olisi teknisesti parempi vaihtoehto.

Sillä tunnettua on, että ihmiset eivät ole "irrelevantteja" vasemman ja oikean suhteen. Valtaosa ihmisistä on oikeakätisiä. Ja tämä vaikuttaa tietysti miekkailun symmetriaan hyvinkin paljon, koska ulottuvuus oikealle ja vasemmalle on hieman erilainen koska vasen on pommelilla ja oikea käsi väistin lähellä ja se teräosa on miekassa se relevantein lyömisosa. Itse asiassa ihmiset ovat yleensä sellaisia että he oikeakätisinä lyövät useimmiten nimenomaan vasemmalle puolelle.

Jopa Fiore dei Liberi esittelee tekniikan nimeltä "colpi di villano" , joka on vastaisku kokemattoman odotusarvoisesti voimalla tekemään iskuun joka tulee vasemmalle puolelle. Myös vanhin tunnettu manuaali, I. Tämän vuoksi kokemattomia miekkailijoita varten on yksi tekniikka joka neuvotaan koska se on niin yleinen. Vastaava epäsymmetria on tietysti havaittu myös sotatantereilla kuolleiden vammoja analysoimalla. On havaittu että usein kallovammat ovat sellaisia että jos joku lyö sinua edestä, oikeakätinen lyö omalle oikealleen päähän.

Ja koska vastustaja on vastakkain ja kasvokkain, isku tulee kohteen vasemmalle. Itse asiassa itsellänikin on vasemmassa otsassani lihakirvesperäinen arpi, joka minulla on ollut likimain aina, kolmivuotiaasta lähtien. Jos en tietäisi siitä mitään muuta, arvelisin tietojen pohjalta että sen on siihen tietoisesti edestäpäin lyönyt joku oikeakätinen. Arvelut muuten sattuvat osumaan oikeaan. Itsepuolustuksellisesti väistöautomaatio voi itse asiassa olla hyödyllistä.

Ja joskus "kungfuilu" -taipumukseni on paitsi harjoituksia huvittavaa sepeämistä, myös ratkaissut tilanteita edukseni.

Kuitenkin yleisen harjoittelun kannalta se on lähinnä haitta. Se vaikeuttaa tietyn tekniikan harjoittelua tuottamalla ylimääräistä liikehdintää tai sitomalla voimavarat muihin asioihin keskittymisen sijasta siihen että ei liiku. Passiivisuuskin on siis aktiivista, erityisen aktiivista. Tässä "valitsematta jättäminenkin on valinta" -tilanteessa on jotain hyvin Sartrelaista.

Nyt kun tämän erikoisuuden tiedostaa, voi sitä tietysti käyttää hyväkseen; Silmälapun sijasta voi vaikka pitää tilanteen mukaan toista silmää auki ja toista kiinni. Myers näytti miten Dawkinsin uutta kirjaa nimeltä "the Magic of Reality" oli kritisoitu varsin epäonnistuneesti.

Quote minettäjä oli ottanut kontekstista irrotetun lauseen ja väitti että Dawkinsin mukaan rakkaus ja kateus ovat illuusioita. Kun katsoo kohtaa tarkemmin, Dawkins itse asiassa esittää kysymyksen ja vastauksen "Does this mean reality only contains things that can be detected, directly or indirectly, by our senses and by the methods of science?

What about things like jealousy and joy? Are these not also real? Yes, they are real. But they depend for their existence on brains: Ja sen takia hän ei osaa lukea ja ymmärtää sitä 4 arkista sanaa siinä heti perässä. Tämänlaisen kirjoittaminen ei itse asiassa olisi kovin relevanttia. Uskovainen quote minettämässä uskonnotonta on vähän kuin se tarina miestä purevasta koirasta. Se ei ole uutinen.

Siksi onkin hyvä mennä asiasta hieman eteenpäin. Ajattelin nimittäin miettiä syitä sille, miksi ateistien rakkauskäsitykseen kohdistetaan toistuvasti nuivuutta ja heitä kuvataan "tunteettomina" ja "pinnallisina". Leimakirvesselitys ; Ateistit uskovat näin koska minä itse luulen niin. Monille uskovaisille ateismi ymmärretään nimen omaan siten että tunteet olisivat olemattomia ja illuusioita. Syy tähän on hieman ongelmallinen ; Se voi olla sitä, että uskovainen näkee tunteet Jumalallisina ja laittaa tämän kontekstin ateismiin sellaisenaan.

Tästä syntyy "vain aivotoimintaa" -näkemys jossa paino on sanalla "vain", kuvaamassa jotain pinnallista ja simuloitua ja illusionaarista.

Ateistit itse näkevät että heillä on eri selitys samalle ilmiölle. Heistä ilmiö itse ei muutu olemattomaksi siksi että sille on toinen selitys, itse asiassa päinvastoin ; Selitystä kuten aivotoiminta tarvitaan jos ja vain jos on jokin ilmiö jota selitetään kuten tunne -elämykset ovat olemassa.

Ateismi ei siksi kiistä tunteiden aitoutta. Uskovainen joka ajautuu tämänlaiseen "korvaushoitoon" itse asiassa kertookin enemmän omista ennakkoluuloistaan ja siitä miten heidän maailmankuvansa on niin kaikenvärittävä että he eivät edes kykene sisäistämään erilaisen näkemyksen sisältöä. Kuitenkin uskovaisilla on tunteisiin tietynlainen suhde. Tämä auttaa ymmärtämään jotain. On nimittäin huomattava miksi nimenomaan rakkaus on heille se, joka toistuu heidän puheissaan.

Nälkään he eivät suhtaudu yhtä innokkaasti. Heillä ei itse asiassa yleensä ole mitään ongelmia ymmärtää miksi evoluutio voisi rakentaa näläntunteen. Uskovaisten näkemyksissä tunteissa on nälän kaltaisia pinnallisia tunteita. Sitten on abstrakteja tunteita, kuten hämmästys ja rakkaus.

Uskovaisten mukaan kiima on pinnallista ja rakkaus syvällistä. Syvällisiksi määritetyt tunteet he olettavat pakosti Jumalallisiksi, eikä niitä voisi redusoida luontoon. Tämänlainen ajattelu päätyy kiertämään kehää. Tunteen täytyy olla Jumalallinen joten "naturalistit" ovat joko tyhmiä kun eivät tunnusta tätä asiaa tai sitten he ymmärtävät asian ja uskovat että ihmiset rakkaudentunteineen ovat automaatteja, jotka elävät tunteen illuusiossa.

Rakkaus on toki siitä erikoinen piirre, että se on altruistinen tunne. Siinä ihminen irtautuu omasta itsestään ja kehonsa suorasta hyvinvoinnista.

Nälkä taas on itsekästä ja siitä on selvä hyöty hengissäselviämiselle. Minua tietysti huvittaa suunnattomasti, kun ihmiset eivät huomaa että evoluutiossa kaikki adaptaatiot vaativat jonkinlaista geenien lisääntymistä. Lastenkasvatukseen sitoutuminen on yleinen strategia luonnossa.

On siksi hauskaa huomata miten samat tyypit joiden mielestä avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde ja luonnollinen koska lapset syntyvät aina niin että on isä ja äiti, eivät millään kykene ymmärtämään että rakkaudesta voisi olla jotain evolutiivista hyötyä.. Kuitenkin, vielä tärkeämpänä, tämänlaisen jaottelun näkeminen järkevänä on lähinnä osoitus siitä että mielessä oleva evoluutio on naivia olkiukkoevoluutiota. Tai että tunnekäsittely on jäänyt Frans de Waalia edeltävään, maailmansotien jälkeiseen, aikaan.

Aikaan jolloin tunnetutkimus oli pelkkää aggressiotutkimusta. Yhteistyö on itse asiassa monesti erittäin adaptiivista. Evoluution kautta rakentuu yksilötason itsekkyydestä nousevia järjestelmiä. Nolointa on että jokainen on kuullut Dawkinsin "itsekkäästä geenistä" , mutta kokee että tämä todistaa että evoluution mukaan ihmisiet ovat itsekkäitä.

Kun teoria selittää miten ihminen voi esimerkiksi sukulaisvalinnan kautta jopa uhrata henkensä pelastaakseen toisia ihmisiä - ja että tämä on evolutiivisesti erittäin kannattavaa.

Näin uskonnottomien tekotunneargumentaatio ja jako pinnalliseen ja syvälliseen voidaankin nähdä lähinnä kritisoidun näkemyksen puutteellisesta käsittämisestä. Ja kritiikin ydin on se, että kritisoidusta ymmärretään jotain. Jos tämä tila ei toteudu, ei ole mitään kritiikkiä vaan pelkkää moitetta. Erilainen koska minä luulen jotain niin hekin uskovat samalla tavalla.

Uskovaisten näkemys rakkaudesta muistuttaa parhaimmillaan Chalmersin "vaikeita kysymyksiä" kognitiotieteessä. Ja sen ongelmana taas on se, että se on vähemmän pakottava ja ilmiselvä kuin voisi luulla.

Asialinjalla pysymistä en toivota, koska uskon näin olevan lukemani perusteella. Kiitos myös kirjoittajille laadukkaista artikkeleista. Kokemukseni ja näkemykseni perusteella suomalaiset ovat varsin tiedostavaa kansaa. Katseet voi kääntää valtamediaan. Jos hömppää tarjotaan hömppää luetaan. Vuodessa ei mikään media lyö itseänsä läpi suureen lukijakuntaan. Se on pitkä tie. Ihmettelen miten näin pienillä taloudellisilla resursseilla saadaan julkaistua laadukkaita artikkeleita.

Vaatii pyyteetöntä toimintaa, harrastusluonteista. Onhan jotkut kommentaattorit jo ihmetelleet tuleeko rahoitusta jostain epämääräiseltä taholta. Sitä sopii kysellä valtamedialta. Heidät rahoittaa muun muassa mainokset, jotka eivät ole varsin pyyteettömiä. Myös valtamedian omistajuus määrää juttujen laadun. Kenen leipää syöt sen lauluja laulat.

Minä lahjoitan tuon summan mielelläni saadakseni lukea taustatietoa maailman tapahtumille. Toivon myös monen lukijan tekevän samoin. Vastavalkea on vastaisku korruptoituneelle valtamedialle. Kun tappaja-asteroidit ja ufot mainittiin, niin eiköhän nykyisen talousjärjestelmän puitteissa meidän ensimmäinen huolemme olisi, mitä mahtavat aiheuttaa pörssikursseille. Pörssikurssit kun ovat tässä maailmassa ensimmäinen huoli ja sen jälkeen ei tule aivan heti muita huolia.

Tuo viimeinen kappalehan oli parasta ja osuvinta kommentissasi koska se on karu totuus. Se on juuri sitä mitä Spengler sanoi Länsimaiden perikato kirjassaan: Tietenkin hengen pitäisi johtaa ja rahan olla pelkkä renki. Aika näyttää pääseekö ihmiskunta siihen koskaan. Pörssit ovat olleet joskus ehkä jotenkin sidoksissa markkinatalouteen, kun sinne tuotiin myyntiin jotain kouriintuntuvaa, kuten kahvia, metalleja ja muuta vastaavaa.

Tavara oli kaikkien ostettavissa samaan hintaan joka määräytyi huutokaupalla, siis markkinahintaan. Nykyisin pörssit ovat menneet spekulanttien leikkikentäksi ja irtautuneet reaalimaailmasta.

Niistä on pelkkää harmia maailmantaloudelle. Pörssiyhtiöissä työntekijöiden työ hyvinvointi on kääntäen verrannollinen pörssikursseihin. Pörssien sulkeminen auttaisi maailmantaloutta tervehtymään. Oikeasti niitä ei tarvita minnekään. Samaan olen päätynyt itsekin. Ovat pelkkiä saalistus- tai kusetuskenttiä keinotteleville pelimiehille. Parhaat kiitokset ja onnittelut nimensä veroiselle Vastavalkealle, juuri tämänkaltaiselle laatu journalismille on suuri tilaus. Ennustan, että mitä surkeammaksi Suomen tilanne menee, sitä enemmän tulette saamaan lukijoita, olette takuuvarmasti oikealla tiellä.

Vastamediat voisivat markkinoida verkkolehtiään yhdessä, jotta kansalaiset olisivat tietoisia niiden olemassaolosta. Viihdyttävään hömppään ei pidä missään tapauksessa sortua, merkityksetöntä pulinaa on maailma pullollaan. Mielipiteenhän voi kirjoittaa ilman sääntöjä tai linkkejä perustuen puhtaasti omaan näkemykseen, eli juuri räväkkää oman näkemyksen laukomista minä henkilökohtaisesti kaipailen.

Viikon mielipide jostakin päivän polttavasta aiheesta herättäisi varmasti keskustelua ja poikisi lisää mielipiteitä kommenttien muodossa ja sen kirjoittajana voisi toimia kuka tahansa henkilö toimituksen valintaan perustuen… tietty tutkivien journalistien HENKILÖKOHTAINEN mielipide olisi meille lukijoille todella herkullista.

Viikon mielipide kommenttiosioon voisi vaikka lisätä peukutuksen, eli se toimisi ikäänkuin mielipidemittarina lukijoiden mielipiteistä.

Peukutus myös haastaisi lukijoita kertomaan OMAT mielipiteensä ja keskustelemaan niistä. Kommenttiosio on luonnollisesti se, joka elää ja on vuorovaikutuksessa lukijoihin — vuorovaikutus on todella tärkeää! Onnittelut ja kiitokset, keskustelukanavan avaamisesta, valtavirran mediat ovat todella menneet laadultaan heikkotasoiseksi, ilmeisesti kysymyksessä on laajempi kultturillinen dendenssi,koska valistuneiden masojen olemassaolo, ei ole enää teknosysteemin pyörityksen kannalta välttämätöntä.

Vaarana on ajautuminen 80 yhteiskuntaan, jossa tuo pieni vähemmistö tarvitaan syysteemin pyöritykseen, jolloin heidän kannaltaan lopulta demokratia käy mahdottomaksi. Wahlroos on todennut pelkonaan enemmistön tyrannian, jonka edelletykset paradoksaalisesti eliitti itse tuotaa massa kultuurilla ja massaviihteellä.

Yhdysvaltain meneilään oleva vaalitaistelu on selvä oire kultuurillisesta tilasta, johon liberaali kansanvalistus on maan saattanut omalla kultuuripolitikalaan. SOTTnetissä on oivallinen kirjoitus Trump ilmiöstä, valitettavasti olen verkon käytössä toistaitoinen, etten voi linkata sivustoa tänne.

Voisiko Vastavalkea tehdä jotain tämän asian hyväksi. Tarkoitan ottamalla asian käsittelyyn rasismin leimaa pelkäämättä jonka jokainen tätä kehitystä vastustava automaattisesti nykyään saa.

Kammottavaa patrioottina ajatella että Suomi näin tuhotaan. Alexander Stubb pettää Suomen! Valitettavasti politiikkaa käytetään nykyisin vain ponnistuslautana messeviin EU-virkoihin. Eiköhän Stubb ole jo varmistanut sellaisen itsellensä. Veikkaisin, että Soinikin saa jonkun viran. Myös Saarakkala on huomannut, että parempi tulevaisuus odottaa, jos ei ole enää yhtään EU-kriittinen. Sääliksi käy puolueiden kenttäväkeä ja äänestäjiä.

Heidät petetään taas pahemman kerran. Muuten ok, mutta tulevat meille veronmaksajille helkkarin kalliiksi. Meitä suomalaisia vaivaa vain tietynlainen hyväuskoisuus rehellisyyteen jota ei enää ole olemassa.

Valheenpaljastuskoneenakin Vastavalkealla on paikkansa mediakentässä. Onhan noita jo jonkun verran paljastettukin. Itse toivoisin, että Sipilä ottaisi viimein ne vakuutuskuorensa ja kävelisi sinne presidentin luokse. Valtiosääntö on nyt sellainen, että ei tarvitse ellei taho.

Taisi olla suuri virhe tuo valtiosääntöuudistus. Hallitus voi jatkaa suunnattuja leikkauksiansa ja veronkorotuksiansa vielä kolme vuotta. Voi vain kuvitella miltä Suomi silloin näyttää. Odottakaa, kunnes se viisi miljardia on leikattu.

Hyötyjiä noista leikkauksista on vähän ja nekin yritetään salata. Politikoilla on varmaan vielä vahva usko meidän äänestäjien huonomuistisuuteen. Kiinalainen sananlasku sopii tähän lähtöön. Sinä petät minut kerran, sinun häpeä. Sinä petät minut kaksi kertaa, minun häpeä. Jäin pohtimaan onko tästä poliitikkojen ja rahaeliitin kimppakyydistä mitään ulospääsyä? Kun on nähnyt sen huijauksen mitä esim. Puolue on osoittautunut täydelliseksi valeoppositioksi. Silti moni sen edustajista ei sitä edes tajua, eikä kansakaan.

Otin tuon vain esimerkkinä. Sama pätee muihinkin puolueisiin pääosin. Vasemmisto ja vihreät idealisminsa kulttuurimarxismi sokaisemina eivät näytä tiedostavan realiteettia ja ovat valmiit lisäämään velkaorjuutta kuten demaritkin joka on pelkkä valtaa hinkuva lakeijajoukko. Kansalaiset ovat hirvittävän manipuloinnin ja huijauksen kohteena kaikkialla.

Vaikea uskoa politiikkaan enää. Mitä enemmän valta luisuu rahan tukemille poliitikoille sitä varmempaa on ettei mikään muutu.

He eivät nouse rahoittajiaan vastaan. Toisaalta mikään ei muutu ellei ole politiikkaa. Se on ainoa tie sillä vallankumousta ei tehdä enää muuten. Voisi ajatella että kun riittävä määrä keskiluokkaa menettää riittävästi eli ajautuu ns. Silloin pankkiirien vallasta on mahdollista irtaantua ja terve kehitys voisi alkaa kokonaan uusien puolueiden ja politiikan kautta jossa kuunnellaan kansaa. Tarvitaan kuitenkin enemmistö, ja reilu enemmistö. Jos tämä huijaus toimii silloin kaikki muuttuu vain entistä pahempaan suuntaan, kurjistuminen syvenee, köyhät, sairaat ja puoliaan pitämään kykenemättömät saavat kuolla rauhassa omaan kurjuuteensa psykopaattien rellestäessä aikansa kunnes ajavat maan ja planeetan sellaiseen tilaan että omakin lähtö on edessä.

Rasistista roskaa, mitä MV-lehdestä löytyy ihan liikaa meikäläisen makuun. Vai on pakistanilaiset raiskanneet satojatuhansia alaikäisiä brittityttöjä, mutta ihmiset ei viitsi ilmoittaa tai poliisi ei uskalla ottaa ilmoituksia vastaan? Ja suomalaisista tulee vähemmistö Suomessa? No, kyllä Suomi on kadonnut jo muista syistä ennen kuin tuollainen tulee tapahtumaan. Meillä on väestöongelma, ja se on liian vähäinen syntyvyys, kun nuoret eivät pysty perustamaan rahapulassa perhettä ja kotia.

Stubb ja Kokoomus niin kuin muutkin eduskuntapuolueet OVAT pettäneet Suomen, mutta se on tapahtunut myymällä Suomen itsenäisyyden Euroopan Unionille, ja suomalaiset firmat ja luonnonvarat ulkomaille. Onko siellä tosiaankin väitetty, että uhreja olisi ollut satoja tuhansia?

Julkaistujen tietojen mukaan alaikäisiä uhreja on ollut Tarvitsisiko tuota enää liioitella? Raportin mukaan suuri osa hyväksikäyttäjistä oli pakistanilaistaustaisia miehiä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Rotherham-raportin mukaan poliisi, sosiaalityöntekijät ja kunnan johtajat epäonnistuivat lopettamaan hyväksikäytön.

Raportissa todettiin, että joissain tapauksissa viranomaiset eivät puuttuneet rikoksiin, jotta heitä ei leimattaisi rasisteiksi. Itsekin ihmettelin tuota määrää mutta näin alkuperäinen artikkeli sanoo: This calculation is based on the thousands already identified in medium-sized towns in the north of England.

Mutta jotain hämärää on, jos 17 vuoden aikana on arviolta tapausta, ja tuomittuja on vain saman perheen 4 pakistanilaista miestä, ja kaksi brittinaista. Epäiltyjä syyllisiä on … miksi näin pitkän ajan jälkeen ei ole tullut lisää pidätyksiä ja tuomioita? Johtajiakin on vaihdettu, ja asia on kuitenkin isosti tapetilla. Suunnitelmaan kuuluu myös terroristien salakuljetus. Videon luento on engl. Stewart Swerdlow sade nyligen under en tysk föreläsning att syftet med den organiserade flyktingstormen är att knäcka Europas nationer så att det bildas en stor enhet i Europa för den Nya Världsordningen.

Föreläsningen är på engelska med en totalt värdelös tysk tolk. Vakavasta asiasta siis kysymys. Taisit unohtaa antaa linkin mainitsemaasi videoon: Hyvä linkki… siitä pieni palanan jossa kerrotaan kuinka sotiin liittymätön pakolaisvirta syntyy kun kehitysmaita kiristetään ja estetään niiden nousu tai kehitys paremmalle tasolle:.

Tämä merkitsee sitä, että kehittyvien maiden tai kolmannen maailman tuotanto ei pysty kilpailemaan läntisen teollisuuden kanssa. EU esimerkiksi vie maataloustuotteita Afrikkaan ja tuhoaa samalla paikallista pientuotantoa. Sikäli kun näin on, en ole asiasta erityisen yllättynyt.

Hegemoninen talous- ja kulttuurivalta — USA — ja sitä osittain komentava kansainvälinen juutalaisuus ei ole koskaan ollut mikään hyväntahtoinen voima. Asiantila on kuitenkin se, että me emme oikeastaan voi tälle asialle mitään. EU on niin vahvasti ylikansallismielisten käsissä — ja sitä tukee myös mm.

Siitä voidaan erota, mutta ehjättyä sitä ei saa. Toinen keskeinen havainto on se, että hegemoni aina hyväksikäyttää heikompiaan ja juuri tästä syystä yksinapainen globalisaatio on ongelmallinen kehityssuunta. Syteen tai saveen, me emme tälle mitään mahda. Suomen osuus tästä olisi helposti suoraan jyvitettynä 1. Meidän on välttämättä saavat rajat kiinni tai me joudumme sotimaan omilla pihoillamme seuraavan 10 vuoden aikana. Laskelma perustuu tuhansiin jo tunnistettuihin tapauksiin keskisuurissa kaupungeissa Pohjois-Englannissa.

English people are now a minority in Leicester, Luton, Slough and London. Uncontrolled immigration and resultant flight of white British from urban areas , have left London in the last decade have erased English communities and cultures from large areas of our oldest towns and cities.

It is a bleak but accurate picture, and I hope it will serve as a warning to Finns. Haittamaahanmuutto on viimeisin isku arkkuumme, jatkoa jo aiemmin alkaneelle vasallivaltiokehitykselle.

Onko todella niin ettemme enää voi vaikuttaa kohtaloomme? Onhan se Suomenkin esim. Äskettäin hallitus ilmoitti miljoonan leikkauksista.

Huomioonottaen, että tämä on vasta pikkuruista alkusoittoa. Jos vielä palataan Britanniaan: Onko rasistista roskaa, riippuu siitä pyritäänkö lietsomaan rasistisia mielipiteitä, kuten tuossa MV-lehden julkaisemassa kirjoituksessa. Yhdysvalloissa Gallup muuten juuri tutki eri uskontojen tunnustajien väkivallan hyväksymistä. Muslimit ja ateistit suhtautuivat väkivaltaan kaikkein kielteisimmin: Tilastojen mukaan valtaosasta terrori-iskuja vastasivat kuitenkin separatistijärjestöt. Yhdysvalloissa ääri-islamistit vastasivat FBI: Ehkä meille yritetään LUODA kuva siitä että Eurooppa on täynnä väkivaltaisia muslimiterroristeja, jotka iskevät millä hetkellä hyvänsä?

Minkä vuoksi sitten FBI joutuu värväämään terroristeja, ja Bushin hallitus loi valheellisia terrorismihälytyksiä? Pertti tuossa ylempänä yrittää sanoa etteivät muslimit kannata väkivaltaa sen enempää tai jopa vähemmän kuin muu väestö USAssa. Mutta sehän ei nyt ole oleellisin asia vaan se, että he valtaavat maan eivätkä sopeudu maan kulttuuriin vaan vaativat että maan on sopeuduttava heidän oppeihinsa.

Eli he ovat alkuperäistä kulttuuria hajottava voima. Ja joukossa on terroristeja joita salakuljetetaan, se pitää muistaa! Udo Ulfkotte sanoo asiat suoraan: Suurin osa muslimeista eivät pysty integroitumaan läntiseen kulttuuriin vaan pysyvät shariassaan… ja eka kertaa britit myöntävät tämän —Zum ersten Mal gestehen jetzt auch führende Vertreter der britischen Labour Partei ein, dass weite Teile der muslimischen Bevölkerung in westliche Gesellschaften nicht integrierbar sind, die Scharia einführen wollen und sich systematisch von Andersdenkenden abgrenzen.

Etwa   britische Muslime unterstützen Selbstmordattentäter. Die Integration ist damit nicht nur gescheitert. Es gibt vielmehr den GAU und ein Problem, welches man nicht länger leugnen kann.

Saksassa kaikki on toisin… silmät suljetaan tosiasioilta niin kauan kuin mahdollista, ainakin mitä Islamiin ja muslimeihin tulee. In Deutschland ist angeblich alles völlig anders. Jedenfalls verschließen Politik und Behörden die Augen vor der Entwicklung, bis man diese nicht länger leugnen kann. Vorausschauendes Denken gibt es im Mekka Deutschland nicht.

Jedenfalls dann nicht, wenn es um Islam und Muslime geht. Das Geschäft mit der Not http: Jos kristitty muuttaa Pakistaniin, alkaako hän siellä maan tavoille, sopeutuuko kulttuuriin? Jos alueelta löytyy tarpeeksi oman kulttuurin väkeä, niin valtaväestöön ei tarvitse sulautua lainkaan. Egyptissä koptit elää omassa kristityssä kulttuurissan, Syyriassa samoin.

Suurista kaupungeista löytyy kortteleita jossa asuu saman kulttuurin ihmisiä, koska ihmiset HALUAA säilyttää omat tapansa. Ilmeisesti kannatat sitten pakistanilaista ja saudi-arabialaista vihamielistä suhtautumista vieraisiin kulttuureihin, ja vastustat syyrialaista tai egyptiläistä sallivaa tapaa.

Pitääkö suomalaisten Venäjällä alkaa venäläisiksi, armenialaisten alkaa turkkilaisksi? Pitäisi venäläistä ja turkkilaistaa nuo vähemmistöt jotka ei hyväksy enemmistön kulttuuria vaan haluavat pitää omansa? Ai niin, ja rasisti et ole, vaikka pelkäät muiden multi-kulttuurisuuden tuhoavan kansan? Kuule, tuo on oikein rasistin uskontunnustus! Ai niiin, mutta sinullehan natsit ja ku-klux-klaanilaiset ovatkin olleet ihanteita.

No, onneksi suurin osa suomalaisista on fiksumpia ja maltillisia. Jos ihmiset lähtisivät mukaan tuohon väärää uskontoa, kieltä tai kulttuuria harjoittavien vihaamiseen mitä kommenteissasi lietsot, niin siitä seuraisi vääränlaisten ihmisten vainot. Aika outo tyyli sinulla kun ryhdyt aina syyttelemään. Toisaalta puolustat täällä asiallista journalismia sinun ehtosi hyväksyvää?

Unohdat etten minä ole kaikkea sitä sanonut mitä kirjoitan vaan ne ovat linkkien tekstiä pääosin joilla on tarkoitus herättää keskustelua. Tuossa yllä olevassakin siteeraan muita. Toisaalta olen kyllä henk. Se ei ole rasismia vaan resismiä engl. Faktahan on että multi-kulti hajottaa ja tuhoaa alkuperäisen kulttuurin ja sekö on asia jota en saisi myöntää ja hyväksyä? Omituisesti käännät sen hyväksymisen vihaksi eli jos ei hyväksy hajottavan voiman tunkeutumista omaan kulttuuriin niin syyllistyy sen vihaamiseen ja rasismiin.

Ja sitten vielä puhut vihan lietsomisesta jos tämän tuo esiin. Minusta peiliin katsomisen paikka. Nytkin on käymässä niin, että Eurooppa tuhoutuu pakkosyötetyn multi-kultin takia kansallisvaltioineen ja jos sen tuo esiin niin se on sinusta vihan lietsomista. Mietihän vähän omaa suvakkisuhtautumistasi jossa näytät hyväksyvän surutta sen mitä ihmiset juuri pelkäävät ja mitä eivät halua tapahtuvan ja sitten oikeutat kaiken huippuna itsesi vielä leimaamaan heidät rasisteiksi kun heillä terve itsesuojeluvaisto toimii ja he pelkäävät.

Jos itse muuttaisin jonnekin niin ei olisi kuuna kullan valkeana kanttia vaatia siellä että muut elävät minun ehdoillani ja alkaisin rakentaa esim. Lähi-idän tilanne on kokonaan toinen. Siellä kyse on alkupräisväestöstä ja sen erilaisuudesta eikä muuttajista. Se ei kelpaa esimerkiksi vaikka sitä tarjoatkin. Sinä et sitten pidä siitä, jos sanoo propagandistia propagandistiksi tai rasistia rasistiksi. No, se on minä en pidä sortajista enkä vääristelijöistä, joten sanon suoraan ja vastailen sellaisiin kommentteihin.

Oman kulttuurin terve puolustaminen ei ole muiden kulttuurien parjaamista. Se on sama asia kun sanoisi kansalliskiihkoilua patriotismiksi. Kun minä olen patriootti, niin se ei tarkoita että pitäisin ruotsalaisa tai venäläisiä jotenkin huonompana aineksena, vaan se tarkoittaa että ajan mielestäni suomlaisten kannalta hyviä asioita.

Samoin oman kulttuurin puolustaminen on sen oman kulttuurin tukemista ja sen hyväksi kokemiensa arvojen tukemista, eikä hyökkäämistä muita vastaan. Jos lähtökohta on se, että muut kulttuurit ovat vahingoksi, ja ihmisten pitää hylätä meille vahingolliset omat kulttuurinsa, ja hyväksyä sinun parempi kulttuurisi, se on todella rasistinen asenne.

Taas väännät asia omalle tyylillesi uskollisena. Se tarkoittaa rautalangasta väännettynä meidän yhteistä suomalaista kulttuuria. Tuo sinun harrastama vääristely hipoo jo törkeyden rajoja. Agendasihan on että muiden kulttuurit pilaavat Suomen tai Ruotsin tai jonkun muun euroopplaisen maan kulttuurin. Tässä ei ole kyse muiden kulttuurien parjaamisesta vaan organisoidusta sekoittamisesta. Minulla ei ole oikeutta parjata muita elleivät käy päälle. Miksi väännät asian toiseksi mitä se on?

Tämä varmasti sopii sitten sinulle, kulttuurinrikastuttaja…. Massamaahanmuutto uhkaa Euroopan terveyttä: HIV, tuberkuloosi, syyhy, superbakteerit Amsterdamissa mikrobiologian kansainvälinen konferenssi Suomeen on muodostumassa radikaali-islamistien verkosto http: U2-yhtyeen nokkamies varoitti tiistaina, että meneillään oleva pakolaiskriisi uhkaa Euroopan olemassaoloa. No ensiksi valtio voisi lopettaa lainaamisen ulkomaisilta pankeilta, tai pankeilta yleensä, ja säästää noin kaksi mijardia euroa joka vuosi.

Tämä tietysti tarkoittaa eurosta eroamista, koska eurossa on pakko lainata pankeilta: Ja kun saadaan valtiolle takaisin rahanluonti, niin sen jälkeen työllistetään työttömät.

Suomi voisi myös heti lopettaa osallistumiset imperialistisiin sotaprojekteihin, jotka pakolaisia luo. Ja jos lopetetaan sodanlietsonta, voisi Venäjänkin kaupan aloittaa uudelleen. Sitä mieltä olen, että kun itse sotia käymme ja tuemme, meidän pitää ottaa vastaan pakolaiset, jotka itse luomme. Jos ei lompakko kestä, pitää lopettaa sodat! Brittilässähän nuo pakistanilaiset eivät ole pakolaisia, vaan maahanmuuttajia.

Iso-Britannia kun on yhä valtava globaali imperiumi. Valtiovarainministerimme Stubb on ilmoittanut, että pakolaiskulut sisällytetään menokehykseen, eikä niitä varten oteta lisälainaa. Se tietää lisäleikkauksia suomalaisille. Se ja sama, maksamme kulut muodossa tai toisessa. Voi valita ruton ja koleran välillä, mutta nämä leikkaukset tuntuvat enemmän ja nopeammin köyhimpiin suomalaisiin.

Kavereistani monet ovat muuttaneet Suomesta ja monet suunnittelevat muuttoa. Varmaan sen myös toteuttavat. Itsekin alan kallistua maastamuuton kannalle, maahan jossa elinkustannukset ovat kohtuullisemmat. Suomihan on ylivoimaisesti kallein euromaa ja kalliimmaksi tulee koko ajan, kiitos hallituksemme. SSS-hallitukselta näyttää onnistuvat se mikä Aho-Viinaselta jäi kesken.

Vaihtaa kansa parempaan joka ymmärtää heidän nerouttaan. SSS hallitus jyrää vielä 3v ja ehtii tuhota maan. Pahinta on se ettemme pysty tekemään mitään, siis kansa ei pysty. Sellainen olo tulee että tarvittaisiin pian jo soomanneja. Kyllähän tämä suunnattomasti viduttaa… jos olisin nuori niin häipyisin minäkin. Ylipäätään koko Euroopan tilanne on todella surullinen.

Ei tässä nuoria olla. Jäin eläkkeelle viime vuonna 64 vuotiaana. En jaksanut enää reuhata ympäri maailmaa. Älä kysy miksi, en minä sitä osaa laskea. Siinä mallia nuoremmille suurista ikäluokista jotka ryöstävät eläkerahat.

Rahastojen käyttäminen eläkkeisiin olisi leikkaamista lapsenlapsenlapsenlapsilta. Parempi siis leikata lapsilta nyt. Poismuuttaminen alkaa tuntua ainoalta järkevältä vaihtoehdolta.

Sinne missä tulee eläkkeellä toimeen. Lähteväthän vuorineuvoksetkin kuusikymppisinä, tosin enemmän veroja pakoon. He saavatkin eläkepommin, kuin myös virkamiehet. Olen jo tehnyt tuottavuusloikan, mutta ei tunnu riittävän. Lidlistä perunoita, porkkanaa, sämpylöitä, juustoa, vähän hedelmiä, pari eineslaatikkoa ja maitoa.

Alle kaksikymmentä euroa ja riittivät viisi päivää. Turha tulla kokoomusta äänestävän k-kauppiaan narisemaan kuinka myynti laskee. Asuminen vie Suomessa rahat. Autoni täyttää kolmetoista vuotta, onnittelut.

Verot euroa vuosi, vakuutukset saman verran. Parissa vuodessa maksat auton arvon. Suomeksi se on ryöstämistä. Minkäs teet, virkamies lyö leiman hinnankorotuksiin joka vuosi. Se on winwin tilanne vakuutusyhtiöille ja valtiolle, koska vakuutusmaksuvero. Kansalaista ei ajattele kukaan. Siis auto saa mennä. Seuraavan ostan toisessa valtakunnassa. Muuten, joku vero piti laskea, mutta en ole huomannut. Potilasmaksuihin ei ole varaa. Kunnallisverot nousevat, samoin kiinteistövero.

On pieni maapläntti, perintönä tullut, joka ei kelpaa kenellekään ilmaiseksikaan. Siinä lähellä on metsätila, hehtaaria, ei kiinteistöveroa. Eikä tässä vielä kaikki, jatketaan myöhemmin. Heille löytyy asuntoja ja ruokaa kyllä mutta oma kansa saa unohtua.

Heistä kun eliitti kaavailee uutta ja nöyrää orjaluokkaa palvelukseensa. Luonto muuten hoitaa homman siististi: Samoin eläinlaumassa psykopaattijohtaja saa nopeasti kenkää laumalle vaarallisena. Mutta tämä ihminen… se vaan muuttuu sosio- ja psykopaattien hyysäriksi ja suvakiksi vaikka niitä pitäisi alkaa kuskata autiolle saarelle ja sanoa että ryöstelkää siellä toisianne kaikessa rauhassa eikä ole paluuta ellei tavat muutu.

Suomen arktisella osaamisella on suuri kysyntä. Viime talvi värjöteltiin viidessätoista asteessa, säästettiin lämmityksessä. Tuskin maailmalla arvostavat tällaista osaamista. Jostakin syystä valhemedia unohtaa nämä karut faktat: Multi-kulti on totaalisesti tuhoamassa Ruotsin — avustukset pakolaisille vievät rahat kuten meilläkin ja raiskaukset lähes kolminkertaistuneet.

Näin hallitus kehittää maatamme ja rakentaa parempaa tulevaisuutta… asia, josta ei saisi puhua leimautumatta rasistiksi. Total Failure of Multiculturalism in Sweden: A Factual Exposition The foreign-born population of Sweden uses over two-thirds of government financial assistance. This means that the cost of financially assisting the foreign-born population is ten times more than for real ethnic Swedes.

Over the years, numerous public figures in Sweden have stated that mass-immigration is threatening the welfare system. Today, Sweden has the second highest number of reported rapes in the world: In less than ten years the number of reported rapes almost tripled, from in to over in Between and reported rapes and gang rapes against children under 15 doubled.

The Crime Prevention Council in Sweden reports that the overwhelming majority of foreign-born rapists are from Muslim majority countries. The number of these areas grow every year.

In there were three exclusion areas, in there were , and in there were Devastating report shows order breaking down — including in London Read more: The extraordinary allegations are made on an official website aimed at hardening local opposition to an EU scheme to enforce a refugee resettlement quota on all member states.

Näin multi-kulti tuhoaa kansan ja kaikki tämä tapahtuu organisoidusti eliitin kontrolloiman valhemedian tuella. Siis sama tauti kaikkialla…. In the space of a couple of generations massive immigration has transformed Western society; from being largely Christian and racially homogenous to a patchwork of different faiths and ethnic groups.

Selailin Italian mediaa — La Stampasta löytyi hyvä kirjoitus ja linkin kuva kannattaa katsoa vaikkei italiaa osaisikaan: Il capo della polizia tirolese: Jännite kasvaa Italian ja Itävallan välillä….

Kina Italian ja Itävallan välillä Brenneron rajamuurin takia. Mutta Itävallan kanslerivirasto sanoo, että toimenpide tarpeellinen ja laillinen.

Libyan avomerellä odottaa jo parituhatta hädässä olevaa…. Scontro Italia-Austria sul muro al Brennero. Ma il cancelliere austriaco: Kansleri Werner Feymanin mukaan muuri on ehdottoman tarpeellinen ja on täysin keskustelun ulkopuolella ettei mitään saisi tehdä sen estämiseksi että epämääräisiä henkilöitä voisi tulla rajoituksetta maahan. Kannan vastuuta siitä hän sanoi. Secondo Faymann, «è assolutamente fuori discussione» non fare niente e accogliere persone senza limiti e senza controlli.

Joskus historian hämärässä saattoi ainakin tietyssä määrin pitää paikkansa, että media eli siihen aikaan lähinnä vain sanomalehdet olivat vallan vahtikoiria. Vår värld är fylld med ett extra antal lögner, bedrägerier, desinformationer, fasader, hägringar, propaganda och hjärntvätt.

Det som är bra är dock att när du vaknar upp till ett bedrägeri, kan du använda det som ett verktyg för att höja ditt medvetande. Tanken att nästan allt är fejk är deprimerande. Visst har vi alla känt oss överväldigade, ledsna, arga och impotenta vid tillfällen då vi har sett hur lätt våra MIS ledare kan lura massorna med spetsfundigheter och tom retorik, men de har alla placerats där för att utmana oss att vakna upp snabbare och fullständigt, för att återta vår värld.

Kun vähänkin valveutunut lukija käy läpi luetteloa, niin voi todeta että jokseenkin joka kohdassa ovat takana rikolliset vallanpitäjät takapiruineen kuten ihmiskunnan arkkiviholliset, mm. Rockefeller, Rotschild, Kissinger, joilta monet suomalaisetkin päättäjät ovat käyneet kuulemassa ohjeistusta Bilderberg-kokouksissa ja valemedioineen valtamedia.

Hieno linkki — tuo kohta 2 Falsk journalistik osui silmään ja se sopii kuin nenä päähän valtamediaan. Vid sidan av falska nyheter, förekommer naturligtvis falsk journalistik.

MSM journalisterna är inte idag de verkliga forna undersökande journalisterna. Det finns undantag, såsom journalister som används för att arbeta för MSM Big 6 och nu arbetar självständigt antingen lämnar de av egen fri vilja eller så har de fått sparken såsom Ben Swann och Sharyl Attkisson.

Men de är få. De flesta journalisterna fungerar föga mer än som papegojor som upprepar företagets partilinje, och är för rädda för att klippa banden till företagen av rädsla för att förlora sina jobb. Generellt gäller att om du vill ha mer tillgång, måste du fråga enkla mjuka frågor som gör att politikerna ser bra ut.

Onneksi meillä on VastaValkea ja muitakin totuutta etsiviä ja paljastavia medioita. Toisin kuin valta- tai valhemedia VastaValkea ei ole tuota tietä valinnut vaan pysytellyt puolueettomana totuuden etsijänä. Ja täällä myös kommenttipuolella on voinut vapaasti totuutta etsiä riippumatta siitä kuinka karvas se joskus joillekin on. Hiukan viitettä siitä, millaista joukkoa P. I Storbritannien sympatiserar var femte muslim med Kalifatet. Fler brittiska muslimer ansluter sig nu till IS än till den brittiska försvarsmakten.

Tuollaiset fanaatikot, olivat kummalla puolen hyvänsä, ovat vastakkainasettelun syypäät. Maltilliset ihmiset koittaisivat elää rauhassa ja suvaita toisiaan, mutta teille sellainen ei käy. Satoja vuosia on monissa maissa pystytty elämään rinnakkain, mutta sitten nämä riidanhaastajat saavat vauhtia toisistaan.

Onneksi olkoon, kun tulee false flag isku, niin on kyllä helppo osoitella tekijöitä ja uskoa viralliset selitykset, kun välit on kireät! Ja kannatusta löytyy uudelle sotaretkellekkin, kun viholliset on demonisoitu. Gladio operaatioiden miehet haluaisivat kiittää ja puristaa kättänne. Se merkitsee myös oman maamme ajautumista suuriin ongelmiin koska maahamme organisoidun pakkomuuton tuomat ihmiset eivät ole kovin maltillisia kuten jo olemme saaneet todeta.

Minusta puolustat selkeästi rikollista toimintaa ja vaadit muita sopeutumaan omaan linjaasi. Katso ketkä mepit haluavat antaa Suomen turvapaikkapäätösten antamisen EU: Uskovaiset, kuten esimerkiksi pääministeri Sipilä, ovat teeskentelyn mestareita, niin ovat myös suvaitsevaiset.

Sionistien käsikirja paljastaa, että eurooppa tuhotaan demokratialla, eli jatka rauhassa myyrän työtäsi ja suvaitsevaisuuden kruunusi kiillottamista. Harvoin ne ihmisten arvot niin vastakkaisia ovat. Radikaalit harrastavat vastakkainasettelua, mutta maltilliset kyllä pystyvät elämään rinnakkain.

Silloin jos joku asia on täysin yhteensovittamoaton, niin enemmistö todennäköisesti säätää asiasta lain, joka estää vähemmistöä toimimasta mielensä mukaan. Esimerkiksi ympärileikkaukset, alkoholin juonti, kosher-teurastus, homoseksuaalisuus tai koirien syöminen voi olla enemmistön mielestä sellainen asia, jota ei pidä sallia, ja siihen vähemmistö pakotetaan.

Mutta kun emme voi elää maailmassa, jossa maahanmuuttoa ei tapahdu, ja ihmiset suostuvat sodassa jäämään teurastettaviksi, meidän on koitettava tulla toimeen. Fanaatikot eivät edes halua tulla toimeen, vaan ovat suvaitsemattomia. Melkoista idealismia ja sanahelinää joka ei toimi.

Vähemmistön ehdoillahan tässä mennään, niin Lähi-idässä kuin meilläkin. Suvakit ovat minusta vaikuttaneet enemmän fanaatikoilta kuin realisteilta tässä asiassa. Demokratia ei mielestäni tuhoa mitään valtiota tai aluetta, vaan sen puute: Euroopan ongelma on että Euroopan Unioni ei ole demokraattinen eikä sen hallinto avoin ja läpinäkyvä, ja vaikka olisikin, se on aivan liian suuri, jotta se voisi toimia pienen alueen ihmisten mielestä järkevällä tavalla.

Sionisteja Eurooppa kiinnostaa Israelin etujen kannalta. Mutta meillä on sellaisia ryhmiä, joilla on paljon enemmän etuja ja asioita ajettavissa Euroopassa, kuten globalistit ja Yhdysvaltain hegemoniaa ajavat imperialistit.

Globalistit ovat juuri se porukka, joka koittaa tuhota kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden. Yhdysvaltain imperialistit puolestaan eivät halua itsenäistä ja Yhdysvalloista riippumatonta Eurooppaa, vaan haluavat hallita meitä. Nuo ovat ne kaksi poliittista liikettä, jotka ainakin minusta ovat Euroopan kannalta merkittävimmät. Ja tuollako perustelet multi-kultiasi… voi, voi!

Sitä suuremmalla syyllä EI multi-kultillle. Tässä Markus Selinin terveiset http: Oli tarkoitus lähettää vastine Pertille — mutta kun ei tule näkyviin, vaikka näyttää olevan ohjelman pyörityksiä. En usko etä VV alentuisi siihen. Joku muu häikkä nyt vaan on. Bannaus tai vastauksen evääminen olisi Vastavalkean kannalta surullinen juttu.

Turha sitten enää olisi vakuuttaa että puolustaa totuutta ja sananvapautta jos kommenttisi on ollut asiallinen. Ainakin pitäisi voida vastata syytöksiin joita täällä eräs taho harrastaa. Oletko ollut yhteydessä Toimitukseen? Siitä pääset Toimituksen sähköpostiosoitteisiin. Olisi lukijakunnan kannalta tärkeää nyt selvittää onko Toimitus todella estänyt kommenttisi julkaisun.

Toisaalta odottaisi Toimituksen reagoivan ja selvittävän mistä on kysymys. Hyvä Totuudenetsijä, kyse ei ole minkään tahon sensuurista, vaan siitä, että käyttämämme Akismet-roskapostinsuodatinjärjestelmä oli jostain syystä luokitellut kommenttisi roskapostiksi ja ne olivat päätyneet roskapostikansioon. Sama kommentti löytyi sieltä monena kappaleena. Ongelmien esiintyessä kannattaa tosiaan olla yhteydessä toimitukseen. Pyydän että sen jälkeen esität täsmälliset perustelut sille, miksi pidät minua fanaatikkona so.

En ole kaikessa samaa mieltä Magneettimedian linjan kanssa, koska on tietty aihepiiri jota em. Ei pidä kuitenkaan heittää menemään lasta pesuveden mukana! Seuraava kirjoitus sisältää RASISMIA, kansanryhmään kohdistuvan vihan lietsomista, rodullisen eriarvoisuuden avointa ihailua, ja kansanvallan halveksimista. Kuinka muuten voisi ollakaan, sillä lainattu kirjoittaja on EU: Emme vastaa hänen mielipiteistään, vaan vastustamme niitä, kuten kommenteistamme selviää.

Kehoitamme lukijaa käyttämään kriittisyytensä koko arsenaalia. Näillä evästyksillä, lukemisen iloa! Vuoden Barcelonan Euro-Välimeren sopimuksen mukaan: Laursen kirjoittaa myös new. Ilmeisesti et ole lukenut kommenttejani ajatuksella: Sen kun vastaat kommentteihini jos olet sitä mieltä, että olen väärässä. Maahanmuuttoa voi toki vastustaa, ja sydämetön voi sanoa myös pakolaisille ei.

.

Elokuvan traileri näyttää tältä ja jos huhujen mukaan Shearer on itsekin osallistunut Bohemian Groveen, niin elokuvan sisällössä ei siinä tapauksessa aivan kaikki ole fiktiota, vaikka elokuva on komedian muodossa. Vain kaikki satanistiset ihmisuhrausrituaalit ja lapsien seksuaalinen hyväksikäyttö on jätetty tästä elokuvasta pois. Bohemian Grove on joka vuoden heinäkuussa SanFranciscon metsissä järjestettävä salainen poliittisen eliitin 2-viikon leiri, jonne ulkopuolisilla ei ole mitään asiaa.

Aluetta vartioidaan yötä päivää aseellisten vartioiden toimesta Bilderberg kokousten tapaan ja vain kutsun saaneilla on asiaa sisälle. Bohemian Groven historia ulottuu aina vuoteen asti, jolloin järjestettiin ensimmäinen tilaisuus 29 kesäkuuta Fiona joutui selittelemään lehdistölle tuolloin viime marraskuussa Sydneyssä pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että miten satanismi liittyi tähän pedofiiliverkoston toimintaan.

Fiona kertoi, että satanistisen eliitin sisällä on tarkka hierarkia jonne kuuluu kaikki aina mafiasta asti. Pedofiiliverkosto kuuluu poliittisesti vaikutusvaltaisten sakkiin. Mutta jos lukuun ottaa tavallisia pedofiilejä, joilla ei ole näitä yhteyksiä VIP pedofiiliverkostoihin, niin nämä yksittäiset pedofiilit eivät harjoita tietoisesti tätä satanismia, mitä illuminatiin kuuluva eliitti harjoittaa aivan tietoisesti.

Illuminatin sisällä vallitsee vielä täysin sama verilinja ja nämä joilta sellainen löytyy, on myös täysi luontaisoikeus olla mukana näissä pedofiili-ringeissä, sekä lapsien uhrausrituaaleissa. Iso-Britanniassa on myös viime vuosina ollut laaja VIP pedofiili-verkoston skandaali, johon on kuulunut myös entisiä Englannin pääministereitä.

Barrett kertoo vielä kuinka maailmaa johtaa satanistinen kultti, joka pyörittää näitä pedofiili-rinkejä. Niitä on myös erityisesti Yhdysvalloissa edelleen ja koska uhrit eivät uskalla usein tulla julkisuuteen, niin VIP pedofiiliringin jatkavat toimintaansa edelleen.

Julkkispedofiiliringit syyllistyvät jatkuvasti lasten seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi näiden kidnapattujen lapsien murhiin, joita toteutetaan Illuminatin rituaalimurha kalenterin kautta ns. Fiona varoitti vielä siitä, kuinka jokainen australiassa toimivalla VIP-pedofiiliverkostolla on syvät yhteydet aistraliassa toimiviin psykiatrisiin sairaaloihin. Joten he voivat passittaa uhrinsa näihin psykiatrisiin sairaaloihin, joissa heidän muistiaan yritetään saada katoamaan.

Jotteivat he enää pystyisi kunnolla muistamaan, että olivat joutuneet poliittisesti tunnettujen ja vaikutusvaltaisten julkkispedofiilien uhreiksi. Jos hieronnan jälkeen haluaa jonkinlaista lisäpalvelua hinta muodostuu niin monesta tekijästä, ettei. Tekokynnet varpaisiin kypsä sex Ilmainen seksi videot escort girls in helsinki Kypsät Naiset Suositut videot Ilmainen live seksi video chat.

Mitä mieltä Webcam seksistä? Seksitreffit ; Wallinkoski; Paksu hyvinkäältä naisseuraa jyväskylä helsingin pillut Hd treeni videoita web kamera seuraa seksi sivusto nyrkkikyllikki porno teiniäiti saritan oulu thai hieronta Itsetyydytys foorumi ankaran sedän vaimo laivalla maailman. Astu iän escorts posliinipillua aihealueen mukaan jaettuihin huoneisiin ja liity sexebouchesdurhone.

Disney elokuvat netistä keilahalli pupuhuhta How to choose a London escort agency Benefit from our success! Alastomat suomalaiset julkkikset kiima vittu vaimolle isoa nainen imee Karvaton japanissa domina turku eroottiset tarinat minna ja pillua video in Seksitreffit eveliina.

Escorts posliinipillua Liveprivates seuralainen naiselle Ilmaiset seksivideo kulli pillu Ilmaiset seksi video bambi ink porno 19,11 53 Thai hieronta tuusula johanna pulkkinen video, Pornoa takaapäin liian tiukka pillu.

Sileää fetissi babe antaa aivojen. This Is Penis - Longfellow. Pillutaivas tarjoaa tuhansia ilmaisia seksi- ja pornovideoita - tutustu laajaan videot, kokoillan pornofilmit, anaaliseksi, suomalaiset amatöörivideot, ryhmäseksi. Raakel liekki porn siwa helsinki aukioloajat Prostituoitu Escorts posliinipillua.

Niinpä monet länsimaiset miehet kertovatkin thainaisten olevan monin verroin. Gay nude massage aistillinen hieronta Escorts posliinipillua Aloita terskan hieronta hyvin hitailla ja kevyillä liikkeillä ja samalla hyväile toisella kädellä peniksen. Anal hd ilmaisia eroottisia videoita Pillunkuvia helsinki escorts Sex work kuopio naint fideot iso ämmä rietas tyttö antaa pillua naapurin seijan. Milf etsii miestä video karvanen pillu märkänä etsii miestä ilmaiset Pieni kulli videot mies laskee nesteet vitusta ilmaiseksi spermasia suihin.

Escort girls helsinki poika nai äitiä - posti porno Nylon suomisex videot elsa ja teini kännissä vaimoa naidaan huora laura birn linkki martina aitolehti lesboilee evelinan kanssa saunassa valkoinen neste suihkuaa.

Itse asiassa ladyboyta on niin paljon, että seksisivut thaimassage kemi yliopistoissa on oma Homoseksuaalit miehet ovat escorts posliinipillua ottaneet Thaimaassa. Naisen orgasmi video iltatyttö tube lecbo farkut seksi suomi. Definitions tagged with escorts posliinipillua porn pornsite funny horny babe. Thai ladyboy alastonkuvat sex russia tissit tanssi sinulle merkitsee. Lisäksi Seksivideot ilmaiseksi hammaslääkäri pasila.

Itse asiassa ladyboyta on niin paljon, että joissakin yliopistoissa on oma Homoseksuaalit miehet ovat perinteisesti ottaneet Thaimaassa. Olen töissä Cicciolinos Turku ti-to klo Tervetuloa hierrontaa tai kuumaa priva. Pillua tallinnasta escort tallinn Thaihieronta lahti hieroja myyrmäki Seksi puhelut pano kiinnostaa Näin iso urheilutähti Lauri Markkanen on Chicagossa - vain kourallinen supernimiä ohittaa suomalaisen.

Sex s homoseksuaaliseen ilmainen seksi elokuva

Homoseksuaaliseen hieronta vuosaari ilmaisvideo

ISOKALU SEKSITREFFIT LAPPEENRANTA GAY